Coca-Cola Hellenic – stvaranje vrijednosti za dobrobit društva

coca cola

Skupina Coca-Cola Hellenic (Coca-Cola HBC AG), koja je prema prodajnim rezultatima drugi po veličini punioničar proizvoda tvrtke The Coca-Cola Company u svijetu, objavila je cjelovito izvješće o održivosti za 2014. godinu pod nazivom „Lijepo je podijeliti uspjeh – gradimo povjerenje i širimo radost“. To je treće cjelovito izvješće koje je tvrtka objavila i prvo u kojemu izvješćuje o svim vidovima poslovanja, upravljanja i održivosti, odajući priznanje odnosima i partnerstvima ključnim za njezin uspjeh.

Glavni izvršni direktor Skupine Coca-Cola Hellenic Dimitris Lois tim je povodom izjavio: „Svjesni smo da je naš uspjeh itekako povezan s kupovnom moći i blagostanjem u životu potrošača i zajednice u kojoj poslujemo. Već više od deset godina u našemu poslovanju neprestano podižemo standarde odgovornosti i održivosti te gradimo povjerenje stvarajući vrijednost za sve naše dionike. Osim financijskih rezultata ta vrijednost sve više podrazumijeva i druge čimbenike poput zaštite okoliša i društvene odgovornosti, ugleda u zajednici, uključenosti dionika i ulaganja u profesionalni razvoj naših zaposlenika. Svi ti čimbenici doprinose stabilnosti našega poslovanja.“

Skupina Coca-Cola Hellenic nastoji stvoriti vrijednost rezultatima postignutim zahvaljujući najvišoj razini kvalitete, učinkovitosti i pažnje. Na ovome mjestu iznosimo sljedeće podatke o postignućima u 2014. godini:

• prodano je 2 milijarde jediničnih sanduka s proizvodima
• opskrbljeno je 589 milijuna potrošača
• imali smo 2,1 milijun kupaca u 28 država
• tvrtka je izravno zapošljavala 36 362 zaposlenika, a unutar njezina lanca vrijednosti zaposleno je još 600 000 ljudi
• u društvene je projekte uloženo 8,7 milijuna eura
• u društvene projekte i projekte zaštite okoliša uloženo je 31 296 volonterskih sati
• vodeni otisak smanjen je za 18,4 milijarda litara
• ugljični otisak smanjen je na 718 766 tona
• stopa oporabe ambalažnoga otpada iznosila je 73 %
• oporabljeno je 91 % otpada nastaloga u proizvodnji.

Tri su ključna područja na koja smo se u 2014. godini usredotočili: promicanje zdravlja i tjelesne spreme, smanjenje utjecaja našega poslovanja na okoliš i pomoć lokalnoj zajednici. Neka su od najvažnijih postignuća sljedeća:

Zdravlje i tjelesna sprema

• 1,6 milijuna aktivnih sudionika u projektima za promicanje sporta i tjelesne spreme
• od 2015. godine na svim su tržištima dostupna pića s manje kalorija i bez kalorija
• dobrovoljno smo na prednju stranu pakiranja postavili podatke o kalorijskoj vrijednosti proizvoda

Smanjenje utjecaja na okoliš

• ukupna je apsolutna vrijednost ispuštanja ugljikova dioksida smanjena za 7,8 % u odnosu na 2013. godinu
• uložili smo 5,8 milijuna eura u projekte zaštite voda u više od 20 država te smo time očuvali 1,1 milijun kubičnih metara vode
• osam je naših proizvodnih pogona dobilo zlatni europski certifikat za zaštitu i očuvanje vodnoga bogatstva
• u projekte za očuvanje energije uloženo je 4,3 milijuna eura te je potrošnja energije smanjena za 300 milijuna megadžula (MJ)

Pomoć lokalnoj zajednici

• 8,7 milijuna eura (2,5 % dobiti prije oporezivanja) uloženo je u društvena partnerstva i projekte koji se bave problemima zaštite okoliša i društvenim problemima
• 2,4 milijuna eura uloženo je u izobrazbu mladih kako bi se povećali njihovi izgledi za zapošljavanje te u potporu ženama poduzetnicama
• više od 30 000 volonterskih sati uloženo je u pružanje pomoći zajednicama kojima je pomoć bila potrebna, a onima koje su pretrpjele posljedice elementarnih nepogoda također je pružena pomoć u novcu i u naravi

Skupina Coca-Cola Hellenic je 2014. zauzela prvo mjesto među proizvođačima pića uvrštenim u Dow-Jonesov svjetski i europski indeks održivosti, a u FTSE4Good indeks je uvrštena od 2001. godine kad je taj indeks pokrenut. Organizacija Carbon Disclosure Project (CDP) Skupini Coca-Cola Hellenic dodijelila je ocjenu „A“ te mjesto u indeksu koji obuhvaća vodeće tvrtke u prilagodbi poslovanja klimatskim promjenama (Global Climate Performance Leadership Indeks).

Izvješće „Lijepo je podijeliti uspjeh – gradimo povjerenje i širimo radost“ sastavljeno je prema uputama Međunarodnoga vijeća za cjelovito izvješćivanje (International Integrated Reporting Council, IIRC) te u skladu sa smjernicama za izvješćivanje GRI 3.1. Svjetske inicijative za izvješćivanje (Global Reporting Initiative). Tim je izvješćem ispunjena obveza Skupine Coca-Cola Hellenic o izvješćivanju o napretku postignutom u deset područja određenih UN-ovim Svjetskim sporazumom, UN-ovom Inicijativom za upravljanje vodnim bogatstvom (CEO Water Mandate) i UN-ovim Poslovnim forumom za brigu o klimatskim promjenama (Caring for Climate Business Forum).

Podijeli

Odgovori

Top