Blokirano 62 tisuće poslovnih subjekata i 296 tisuća građana

Blokirano 62 tisuće poslovnih subjekata i 296 tisuća građana

Poslovnih subjekata u blokadi bilo je 3,5 posto više u odnosu na listopad, no ukupna vrijednost njihovih neizvršenih osnova za plaćanje bila je manja za 0,5 posto. U odnosu na stanje godinu dana prije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za njih 8.062 ili 11,5 posto, a prijavljene neizvršene osnove za plaćanje manje su za 9,7 milijardi kuna ili za 22,2 posto.

S osnove otvaranja predstečajnih postupaka iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u studenom je smanjen za 197,9 milijuna kuna, a broj dužnika za 151, navode iz Fine.

I dalje dominiraju poslovni subjekti u dugotrajnoj blokadi, insolventnih poslovnih subjekata u blokadi dužoj od 360 dana bilo je 40.066 ili 64,7 posto, sa ukupnim dugom od gotovo 29 milijardi kuna ili 85,2 posto. U odnosu na listopad broj tih poslovnih subjekata manji je za 1 posto, a iznos blokada za 0,7 posto.

Iznos neizvršenih osnova nelikvidnih poslovnih subjekata u kratkotrajnoj blokadi pak, za 235,6 milijuna kuna je manji nego krajem prethodnog mjeseca.

U blokadi do 60 dana bila su 10.693 poslovna subjekta, čije su evidentirane prijavljene dospjele neizvršene osnove iznosile 1,2 milijarde kuna.

Kod poslovnih subjekata u dugotrajnoj blokadi, više od godinu dana, dominiraju oni koji su blokirani pet i više godina, njih je 30,1 posto.

Nešto više od 60 posto poslovnih subjekata ili njih 38.223 su bez zaposlenih, a njihove dospjele obveze čine 64,5 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje.

Od ukupno 61.948 blokiranih poslovnih subjekata sa 49.858 zaposlenih, nešto manje od polovine su pravne osobe, s tim da se na njih odnosi najveći dio iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje ili 77,3 posto.

Najmanji je iznos prijavljenih dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje nelikvidnih pravnih osoba u trajanju od 31 do 60 dana, koji iznosi 309,9 milijuna kuna, a najveći pravnih osoba u blokadi neprekidna trajanja više od 360 dana, od 21,8 milijardi kuna.

Više od tri četvrtine pravnih osoba (78,1 posto), odnosno njih 14.422, koje su u dugotrajnoj blokadi, su bez zaposlenih radnika. Njihov ukupan dug iznosi 15,4 milijarde kuna.

Prema stanju godinu dana ranije, broj pravnih osoba u blokadi dužoj od 360 dana smanjen je za 30,3 posto, a iznos za 23,1 posto.

Krajem studenog u blokadi je bila 31.351 fizička osoba (odnosno obrtnik) čija dugovanja iznose 7,7 milijardi kuna.

Više od dvije trećine (68,9 posto) ih je blokadi dužoj od jedne godine. Najmanji je iznos prijavljenih dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje nelikvidnih fizičkih osoba u trajanju od 31 do 60 dana, od 50 milijuna kuna, a najveći onih u blokadi dužoj od 360 dana, i iznosi 7,2 milijarde kuna.

Kod fizičkih osoba koje su dugotrajno blokirane njih 62,1 posto ili 13.411 nemaju zaposlenih radnika, a njihov ukupan dug iznosi 3,9 milijardi kuna.

Podijeli

Odgovori

Top