Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Ekonomija

Fininfo.hr donosi pregled najznačajnijih gospodarskih aktivnosti za prvi kvartal 2021. godine

U 2021. pokrenuto je 3.166 stečajnih i predstečajnih postupaka (28% više nego u istom razdoblju prošle godine).

Osnovano je 5.730 novih subjekata (2% više nego u istom razdoblju prošle godine), a brisana su 5.073 (16% manje nego u istom razdoblju prošle godine) što daje razliku između osnovanih i brisanih subjekata od 657 (u istom razdoblju prošle godine bila je -383).

185 subjekata je ponovno započelo s poslovanjem (16% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a 495 subjekata je privremeno prestalo s poslovanjem (1% manje nego u istom razdoblju prošle godine).

Javni natječaji


U promatranom razdoblju Elektronički oglasnik javne nabave objavio je:
5.592 raspisane javne nabave (3% više nego u istom razdoblju prošle godine)
6.272 sklopljene javne nabave (2% manje nego u istom razdoblju prošle godine)
83 raspisane koncesije (9% više nego u istom razdoblju prošle godine)
36 sklopljenih koncesija (29% više nego u istom razdoblju prošle godine)
341 raspisanu jednostavnu nabavu (95% više nego u istom razdoblju prošle godine)
253 sklopljene jednostavne nabave (148% više nego u istom razdoblju prošle godine)

Predstečajni i stečajni postupci

1.219 subjekata je ušlo u stečaj (14% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a 99 u likvidaciju (16% manje nego u istom razdoblju prošle godine). Ulaskom u stečaj smatra se trenutak kada subjekt promijeni status na matičnom registru iz prethodnog na „u stečaju“.

Otvoren je 41 novi predstečajni postupak (14% više nego u istom razdoblju prošle godine), dok je 49 predstečajnih postupaka obustavljeno (53% više nego u istom razdoblju prošle godine).

Stečajni i predstečajni postupci pokreću se prijedlogom za otvaranje stečajnog, odnosno predstečajnog postupka, te prethode samom ulasku u stečaj ili predstečaj. U 2021. pokrenuto je 3.166 stečajnih i predstečajnih postupaka (28% više nego u istom razdoblju prošle godine). U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata nad kojima se najčešće pokreće predstečajni ili stečajni postupak za prvi kvartal 2020. i 2021. godine.

1. KVARTAL 2020.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHODZAPOSLENI
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića441190.350.878984
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima285465.993.225575
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima206226.206.715380
Gradnja zgrada148122.138.290299
Specijalizirane građevinske djelatnosti11343.710.041226
Ostalo12722.319.804.3683.636
UKUPNO2.4653.368.203.5176.100

Izvor: Fininfo.hr

1. KVARTAL 2021.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHODZAPOSLENI
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića608337.556.2751.729
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima3141.154.292.3391.057
Gradnja zgrada249300.929.659762
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima227194.332.244602
Specijalizirane građevinske djelatnosti187117.055.042448
Ostalo1.5812.394.282.9044.705
UKUPNO3.1664.498.448.4639.303

Izvor: Fininfo.hr

U prvom kvartalu 2020. i 2021. godine pojavljuje se 5 istih djelatnosti u kojima posluju subjekti nad kojima se najčešće pokreće predstečajni ili stečajni postupak. U prosjeku 80% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu. Subjekti nad kojima je pokrenut predstečajni ili stečajni postupak u prvom kvartalu 2021. godine i predali su GFI, zapošljavali su ukupno 9.303 radnika (53% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine), a nešto manje od 50% radnika zaposleno je u navedenih TOP 5 djelatnosti. Subjekti nad kojima je u prvom kvartalu 2021. godine pokrenut predstečajni ili stečajni postupak, 2019. godine ostvarili su 4,5 mlrd. kn poslovnih prihoda (44% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine).

Najveći porast broja subjekata nad kojima se pokreću stečajni i predstečajni postupci u 2021. u odnosu na 2020. dogodio se u sljedećim djelatnostima:

  1. gradnji zgrada sa 68 % rastom broja subjekata,
  2. specijaliziranim građevinskim djelatnostima sa 65% rastom broja subjekata i
  3. pripremi i usluživanju hrane i pića s 38 % rastom broja subjekata.

