Erste banka ukinula naknadu za vođenje računa za maloljetnike i mlade

Erste banka ukinula je naknade za vođenje kunskih i deviznih tekućih računa za maloljetne osobe Erste Cashtag u visini 4,00 kn/mjesečno, kao i na vođenje Erste Club paketa za mlade od 16 do 26 godina. Erste Cashtag namijenjen je redovnom financijskom poslovanju djece od najranije dobi do navršenih 18 godina, putem kojih mogu primati i raspolagati mjesečnim džeparcem, kamatama na štednju. Kako bi djeca i mladi mogli raspolagati sredstvima po računu, izdaje im se i samostalna kartica s njihovim imenom i prezimenom. Račune ugovaraju roditelji ili drugi zakonski zastupnici (skrbnici) u poslovnici banke, pri čemu se za korisnika koji je navršio 16 godina, mogu ugovoriti i usluge on-line bankarstva (Erste NetBanking i mBanking) putem kojih, u svakom trenutku, može provjeriti stanje na svom računu. Pogodnosti tekućeg računa za maloljetne osobe korisnicima stoje na raspolaganju do navršene 18. godine života, nakon čega postaje redovan tekući račun.

Ukinuta je i naknada za vođenje Erste Club paketa za mlade, koja je do sada iznosila 4,00 kn/mjesečno, kao i naknada na vođenje tekućeg računa u sklopu paketa u visini 4,00 kn/mjesečno, kojeg korisnici mogu dodatno zatražiti. Erste Club paket namijenjen je mladima od 16 do 26 godina koji ostvaruju prihode od samostalnog rada (studentski ugovori, honorar, stipendija, naknade od autorskih prava), a pored žiro i tekućeg računa, uključuje i usluge on-line bankarstva, Erste NetBankinga i mBankinga. Ugovaranjem tekućeg računa, korisnici imaju mogućnost korištenja prekoračenja po tekućem računu, u skladu sa svojim primanjima. Korisnicima Erste Club paketa na raspolaganju su i razni popusti kod partnera banke.

„Erste banka kontinuirano prati potrebe mladih i tome prilagođava njima namijenjene proizvode. Primjer toga je i ukidanje naknada na Erste Cashtag i Erste Club pakete za mlade koji kreću u svijet financija kroz primanje džeparca ili prva primanja od zaposlenja. Treba reći kako veliku prednost tekućeg računa za maloljetnike roditeljima predstavlja i ugovaranje trajnog naloga na račun djeteta gdje mogu sa svog računa u Erste banci uplaćivati mjesečni džeparac, novac za izlete i drugo bez plaćanja ikakvih naknada“, ističe Ivana Šimunić, direktorica direkcije u Sektoru razvoja poslovanja s građanstvom Erste banke.

Uz navedene proizvode, djeci i mladima na raspolaganju su i drugi štedni i kreditni proizvodi Erste banke, poput Medo Štedo oročene štednje za mlade do 18 godina, te Erste Club štednja i Erste Club krediti za obrazovanje za mlade od 16 do 26 godina.

Podijeli

Odgovori

Top