Babić: Ako ministar bude tvrdoglav, put se zna! [VIDEO]

Babić: Ako ministar bude tvrdoglav, put se zna! [VIDEO]

U Banskim dvorima započet je postupak mirenja između strukovnih sindikata u zdravstvu i Vlade.

Hrvatski liječnički sindikat i Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara napustili su pregovore u Ministarstvu zdravlja, nezadovoljni stavom resornog ministarstva oko Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, dok je Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi nastavio pregovore.

Stoga je pokrenut postupak mirenja pri Gospodarsko-socijalnom vijeću kako bi se spasili pregovori, no u slučaju neuspjeha sindikati najavljuju štrajk.

Predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata dr. Ivica Babić izjavio je da dolaze na sastanak u dobroj vjeri, no upozorava da ako ministar bude tvrdoglav kao i na pregovorima ”put se zna”.

[infopunkt 7068 3]

Babić je istaknuo kako se u Kolektivnom ugovoru nalaze dvije razine problema. ”Vlada nije pristala definirati rok do kada želi završiti pregovore pa na taj način kupuje vrijeme, a drugi je što su polazne osnove Vlade nama neprihvatljive, a to je Kolektivni ugovor koji je ona potpisala samo sa jednim sindikatom, Samostalnim sindikatom zdravstva i socijalne skrbi”, kazao je.

[infopunkt 7068 4]

”Mi smo otvoreni za pregovore, cijelo vrijeme želimo pregovarati i inzistiramo na pregovaranju” poručio je pred početak sastanka ministar zdravlja Rajko Ostojić.

[infopunkt 7068 2]

 

Podijeli

Odgovori

Top