Upotreba službenog i privatnog automobila

Upotreba privatnog automobila u službene svrhe plaća se 2 kn po km (LOKO vožnja do 30 km udaljenosti od sjedišta tvrtke, za više od toga piše se putni nalog) i ta naknada pokriva sve troškove održavanja (servis) i benzina.
Korištenje službenog automobila u privatne svrhe nije dozvoljeno, osim ako se o tome ne vodi posebna evidencija ili se ne obračunava plaća u naravi. Troškovi službenog automobila (amortizacija, gorivo, servis) se priznaju samo 70% (uključen PDV).

Potrebna papirologija

Za službeni automobil treba uvijek voditi evidenciju o korištenju (uputa porezne uprave)
Za privatni automobil treba voditi evidenciju o korištenju u poslovne svrhe (LOKO vožnja) i predavati JOPPD obrazac svaki mjesec!

No, ako službeni automobil želimo koristiti u privatne svrhe imamo dvije mogućnosti:

  • prema stvarnom opsegu korištenja (2 kn po kilometru)
  • 1% nabavne vrijednosti (s PDV-om) ili 20% mjesečne rate (s PDV-om) operativnog leasinga smatra se neto plaćom

U oba slučaja na navedene iznose plaćaju se porezi i doprinosi kao i kod plaće!

Ako se 1% nabavne vrijednosti (s PDV-om) ili 20% mjesečne rate (s PDV-om) operativnog leasinga stavi u neto plaću kao primitak u naravi troškovi održavanja i benzina priznaju se 100%. No to ne znači da možete otići privatno na more i kupiti benzin te ga knjižiti na tvrtku i priznati ga 100%!

 

Operativni leasing = klasični najam (auto je od leasing kuće)
Financijski leasing = kredit (auto je naš)

 

Troškovi koji se uvijek priznaju 100% su: osiguranje auta, naknade za ceste, porez na cestovna motorna vozila. Ako imate ugovor o najmu automobila na minimalno 2 godine onda se svi troškovi priznaju kao trošak poduzeća. Tu spadaju registracija, osiguranje, servisi… (Izvor RRif)

Ako se osobni automobil koristi u poslovne svrhe – ali bez ugovora o najmu – ne postoji mogućnost da se preko firme plaćaju troškovi nabave guma, registracije i slično.

Izvori: RRif, poslovni.hr, plaviured.hr

Podijeli

Odgovori

Top