Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Usluge prijevoza u kontekstu novog Zakona o PDV-u

Za ispravan porezni tretman usluga, u smislu novog Zakona o PDV-u, jako je značajan porezni status kupca (da li je porezni obveznik ili ne), te je prije izdavanja računa i primjene poreznih propisa ključno utvrditi da li se usluge pružaju poreznom obvezniku ili osobi koja nije porezni obveznik.

Za ispravan porezni tretman usluga, u smislu novog Zakona o PDV-u, jako je značajan porezni status kupca (da li je porezni obveznik ili ne), te je prije izdavanja računa i primjene poreznih propisa ključno utvrditi da li se usluge pružaju poreznom obvezniku ili osobi koja nije porezni obveznik.

Stupanjem na snagu novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN., br. 73/13., nadalje: Zakon o PDV-u) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN., br. 79/13. i 85/13., nadalje: Pravilnik o PDV-u) promijenjeno je oporezivanje gotovo svih usluga, a jedna od usluga čije je oporezivanje najznačajnije promijenjeno je usluga prijevoza.

Za ispravan porezni tretman usluga, u smislu novog Zakona o PDV-u, jako je značajan porezni status kupca (da li je porezni obveznik ili ne), te je prije izdavanja računa i primjene poreznih propisa ključno utvrditi da li se usluge pružaju poreznom obvezniku ili osobi koja nije porezni obveznik.

U ovom članku donosimo pravila oporezivanja usluga prijevoza između poreznih obveznika.

1. Oporezivanje usluga prijevoza dobara između poreznih obveznika

Usluge prijevoza dobara koje se pružaju između poreznih obveznika (B2B) se oporezuju prema općem pravilu oporezivanja, odnosno mjesto oporezivanja je mjesto sjedišta poreznog obveznika koji prima uslugu.

Takve odredbe pronalazimo u članku 17. stavku 1. Zakona o PDV-u gdje je navedeno opće pravilo za oporezivanje usluga koje se pružaju između dvaju poreznih obveznika sa sjedištima u različitim državama članicama i trećim zemljama.

Navedeno znači da je prilikom isporuke usluge prijevoza dobara poreznom obvezniku iz druge države članice potrebno izdati račun bez PDV-a, navesti oslobođenje na temelju ranije navedenog članka 17. stavka 1. Zakona o PDV, te na računu naznačiti „prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „reverse charge“.

Isto tako, kada je tuzemnom poreznom obvezniku obavljena usluga prijevoza dobara od strane poreznog obveznika iz druge zemlje članice, domaći porezni obveznik je dužan prijaviti stjecanje usluge, odnosno sam zaračunati obvezu za PDV i priznati pretporez (pretporez se priznaje u ovisno o ispunjenju zakonskih odredbi).

Kada se radi o usluzi prijevoza dobara između dva tuzemna porezna obveznika, potrebno je obračunati porez po stopi od 25%.

Međutim, značajna novost za tuzemne porezne obveznike je činjenica da je potrebno obračunati PDV po stopi od 25% i u slučaju kada se usluga prijevoza dobara pruža u inozemstvu za poreznog obveznika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Postoji mnogo različitih situacija koje se mogu dogoditi u praksi, ali u nastavku ćemo pokušati učestale situacija povezane sa uslugama prijevoza i povezanog poreznog tretmana kada se iste pružaju poreznim obveznicima.

Primjer 1.: Društvo Šofer d.o.o. iz Hrvatske obavlja prijevoz robe iz Španjolske u Hrvatsku za hrvatskog poreznog obveznika

Iako se u primjeru prijevoz obavlja kroz više različitih država članica, usluga prijevoza dobara je oporeziva u cijelosti u Hrvatskoj, te je društvo Šofer dužno na fakturi obračunati PDV po stopi od 25%.

Napominjemo da nije potrebno razdvajati dionice puta u ovom slučaju jer je cjelokupni prijevoz oporeziv u Republici Hrvatskoj.

Primjer 2.: Hrvatski prijevoznik je obavio uslugu prijevoza dobara iz Hrvatske u Njemačku poreznom obvezniku iz Litve

Neovisno o tome što se prijevoz obavlja na relaciji Hrvatska – Njemačka, hrvatski prijevoznik je dužan izdati račun litvanskom poreznom obvezniku bez naznačenog PDV-a te navesti da se radi o prijenosu porezne obveze prema članku 17. stavku 1. Zakona o PDV-u.

Primjer 3.: Hrvatski prijevoznik je obavio uslugu prijevoza dobara iz Francuske u Austriju poreznom obvezniku iz Srbije

Neovisno o tome što je primatelj usluge porezni obveznik iz treće zemlje (Srbija), a dionica puta se nalazi u Europskoj uniji, hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

Srpski porezni obveznik će dalje postupati u skladu sa odredbama Zakona o PDV-u koji se primjenjuje u Srbiji.

