Ulaskom u EU Hrvatska dobiva 70 milijuna eura za zapošljavanje

Ulaskom u EU Hrvatska dobiva 70 milijuna eura za zapošljavanje

Hrvatska će nakon ulaska u EU u drugoj polovici ove godine na raspolaganju imati oko 70 milijuna eura iz Europskog socijalnog fonda koji je i glavni instrument za provedbu strateške politike EU-a u području zapošljavanja, a da bi te novce dobila potrebno je pažljivo planiranje i dobro pripremljena državna uprava, poručio je na današnjem Danu Europskog socijalnog fonda zamjenik glavnog direktora Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije Zoltan Kazatsay.

Upozorivši da Hrvatska iz Europskog socijalnog fonda već ove godine čeka znatno više novca nego je dobivala do sada putem IPA programa i njene IV. komponente za razvoj ljudskih potencijala, Kazatsay je istaknuo dosadašnju dobru suradnju s Hrvatskom po tom pitanju, kao i s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, koje je i organizator Dana Europskog socijalnog fonda.

Naznačio je i da Europska komisija u Hrvatskoj vidi veliku važnost tog Fonda kao i još dosta prostora za suradnju po pitanju rješavanja problema na tržištu rada, posebno zbog rastuće nezaposlenosti mladih, žena i drugih skupina, nedostatka stručnog usavršavanja i uslijed pogoršane socijalne situacije.

Vjeruje i da će do najkasnije 19. srpnja s Vladom sklopiti sporazum oko korištenja sredstava iz tog Fonda o čemu su pregovori u tijeku.

Kazatsay je naglasio da si Hrvatska, kao ni druge EU zemlje, ne smije dopustiti da u ukupnom broju nezaposlenih mladi čine više od 50 posto, jer je to opasno za razvoj države i društva, pa i po tom pitanju Hrvatska mora žurno poboljšati svoje politike, a obrazovne programe uskladiti s potražnjom na tržištu rada.

Za rješavanje tih problema smatra da je, osim ulaganja iz Fonda u projekte za jačanje kapaciteta institucija na tržištu rada, zapošljavanje, samozapošljavanje, stručno usavršavanje, obrazovne programe i slično, u Hrvatskoj važno provoditi i interne reforme za jačanje socijalnog okruženja i socijalnog dijaloga, na čemu i danas, kako je kazao, radi ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić.

Iako je bio najavljen, ministar Mrsić nije stigao na otvaranju Dana Europskog socijalnog fonda zbog današnjih pregovora sa sindikatima.

Pomoćnik ministra rada i mirovinskog sustava Dario Baron podsjetio je da je Hrvatska već tijekom pretpristupnog razdoblja u suradnji s IPA fondom provela brojne projekte jačanja administrativnih kapaciteta institucija na tržištu rada, zapošljavanje, obrazovanja i socijalnog uključivanja ukupno vrijedne oko 109 milijuna eura.

Od iduće godine, odnosno od idućeg proračunskog razdoblja EU-a 2014.-2020. Hrvatskoj će iz Europskog socijalnog fonda godišnje na raspolaganju biti oko 150 milijuna eura, što će, po Baronu, znati iskoristiti posebno za programe zapošljavanja mladih i nezaposlenih.

U sklopu Dana Europskog socijalnog fonda na zagrebačkom Cvjetnom trgu održan je i sajam obrazovnih i drugih projekata koji se već provode i sufinancirani su iz IPA-e, radionica “Pisanje projekata za početnike”, kao i natječaj za dječje vrtiće “EU-jedinjeni u igri i učenju”, a u organizaciju su, osim Ministarstva rada, uključena i ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te socijalne politike i mladih, kao i Vladin Ured za udruge.

Podijeli

Odgovori

Top