Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Evo što zakon propisuje u slučaju odavanja poslovne tajne

Kakve posljedice ima odavanje poslovne tajne i što se sve hrvatski zakon podrazumijeva pod poslovnom tajnom odgovara pravni tim HUP-a u svojim HUP novostima.

Kakve posljedice ima odavanje poslovne tajne i što se sve hrvatski zakon podrazumijeva pod poslovnom tajnom odgovara pravni tim HUP-a u svojim HUP novostima.

Poslovnom tajnom treba smatrati sve istinite, ali nepoznate podatke o nekim činjenicama, stanjima, postupcima ili sredstvima iz poslovnog života poslodavca. Kako se poslovne informacije, dokumenti i drugo ne smiju neovlašteno otkrivati, poslodavac može pravilnikom o radu ili svojom odlukom odrediti koji se sve podaci smatraju poslovnom tajnom. Također poslodavac može odrediti osobe ovlaštene za priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, način uporabe i čuvanja podataka koji se smatraju poslovnom tajnom te sve mjere i postupke od interesa za čuvanje poslovne tajne. Objavljivanjem određenog podatka, odnosno poslovne tajne poslodavcu bi mogla nastati šteta te nastupiti štetne posljedice za njegovo poslovanje. Prema tome predlažemo poslodavcima da odredbu o čuvanju poslovne tajne unesu u ugovor o radu s radnikom, kao i odredbu o ugovornoj kazni. Isto tako odavanje podatka koji je imao važnost poslovne tajne može biti opravdan razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu na temelju članka 108. Zakona o radu jer bi time bila počinjena osobito teška povreda obveza iz radnog odnosa i nastavak radnog odnosa ne bi bio moguć. Također Kazneni zakon u članku 295. navodi da je izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne kazneno djelo koje čini onaj tko neovlašteno drugome priopći, preda ili na drugi način učini pristupačnim podatke koji su klasificirani kao poslovna tajna, kao i tko pribavlja takve podatke kako bi ih predao nepozvanoj osobi. Inače, osnovna svrha čuvanja poslovne tajne je zaštita sigurnosti poslovanja poslodavca.

Ivan Sarić, dipl. iur., pravni savjetnik

Teret dokazivanja u otkazu ugovora o radu

Člankom 131. st. 3. Zakona o radu (NN 149/09, 61/11) propisano je da je u slučaju spora zbog otkaza ugovora o radu teret dokazivanja postojanja opravdanog razloga za otkaz ugovora o radu na strani poslodavca ako je poslodavac taj koji otkazuje, a na radniku je teret dokaza opravdanosti razloga za otkaz samo u jednom slučaju: ako radnik otkazuje izvanrednim otkazom ugovora o radu. U ocjeni zakonitosti odluke o otkazu ugovora o radu sud će procjenjivati i materijalno pravni aspekt, tj. opravdanost razloga za otkaz, ali i procesno pravni aspekt, tj. je li prilikom otkaza poštovana zakonom propisana procedura. Dakle, kada predmet dođe na sud, on će prilikom utvrđivanja zakonitosti odluke o otkazu ugovora o radu cijeniti činjenicu da je opravdanost razloga za otkaz dužan dokazati onaj tko je otkaz dao. Otkaz mora biti obrazložen te će stoga sud cijeniti činjenice navedene u obrazloženju otkaza te ako ocijeni da činjenice nisu dokazane, prihvatit će tužbeni zahtjev radnika o nedopuštenosti otkaza. Obrazloženje u kojem je naznačen razlog otkazivanja relevantno je za procjenu njegove opravdanosti te poslodavac ne može naknadno proširivati razloge za otkaz. Isto tako sud će cijeniti i procesno pravne aspekte otkazivanja, tj. one činjenice koje nisu razlogom otkazivanja, ali koje su relevantne u smislu dopuštenosti otkaza ugovora o radu.

Admira Ribičić, dipl. iur., pravni savjetnik

Pravni tm HUP-a, HUP novosti/ Poslovni.hr


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.