Brand je out, hrvatski građani kupuju kvalitetno za nisku cijenu

Brand je out, hrvatski građani kupuju kvalitetno za nisku cijenu

Veliku transformaciju kupovine doživjeli su hrvatski građani u proteklih nekoliko kriznih godina. Istraživanje Centra za istraživanje tržišta GfK pokazuje da većina hrvatskih građana, 39 posto ispitanika,  prilikom kupovine proizvoda i usluga danas ponajviše pazi na zadovoljavanje omjera cijene i kvalitete. To je u potpunoj suprotnosti od prije 2008. godine kada su tradicija, navika kupovanja i brand bili primarni razlog odluke o kupnji kod brojnih hrvatskih građana. Danas su te karakteristike na samom začelju ljstvice.

Najvažnija stavka pri odluci kupnje nekog proizvoda za hrvatske građane je kvaliteta. Kvalitetu traži 22,5 posto građana, a slijedi utjecaj proizvoda na vlastito zdravlje sa 17 posto. Interesantan je podatak da će za cijenu proizvoda upitati tek 8,3 posto ispitanika te ova stavka zauzima tek četvrto mjesto po važnosti kriterija za odabir proizvoda. Ovaj podatak je posebno interesantan u situaciji kada je Hrvatsku sve jače stežu okovi krize.

To se može objasniti činjenicom da su svih ovih godina kupci “bombardirani” niskim cijenama proizvoda sumnjive kvalitete. Danas se na tržištu mogu naći proizvodi s izuzetno pristupačnim cijenama vrhunske kvalitete i takve proizvode su građani prepoznali, a proizvođači profitirali.

Potaknuti krizom, ali i dolaskom nekih posve novih proizvoda i usluga, ali i trgovačkih marki na domaće tržište, potrošači su očito u proteklih nekoliko godina “eksperimentirali”, kupovali i konzumirali dotad nekorištene proizvode i usluge i u brojnim kategorijama zaključili da proizvodi i usluge kojima su tradicionalno davali povjerenje više ne zaslužuju njihov novac te da im ne daju najbolji omjer cijene i kvalitete koji im je očito sada najbitniji.

Nakon”cijene hrvatski građani su smjestili naviku kupovanja (7 posto), ekologiju – koliko je proizvod ili usluga štetna za prirodu i okoliš (2,8%), a na začelju su smjestili tradiciju (2,3%) te brand, odnosno marku (1,3%).

Podijeli

Odgovori

Top