Tržište osiguranja u RH za listopad 2019.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za listopad 2019. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 8.949.003.608 kn, što predstavlja rast od 7,15% u odnosu na listopad 2018. godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 71,14% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 6.366.424.902 kn i viša je 11,39% u odnosu na listopad prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.947.230.998 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 5,42% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 21,76% te 30,59% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.847.349.327 kn i viša je 5,43% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih deset mjeseci 2019. sklopljeno je 2.001.078 polica odnosno 100.860  polica (5,31%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 923,18kn te je 0,12% veća u odnosu na isto razdoblje 2018. kada je iznosila 922,09 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.582.578.705 kn, te bilježi pad od 2,05%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 28,86% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 31,57%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 2.107.369.358 kn, odnosno premijom većom 0,08% u odnosu na listopad 2018., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 81,60%, te u ukupnoj premiji s 23,55%.

Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 355.348.897 kn i udjelom u ukupnoj premiji 3,97% uz pad u odnosu na listopad prethodne godine od 12,26%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 106.504.005 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,19% i padom od 1,12%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 9.968.296 kn i padom od 31,28% u odnosu na listopad prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 3.388.150 kn i padom od 10,75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Podijeli

Odgovori

Top