Sufinanciranje poduzetničkih projekata sredstvima EU

Europski strukturni investicijski fondovi

HGK i s Europska poduzetnička mreža organiziraju prezentaciju „Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU“ u okviru sjednice Gospodarskog vijeća Komore Zagreb. Cilj prezentacije je upoznati poduzetnike, prvenstveno mikro, mala i srednja poduzeća, s mogućnostima sufinanciranja projekata sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz bespovratna sredstva te financijske instrumente – mikro kredite.

Naglasak prezentacije bit će na trenutno otvorenom natječaju „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, čija je svrha poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-ova koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima:

• C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki 2.3.),
• J Informacije i komunikacije (osim odjeljaka koji su isključeni u točki 2.3.).

Natječajem se potiču početna ulaganja u kapacitete MSP-ova, odnosno u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, čiji je cilj izgradnja/rekonstrukcija i opremanje novih ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na domaćem i inozemnom tržištu. Ukupna alokacija natječaja je 200.000.000 HRK, dok će se dodijeljene potpore kretati u rasponu od 500.000 do 15 milijuna kuna, uz intenzitet potpore od 45% za mikro i mala te 35% za srednja poduzeća.

Uz HGK-a, kao partnerska institucija na info danu sudjeluje i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) koja će predstaviti svoje usluge za sufinanciranje vlastitog učešća tvrtki u EU projektima, kao i ostale linije kreditiranja koje su poduzetnicima na raspolaganju.

Na kraju prezentacija bit će osigurano vrijeme za pitanja sudionika.

Prezentacija će se održati u Velikoj dvorani Komore Zagreb, Draškovićeva 45, u petak, 4. svibnja 2018. u 11 sati. Predviđeno trajanje događanja je dva sata.

Zainteresirani trebaju svoju nazočnost potvrditi on-line prijavom do četvrtka, 3. svibnja 2018.

Podijeli

Odgovori

Top