Zagrebačka škola ekonomije i managementa organizira seminare u siječnju

Zagrebačka škola ekonomije i managementa obrazuje buduće hrvatske poslovne lidere, ekonomske stručnjake i inovativne poduzetnike.

Seminar: Projektno financiranje

(https://www.zsemakademija.hr/event/projektno-financiranje-u-praksi/)

24.01.2020., Strojarska cesta 24, Zagreb

Opis seminara:

Cilj seminara je objasniti projektno financiranje i usporediti ga s klasičnim financiranjem. Predstaviti teorijske osnove projektnog financiranja. Predstaviti tipične sudionike u projektnom financiranju. Navesti moguće rizike koji se mogu pojaviti kod projektnog financiranja i način na koji se oni mogu ublažiti i/ili izbjeći. Tijekom predavanja predstavit će se konkretni primjeri iz prakse vezano na projektno financiranje u Republici Hrvatskoj sa ciljem dobivanja što konkretnijih saznanja o iskustvima projektnog financiranja u hrvatskim prilikama. Prezentirat će se koje okolnosti mogu utjecati na uspješno projektno financiranje i na što treba obratiti pozornost kod strukturiranja projektnog financiranja: vanjsko okruženje u kojem se projekt izvodi, rizici koji nosi sam projekt, rizici koje nosi sponzor projekta i dr.. Prezentirati će se metode i načini kojima se ocjenjuje feasibilnost i profitabilnost projekta, koji se predlaže za projektno financiranje, te važnost značenja sponzora kod projektnog financiranja i elementi koje treba uzeti u obzir kod odabira prihvatljivog sponzora.

Koristi koje program pruža polaznicima:

Po završetku programa polaznici će dobiti teorijska, ali i praktična znanja kada, zašto i na koji način se radi projektno financiranje. Na osnovu konkretnih primjera bit će u mogućnosti upoznati se sa strukturiranjem projektnog financiranja, rizicima koje takav način financiranja nosi i kako se ti rizici mogu minimalizirati. Konkretni primjeri iz prakse na projektima koji su financirani u RH trebali bi približiti projektno financiranje svim sudionicima koji razmatraju taj vid financiranja ili produbiti postojeća znanja onim sudionicima koji su već aktivno uključeni u taj oblik financiranja.

Po završetku programa, polaznici će moći:

 • dobiti teorijska i praktična znanja vezano za koncept projektnog financiranja
 • dobiti uvid u načine strukturiranja projektnog financiranja na osnovu konkretnih primjera iz prakse na projektima koji su rađeni u RH
 • dobiti uvid u moguće rizike kod projektnog financiranja i kako ih nastojati izbjeći ili minimalizirati.

Seminar je namijenjen:

Bankarima, financijskim managerima u poduzećima, project managerima, poslovnim konzultantima, investicijskim i financijskim analitičarima, malim i srednjim poduzetnicima, individualnim investitorima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

Za pohađanje seminara nije potrebno predznanje.

Način izvođenja seminara:

 • prezentacija
 • primjeri iz prakse.

Predavač na seminaru:

Josip Vuković, univ.spec.oec. diplomirao je Financije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu kasnije je i magistrirao međunarodni marketing. Radno iskustvo u realnom sektoru, Belupo d.o.o./Podravka d.d. i Agrokor d.d., nadopunjeno je kasnije iskustvom u komercijalnom i investicijskom bankarstvu u Raiffeisenbank Austria d.d. te međunarodnoj financijskoj instituciji, Europskoj banci za obnovu i razvoj („EBRD“) sa sjedištem u Londonu.

U EBRD-ovom Uredu u Zagrebu, Josip je radio kao bankar skoro 17 godina, gdje vodio i kreditirao najveće i najznačajnije kompanije i financijske institucije u Republici Hrvatskoj. Klijenti koje je vodio bili su između ostalih: INA d.d., HEP d.d., Plinacro d.o.o., HAC d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagrebačka banka d.d., PBZ d.d., Raiffeisen leasing d.o.o., Lučke uprave Dubrovnik, Šibenik, Split i dr.

Informacije i prijave:

Prijave traju do 23.01.2020. Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Cijena seminara iznosi 1.899,00 kn + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, konzultacije s predavačem nakon seminara, 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com, diploma, ručak i osvježenje.

Ako se prijavite do 17.01.2020., dobivate 15% popusta na redovnu cijenu (1.615,00 kn + PDV), a ako se prijavite u paru, nudimo Vam 25% popusta na obje kotizacije.

