Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Edukacija

Devet razloga zašto u poslovanje svoje tvrtke uvesti EMAS

poljoprivreda
pixabay.com

Zaposlenik ste tvrtke koja je donijela odluku da smanji troškove korištenja materijala i resursa, unaprijedi svoju energetsku učinkovitost, provodi politiku društveno odgovornog poslovanja, posluje u skladu sa propisima zaštite okoliša, ostvari prednost u lancu opskrbe i zelenoj javnoj nabavi, objavljuje javnosti podatke o svom utjecaju i doprinosu zaštiti okoliša, mjeri napredak jednostavnim pokazateljima i uključi u navedene procese sve zaposlenike i lokalne političare, čime potiče njihovu lojalnost i spremnost na suradnju. U nastavku dajemo kratak osvrt na sustav upravljanja okolišem EMAS, kao i na sve što tvrtka treba poduzeti kako bi ušla u „obitelj“ organizacija koje posjeduju EMAS certifikat.

Što je EMAS?

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja Europske Unije[1], koji se proširio i van njenih granica (EMAS Global)[2]. Uključivanje tvrtki (u daljnjem tekstu organizacija) u ovaj sustav dobrovoljno je i dostupno svim ekonomskim sektorima javnih i privatnih djelatnosti, odnosno pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima. U EMAS su tako uključene proizvodne organizacije, turistički kompleksi, muzeji, poljoprivredna gospodarstva, javne i državne ustanove, neprofitne organizacije civilnog društva itd.

Kompetitivna prednost EMAS organizacija na tržištu osigurana je njihovim promoviranjem na tržištu EU (i šire) pomoću EMAS logotipa, registracijom u nacionalni i EMAS registar Europske Unije, kao i drugim propisanim mehanizmima. Za određene aktivnosti uvođenja EMAS-a, organizacije mogu ostvariti regulatorne olakšice i financijska poticajna sredstva (subvencije), sukladno članku 17. hrvatske Uredbe EMAS[3]. Financijske olakšice zasad se provod putem godišnjih javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za dodjelu sredstava subvencioniranja, dok je primjer regulatorne  olakšice definiran člankom 48. Zakona o održivom gospodarenju otpadom[4], gdje proizvođač otpada koji stvara 200 ili više kg opasnog otpada godišnje na određenoj lokaciji nije dužan izraditi Plan gospodarenja otpadom proizvođača ukoliko posjeduje važeću Izjavu o okolišu sukladno EMAS ili certifikat ISO 14001 norme. Nadalje, u postupku javne nabave, proizvođač, odnosno ponuđač usluge ima mogućnost predati dokaz o svom sustavu upravljanja okolišem (EMAS, ISO 14001)[5].

konferencija

Razlozi uvođenja EMAS-a u poslovanje leže u činjenici da je izvrsnost u području zaštite okoliša danas postala snažna poslovna prednost. Organizacije s takvim opredjeljenjem traže načine kojima će kontinuirano smanjivati učinak na okoliš, ali i optimizirati svoje proizvodne procese, uz neizostavnu promociju svojih napora. U nastavku je devet ključnih koristi, odnosno razloga za uvođenje EMAS sustava u poslovanje.

Učinkovito korištenje resursa poput energije, vode, sirovina, potrošnog materijala i sl., te smanjenje troškova gospodarenja otpadom rezultati su poslovanja organizacija u okviru EMAS koncepta. Optimizirajući svoje proizvodne procese, organizacija povećava svoju dobit i time udio na tržištu.

Povećanjem energetske učinkovitosti i smanjujući svoje emisije stakleničkih plinova, organizacija smanjuje svoj utjecaj na okoliš i daje doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Također, za potrebe udovoljavanja zakonskim propisima i normama (npr. ISO 50001[6]), organizacija ima pripremljene podatke o svojoj energetskoj potrošnji i emisijama.

Društveno odgovorno poslovanje, kao model poslovanja koji ostvaruje profit na društveno odgovoran način, tj. integrira brigu za okoliš i društvo, poduprto je praksom EMAS sustava. Organizacija je uspješna ukoliko u jednakoj mjeri vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju, što na tržištu predstavlja komparativnu prednost.

Usklađenost sa zahtjevima zaštite okoliša važan je segment poslovanja. Uvođenjem EMAS-a u poslovanje i njegovom dosljednom provedbom, organizacija na koncu dobiva neovisnu ocjenu i time dokaz da posluje u skladu sa propisima u području zaštite okoliša.

Prednost u lancu opskrbe i zelenoj javnoj nabavi poticajan je mehanizam za EMAS organizacije u svim članicama Europske Unije. Sektorski referentni dokumenti[7] načinjeni za pojedine prioritetne sektore na jednostavan način daju smjernice i primjere dobre prakse u cilju minimiziranja utjecaja na okoliš. Stoga EMAS organizacije, prilikom natječaja raspisanih zelenom javnom nabavom, kao svoju prednost mogu naglasiti svoju registraciju u EMAS.

Provjerene informacije o svome poslovanju u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša EMAS organizacije objavljuju putem svojih kratkih izvještaja – Izjava o okolišu. Sadržaj tog dokumenta propisan je EU Uredbom EMAS[8], a sam se dokument objavljuje u nacionalnom i EU EMAS registru po registraciji organizacije, odnosno dodjeli EMAS loga onoj organizaciji koja je ispunila zahtjeve.

Mjerenje utjecaja na okoliš osigurano je izradom 6 jednostavnih pokazatelja koji su sastavni dio Izjave o okolišu. Pomoću njih organizacija dokazuje svoje smanjenje utjecaja na okoliš. Konkretno, radi se o pokazateljima za energetsku učinkovitost, učinkovito korištenje materijala, ukupnu potrošnju vode, količinu proizvedenog otpada, ukupnu emisiju stakleničkih plinova i korištenje zemljišta, kao utjecaja na bioraznolikost.

Angažiranost zaposlenika koji su visoko motivirani za ostvarenje ciljeva svoje organizacije, kako u smislu profita, tako i u smislu zaštite okoliša, potiče pozitivnu radnu atmosferu i vodi ka ostvarenu poslovnih rezultata.

Uključenost dionika kao što su opskrbljivači, javna vlast, organizacije civilnog društva, potrošači, lokalna zajednica, mediji i ostale zainteresirane strane, važna je za dobro poslovanje. EMAS u tom smislu nudi alate za unapređenje poslovnih i drugih veza s navedenim akterima. Primjerice, EMAS logo jedan je od takvih alata. On osigurava autentičnost i prepoznatljivost na tržištu, u medijima ili u komunikaciji s javnom vlasti i sl.

 

[1] http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

[2] http://ec.europa.eu/environment/emas/about/global_en.html

[3] Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS), NN 77/14

[4] Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13

[5] Zakon o javnoj nabavi, NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14

[6] http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm

[7] http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/sectoral_en.html

[8] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32009R1221

Za Verlag dashöfer d.o.o. mr.sc. Mira Zovko (www.zastitaokolisa.dashofer.hr)

S ponosom Vas pozivamo na izuzetno zanimljivu Konferenciju – Novi izazovi u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša koja će se održati 22.9.2016. u Zagrebu. Sve detalje možete pronaći na linku:

www.seminari.hr/konferencija-gospodarenje-otpadom-i-zastita-okolisa-productsem425/?wa=WWW16KON425PR

konferencija


Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.