Vlada želi unaprijediti sustav potpora poduzetništvu

Vlada želi unaprijediti sustav potpora poduzetništvu

Vlada je danas predložila zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture kojim želi unaprijediti sustav potpora poduzetništvu, za koji drži da trenutno ne daje rezultate primjerene ulaganjima.

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras izvijestio je da je od 2004. do 2012. godine sufinancirana izgradnja 346 poduzetničkih zona u kojima je, po podacima jedinica lokalne i područne samouprave, aktivno 2.870 poduzetnika, koji zapošljavaju 46.935 djelatnika.

Međutim, Maras kaže da je aktivno samo 196 zona, u još 27 u tijeku je gradnja objekata ili ishođenje dokumentacije za gradnju poslovnih objekata, a u preostale 123 nema poduzetničkih aktivnosti.

U razdoblju od 2004. do 2012. godine, Vlada je sufinancirala je izgradnju poduzetničkih zona u ukupnom iznosu od 688 milijuna kuna, rekao je Maras.

On ocjenjuje da ulaganja u poduzetničke zone te potporne institucije nisu bila praćena dovoljnom strategijskom pripremom te za iduće razdoblje najavljuje “više strategije i transparentnosti”, što bi trebalo donijeti i više gospodarskih aktivnosti i profita.

To je, po njegovim riječima, bitno i zbog ulaska Hrvatske u EU kada će mnoge poduzetničke zone, posebno u sjevernoj Hrvatskoj, postati atraktivne za ulagače iz EU-a.

Vlada je s današnje sjednice u Sabor uputila prijedlog izmjena Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište kojim predlaže ukidanje obveze obilježavanja brašna evidencijskim markicama, a kako bi domaće proizvođače stavila u ravnopravan položaj u odnosu na uvoz.

Na sjednici Vlade najavljeno je i da će ugovor o privatizaciji 3. maja, Vlada s Uljanikom potpisati u petak u Rijeci.

Danas je Vlada izmijenila svoju raniju odluku o prihvaćanju ponude Uljanika promijenivši broj dionica koje se prodaju. Utvrđeno je, naime, da su 422 dionice 3. maja rezervirane za bivše vlasnike pa nisu za prodaju. Riječ je o malom broju dionica u temeljnom kapitalu pa to ništa bitno ne mijenja.

Vlada je danas u Sabor poslala amandman na prijedlog izmjena Zakona o trošarinama kojim omogućuje prodaju cigareta po višim maloprodajnim cijenama od onih naznačenih na markici, ali ne višim od zadnje prijavljene maloprodajne cijene, najkasnije do 1. studenoga.

Naime, prema izmjenama Zakona o trošarinama, na novim duhanskim markicama neće naznačivati maloprodajna cijena, a amandman omogućuje prodaju postojećih zaliha.

Zeleno svjetlo Vlada je danas dala i Ministarstvu obrane za financiranje remonta sedam i nabavu pet vojnih zrakoplova MIG 21, na teret proračuna u 2014. godini u iznosu od 53 milijuna kuna.

Ministri u Vladi danas su se oprostili od potpredsjednika Nevena Mimice koji odlazi u Bruxelles i postaje povjerenik za zaštitu potrošača u Europskoj komisiji.

Mimica je zahvalio kolegama na suradnji te rekao da je počašćen novom dužnošću. Vladi je poželio da “nastavi dobar posao” za koji se nada da će trajati dovoljno dugo, pa i duže nego što bi “neki priželjkivali”.

Podijeli

Odgovori

Top