EK bi financijskoj industriji mogla uvesti naknadu za poslove nadzora

EK bi financijskoj industriji mogla uvesti naknadu za poslove nadzora

Europska komisija odlučila je preispitati moduse financiranja tri regulatorna tijela koja je osnovala 2011. kako bi osigurala ujednačenu reviziju banaka, tržišta i osiguravatelja u EU.

Trenutno 60 posto tereta financiranja Europske agencije za vrijednosnice i tržišta (ESMA), Europske agencije za banke (EBA) i Europske agencije za mirovinsko i invalidsko osiguranje (EIOPA) snose regulatori država članica a ostatak se izdvaja iz središnjeg europskog proračuna.

“S obzirom na ograničenja EU-a i proračuna zemalja članica, Komisija smatra da bi trebalo planirati reviziju postojećeg sustava financiranja, kojom bi se u idealnom slučaju ukinuli doprinosi EU-a i zemalja članica”, stoji u nacrtu dokumenta EK koji je na uvid dobio Reuters.

“Zato će Komisija pokrenuti pripreme, kako bi se utvrdilo pod kojim bi uvjetima i dodatnim koracima regulatorne agencije mogao u cijelosti financirati sam sektor financijskih usluga”, dodaje se.

Revizija bi trebala razmotriti i mogućnosti proširenja njihovih ovlasti, primjerice na kontrolu poštivanja računovodstvenih propisa, nadzor “sivog bankovnog sustava” i izravni nadzor integriranih tržišnih infrastruktura poput klirinških kuća.

Podijeli

Odgovori

Top