Traže reprogram 3,25 mlrd. kuna teškog duga. Zahtjev podnijelo je 959 poduzetnika!

Traže reprogram 3,25 mlrd. kuna teškog duga. Zahtjev podnijelo je 959 poduzetnika!

Kako bi se raščistila narasla potraživanja poreznih tijela uvedene su izmjene Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga prouzročenog gospodarskom krizom, a poduzetnici imaju na raspolaganju dva modela za rješavanje duga: reprogramiranje otplate poreznog duga te otpis kamata na porezni dug.

Prema podacima Ministarstva financija, zahtjev za reprogram duga podnijelo je 959 poduzetnika, a zahtjev za jednokratnu otplatu poreznog duga uz otpis kamata njih 309.

Ukupni dug poduzetnika koji su se odlučili za reprogram duga težak je čak 3,25 milijardi kuna, dok poduzetnici, koji su se odlučili na jednokratnu otplatu, duguju ukupno 51 milijun kuna glavnice te 14,5 milijuna kuna kamata.

Rokovi za podnošenje zahtjeva još uvijek traju pa tako poduzetnici zainteresirani za reprogram poreznog duga Poreznoj upravi mogu podnijeti zahtjev do 29. ožujka, dok je rok za podnošenje zahtjeva za otpis kamata 28. travnja. Važno je naglasiti da poduzetnici ne mogu podnijeti zahtjev za obje ponuđene mogućnosti već se moraju odlučiti samo za jednu.

Zahtjev za reprogram poreznog duga ili otpis kamata može podnijeti svaki poslovni subjekt koji ima dugove na osnovi poreza i doprinosa nastale do 31. siječnja 2012. godine. Važno je i da poduzetnik uredno podmiruje svoje obveze nastale nakon 31. siječnja, kako bi se zahtjev riješio pozitivno.

Poduzetnici koji podnose zahtjev moraju predložiti način reprogramiranja, navesti vrstu duga i rok odgode koji traže (izmijenjeni zakon predviđa reprogram poreznog duga na rok do 36 mjeseci). Također, poduzetnik je dužan predložiti instrumente osiguranja naplate poreznog duga, poslovni plan namirenja duga te obrazložiti nastanak duga.

Oni koji se odluče podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata nemaju pravo na otpis glavnice, dok na otpis zateznih kamata imaju pravo ukoliko u roku 30 dana nakon što usklade stanje duga s Poreznom upravom uplate glavnicu duga dospjelog do 31. siječnja ove godine.

Ministarstvo financija intenzivno radi i na Zakonu o financijskom poslovanju, koji je važan i za borbu protiv nelikvidnosti. Naime, prema podacima Ministarstva, krajem siječnja ove godine bilo je blokirano 71.874 poslovnih subjekata, dok je ukupan iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje bio je 41,69 milijardi kuna.

MojPosao

Podijeli

Odgovori

Top