Međutim, hrvatski prijevoznik bi trebao osigurati dokaze da je primatelj usluge porezni obveznik u Srbiji kako bi se izbjeglo naknadno drugačije tumačenje Porezne uprave te dodatne porezne obveze. Budući da porezni status kupaca izvan područja Europske unije nije moguće provjeriti putem internetske baze VIES, preporuča se prikupljanje određene potvrde o poreznom statusu kupca, potpisane izjave odgovorne osobe kupca i slično kao dokaza da se radi o poreznom obvezniku primatelju usluge.

Prijevoz dobara prilikom izvoza roba osobama koje su porezni obveznici

Iznimke od ranije navedenoga generalnog pravila oporezivanja postoje u slučaju izvoza ili uvoza dobara, pa su tako sukladno članku 45. stavku 1. točki 4. Zakona o PDV-u prijevozne usluge izravno povezane s izvozom oslobođene od PDV-a.

Primjer 4.: Društvo Vozim d.o.o. iz Hrvatske obavlja prijevoz robe iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu za hrvatskog poreznog obveznika

Iako se radi o transakciji između dva porezna obveznika iz Hrvatske, društvo Vozim d.o.o. ne treba obračunati PDV na računu jer se u predmetnom slučaju radi o izvozu robe u Bosnu i Hercegovinu (treća zemlja).

Na računu je potrebno naznačiti da je usluga oslobođena na temelju čl. 45. st. 1. t.4. Zakona o PDV-u te na temelju propisanih dokumenata biti u mogućnosti dokazati da se radi o izvozu.

Prijevoz dobara prilikom uvoza roba osobama koje su porezni obveznici

Oporezivanje usluga prijevozna dobara prilikom uvoza ovisi o tome da li je usluga prijevoza uključena u poreznu osnovicu pri uvozu koju definira članak 35. Zakona o PDV-u.

Ukoliko je usluga prijevoza dobara pri uvozu bila uključena u poreznu osnovicu pri uvozu dobara, na računu za takvu uslugu nije potrebno obračunati PDV te je potrebno naznačiti da je usluga oslobođena od PDV temeljem članka 44. stavka. 2. točke. 35. Zakona o PDV-u

Podugovaranje usluga prijevoza

U praksi se pojavio popriličan broj pitanja što se događa sa uslugom prijevoza kada određeno društvo organizira podugovaratelja za izvršenje usluge. U tom slučaju je potrebno razumjeti da se događaju dvije odvojene usluge koje imaju različite porezne tretmane.

Na ovo pitanje se očitovala i Porezna uprava u svojim odgovorima na najučestalija pitanja. U postavljenom pitanju porezni obveznik iz Italije je naručio prijevoz trupaca iz Republike Hrvatske od hrvatskog poreznog obveznika X.

Hrvatski porezni obveznik X je angažirao hrvatskog autoprijevoznika koji je dobra prevezao iz Republike Hrvatske u Italiju i poreznom obvezniku X poslao račun za obavljeni prijevoz.

Postavlja se pitanje, treba li hrvatski autoprijevoznik na obavljenu uslugu obračunati PDV? Treba li hrvatski porezni obveznik koji poreznom obvezniku iz Italije zaračunava „otpremnu uslugu organizacije i prijevoza dobara“ obračunati PDV?

Porezna uprava je odgovorila sljedeće:

„Hrvatski autoprijevoznik koji dobra prevozi iz Republike Hrvatske u Italiju obavlja prijevoz dobara unutar Europske unije drugom hrvatskom poreznom obvezniku, pa se radi o usluzi koja podliježe oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u. Hrvatski autoprijevoznik u računu za obavljenu uslugu prijevoza obračunati će PDV, a primatelj usluge može obračunani PDV odbiti kao pretporez.

„Otpremna usluga organizacije i prijevoza dobara“ koju hrvatski porezni obveznik X zaračunava poreznom obvezniku iz Italije je usluga na koju se primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Hrvatski porezni obveznik u računu ne obračunava PDV i stavlja napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Porezni obveznik iz druge države članice obračunati će PDV svoje države članice na primljenu uslugu.“

2. Zaključak

Pravila oporezivanja prijevoznih usluga nisu jednostavna, te je potrebno uvijek razmotriti kome se usluge pružaju, te da li postoji neki specifični izuzetak vezan za oporezivanje istih.

Ipak, važno je zapamtiti da će se u većini situacija takve usluge pružene poreznom obvezniku oporezivati prema sjedištu takvog poreznog obveznika, kako je napomenuto u ovom članku.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Ljudski resursi

Uvijek imajte na umu da vam je cilj postići dogovor. Svakako ne pristajte na prvu ponudu, no pazite a vaše ne u konačnici ne...

Lifestyle

Ako želite napredovati u životu, morate se riješiti određenih stvari i trebate zamijeniti trenutne životne poglede novima.

Lifestyle

Svijetu ne treba još jedan loš vođa koji negativno utječe na zaposlenike, njihovo zdravlje, klijente i tvrtku.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.