Za dvije kupljene kotizacije, treću dobivate GRATIS (isključivo za prijave do 17.01.2020.)*

*Popusti se ne zbrajaju.

Seminar: Strateško orijentiran HR – kompjuterska simulacija

(https://www.zsemakademija.hr/event/stratesko-orijentiran-hr-kompjuterska-simulaciju-2/)

31.01.2020., Strojarska cesta 24, Zagreb

Opis seminara:

Za učinkovit plan i provedbu strategije kompanije u digitalnom vremenu ključno je znati upravljati najbitnijom okosnicom poslovanja, a to su ljudi. Seminar će analizirati trendove u people management sferi te obuhvatiti modele strateškog upravljanja ljudima koji korespondiraju različitim strategijama kompanija. Polaznici će naučeno moći prakticirati putem kompjuterske simulacije u kojoj će upravljati virtualnom kompanijom od 550 zaposlenika te donositi odluke o bitnim funkcijama ljudskih potencijala poput zapošljavanja, plaća, treninga, beneficija i dr. Na kraju svakog kvartala dobit će povratnu informaciju o kvaliteti odluka te KPI-ovima svoje strategije. Na temelju naučenih koncepata svaki polaznik će validirati strategiju ljudskih potencijala vlastite kompanije te izraditi plan poboljšanja.

Po završetku programa, polaznici će moći:

 • moći povezati strategiju ljudskih potencijala sa strategijom organizacije
 • pomoću kompjuterske simulacije naučiti kako strukturirati strategiju, donositi neprogramirane odluke te pratiti HR KPI-eve
 • na temelju naučenog definirati daljnje korake u strategiji ljudskih potencijala za svoje kompanije.

Kome je seminar namijenjen:

 • specijalistima ljudskih potencijala
 • članovima Uprave
 • vlasnicima kompanija.

Potrebna predznanja:

Nije potrebno predznanje.

Način izvođenja seminara:

Predavanja, kompjuterska simulacija, grupna diskusija i individualni rad.

Napomena:

Radni jezik seminara: hrvatski, a simulacija i studija slučaja: engleski.

Predavač:

dr.sc. Mirna Koričan Lajtman je programska direktorica diplomskog MBA studija Upravljanje ljudskim potencijalima na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Predaje kolegije iz područja ljudskih potencijala i managementa. Završila je doktorski studij 2015. godine na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj s temom „Impact of personal factors on the work life conflict and its co-influence with organizational factors on employee commitment in Croatia“. Titulu magistra psihologije stekla je izradom rada iz područja socijalne psihologije, a 2009. godine stekla je i MBA titulu. Usavršavala se kroz studijske boravke na partnerskim sveučilištima John Carroll (SAD), Sveučilištu St. Ambrose (SAD) i IESE (Španjolska). Gostujući profesor je na LSB Business School, Sveučilište u Reutlingenu (Njemačka) i predavač na Luxembourg School of Business (Luksemburg).

Neke od kompanija u kojima je dr.sc. Koričan Lajtman držala inhouse edukaciju ili koje su sudjelovale na njenim otvorenim seminarima: Ataco, Benu, Billa, Cemex, Crowe Horwath, European Investment Bank, Ericsson Nikola Tesla, Erste & Steiermärkische Bank, Ernst & Young, Fidifarm, FINA, HP- Hrvatska pošta, HT, INA, IKEA, Iskon, Janaf, JGL, Jamnica, Kaufland Hrvatska, Kolektiv, KPMG, Kraš, Lidl, Nova TV, Pliva, Podravka, Privredna banka Zagreb, PwC, Ramiro, Roto dinamic, SAFU, SES, Sol Meliá Hrvatska, Tokić, Valamar i dr.

Informacije i prijave:

Prijave traju do 30.01.2020. Broj mjesta na seminaru je ograničen.

Cijena seminara iznosi 1.899,00 kn + PDV. U iznos su uračunati materijali za seminar, konzultacije s predavačem nakon seminara, 1 mjesec neograničenog pristupa stručnoj literaturi u digitalnom obliku na www.ebook024.com, diploma, ručak i osvježenje.

Ako se prijavite do 24.01.2020., dobivate 15% popusta na redovnu cijenu (1.615,00 kn + PDV), a ako se prijavite u paru, nudimo Vam 25% popusta na obje kotizacije.

Za dvije kupljene kotizacije, treću dobivate GRATIS (isključivo za prijave do 24.01.2020.)*

*Popusti se ne zbrajaju.

Podijeli

Odgovori

Top