Europski fond za strateška ulaganja spreman za jesenski početak rada

Otkrijte kako financirati projekt iz EU fondova

Europska komisija dovršila je jučer pripreme za poticanje ulaganja u realno gospodarstvo. Paket mjera koje su danas dogovorene osigurat će da Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) bude posve uspostavljen i funkcionalan početkom jeseni 2015., u skladu s ambicioznim planom provedbe Plana ulaganja za Europu koji je utvrdio Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker.

Komisija je upravo objavila Komunikaciju o ulozi nacionalnih razvojnih banaka (NRB) u podupiranju Plana ulaganja za Europu. Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen, zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Nacionalne razvojne banke imaju vrlo važnu ulogu u uspješnom ostvarivanju Plana ulaganja. Devet država članica već je objavilo svoje sudjelovanje u Planu ulaganja posredstvom svojih razvojnih banaka, koje imaju neprocjenjivo lokalno znanje i stručnost. Europska investicijska banka već blisko surađuje s tim NRB-ovima te se nadamo da će to i mnoge druge potaknuti na dodatne napore.

U Komunikaciji se objašnjava kakvu važnu ulogu NRB-ovi mogu imati u poticanju ponovnog ulaganja u Europi sudjelovanjem u ulaganjima iz EFSU-a. U njoj stoje jasne i praktične upute o tome kako osnovati NRB, kakav je statistički odnos prema sufinanciranju iz NRB-ova u pogledu državnog deficita i duga u okviru Pakta o stabilnosti i rastu, koji je odnos nadzora EU-a nad državnim potporama prema nacionalnim projektima sufinanciranja te kako NRB-ovi iz različitih država članica mogu udružiti snage i u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) uspostaviti platforme za ulaganja. Te ključne smjernice pomoći će poduzećima diljem Europe u ostvarivanju pristupa financiranju iz EFSU-a, temelju Plana ulaganja vrijednog 315 milijardi eura.

Dodatne odluke koje je donio kolegij povjerenika:

  • Sklopljen je sporazum između Komisije i EIB-a o načinima rada, kao što je predviđeno Uredbom o Europskom fondu za strateška ulaganja. Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker, potpredsjednik Jyrki Katainen i predsjednik EIB-a Werner Hoyer danas su u Bruxellesu potpisali Sporazum o EFSU-u.
  • U dogovoru s Europskom investicijskom bankom (EIB) imenovana su četiri člana Upravnog odbora EFSU-a: Ambroise Fayolle, potpredsjednik zadužen za inovaciju, EIB; Martin Verwey, „Služba za podršku strukturnim reformama“ u Glavnom tajništvu, Europska komisija; Gerassimos Thomas, Glavna uprava za energetiku, Europska komisija; Irmfried Schwimann, Glavna uprava za tržišno natjecanje, Europska komisija. Zamjenski članovi iz Komisije su Benjamin Angel, Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove; Nicholas Martyn, Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku; Robert-Jan Smits, Glavna uprava za istraživanje i inovacije.
  • Dovršene su pripreme za pokretanje Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (EIAH). EIAH će podržavati razvoj i financiranje projekata za ulaganje u EU-u ponudom jedinstvene kontaktne točke za smjernice i savjete, pružanjem platforme za razmjenu znanja te koordiniranjem postojeće tehničke pomoći.
  • Donesena je odluka o upravljanju Europskim portalom projekata ulaganja (EPPU) i njegovim glavnim elementima. EPPU je javno dostupan, siguran internetski portal na kojem promicatelji projekata iz EU-a koji traže vanjsko financiranje imaju priliku promicati svoje projekte pred potencijalnim ulagačima.
  • Donesen je delegirani akt o Tablici pokazatelja koje će koristiti neovisni Investicijski odbor pri odlučivanju o tome ispunjava li predloženi projekt mjerila za primanje potpore jamstva EU-a (EFSU).

 

Podijeli

Odgovori

Top