Dani udruga u Zagrebu od 14. do 16. lipnja 2012.

Dani udruga u Zagrebu od 14. do 16. lipnja 2012.

 

U sklopu Dana udruga, u subotu 16. lipnja po prvi puta će se održati Dan otvorenih vrata udruga kada će sve udruge koje to žele svim zainteresiranim građanima moći predstaviti svoj rad, te programe i projekte koje provode. Ideja ovog događanja jest da svaka udruga organizira svoj Dan otvorenih vrata u prostoru koji je sama odredila (ne mora nužno biti sjedište udruge), a s ciljem da privuče što veći broj građana koji će se na taj način informirati o radu udruge.

Ovim putem zamoljene su sve udruge koje se financiraju iz javnih izvora da 16. lipnja 2012. otvore svoja vrata u vremenu od 10,00 do 13,00 sati te građanima predstave svoj rad. Udruge i građanske inicijative koje se budu priključile Danu otvorenih vrata moći će dokumentirati Dan otvorenih vrata u svojoj udruzi fotografijama i/ili isječcima iz lokalnih medija, kako bi organizatori Dana udruga mogli odabrati najbolje i prikladno ih nagraditi.

 

Podijeli

Odgovori

Top