Porezni dužnici

Ukupan iznos poreznog duga krajem prvog kvartala 2021. godine iznosio je  2,78 mlrd. kn (18% manje nego u istom razdoblju prošle godine). U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata koji su bili porezni dužnici krajem prvog kvartala 2020. i 2021. godine.

1. KVARTAL 2020.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHODZAPOSLENI
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima292226.417.513405
Gradnja zgrada142160.996.728229
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića94151.373.230335
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima8419.126.01489
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima5635.694.14834
Ostalo6591.563.590.0553.930
UKUPNO1.3272.157.197.6885.022

Izvor: Fininfo.hr

1. KVARTAL 2021.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHODZAPOSLENI
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima2571.252.534.817818
Gradnja zgrada111143.455.138491
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića94283.471.687724
Kopneni prijevoz i cjevovodni transport72212.411.253248
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima70233.524.899287
Ostalo6283.272.266.3804.461
UKUPNO1.2325.397.664.1747.029

Izvor: Fininfo.hr

U prosjeku 50% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu. Krajem prvog kvartala 2021. godine bila su 1.232 subjekta s evidentiranim poreznim dugom (7% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a oni koji su predali GFI ostvarili su 5,4 mlrd. kn poslovnih prihoda (150% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine) te su zapošljavali 7.029 radnika (40% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine). U prosjeku je krajem oba razdoblja 50% subjekata s evidentiranim poreznim dugom poslovalo u navedenih TOP 5 djelatnosti. Zanimljivost koja proizlazi iz usporedbe podataka za 2021. sa 2020. godinom je da se djelatnost kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta našla u TOP 5 djelatnosti prema poreznom dugu, što u prvom kvartalu 2020. godine nije bio slučaj. Jedan od vjerojatnih uzroka ulaska na listu TOP 5 djelatnosti poreznih dužnika je i pogođenost industrije prijevoza i transporta pandemijom koronavirusa.

Neisplatitelji plaća

Krajem prvog kvartala 2021. godine bila su 3.093 subjekta s evidentiranom neisplatom plaća (3% manje nego u istom razdoblju prošle godine). U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata koji su bili neisplatitelji plaća krajem prvog kvartala 2020. i 2021. godine.

1. KVARTAL 2020.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHODZAPOSLENI
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića437127.087.958697
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima287121.754.083373
Gradnja zgrada236163.920.372608
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima23656.820.931277
Specijalizirane građevinske djelatnosti22166.474.250352
Ostalo1.772745.278.7312.864
UKUPNO3.1891.281.336.3255.171

Izvor: Fininfo.hr

1. KVARTAL 2021.
DJELATNOSTBROJ SUBJEKATAPOSLOVNI PRIHODZAPOSLENI
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića375149.148.233836
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima300401.792.935650
Specijalizirane građevinske djelatnosti25981.636.546444
Gradnja zgrada249120.867.665685
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima227142.794.817432
Ostalo1.6831.050.410.1043.459
UKUPNO3.0931.946.650.3006.506

Izvor: Fininfo.hr

U prosjeku 80% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu. Subjekti neisplatitelji plaća koji su predali GFI, ostvarili su 1,95 mlrd. kn poslovnih prihoda (52% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine) te su zapošljavali 6.506 radnika (26% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine). U prosjeku je krajem oba razdoblja 45% subjekata s evidentiranom neisplatom plaća poslovalo u navedenih TOP 5 djelatnosti.

Kod neisplatitelja plaća se može primijetiti da su TOP 5 djelatnosti koje ne isplaćuju plaću ostale iste kada se gleda usporedba podataka za prvi kvartal 2021. u odnosu na prvi kvartal 2020. Vidljivo je da pandemija koronavirusa nije značajnije promijenila ovu statistiku budući da su potpore prvenstveno bile namijenjene očuvanju radnih mjesta.

Najistaknutije promjene osoba u subjektima

Na pozicije u pravnim subjektima (npr. osnivači, uprava, nadzorni odbor) ušlo je 12.180 (8% više nego u istom razdoblju prošle godine), a izašlo je 9.225 osoba (12% manje nego u istom razdoblju prošle godine). Navodimo najistaknutije subjekte i promjene u njima:
• Osoba JÓZSEF FARKAS SIMOLA izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću INA, d.d.
• Osoba Szabolcs Ferencz István izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću INA, d.d.
• Osoba Ferenc Zoltán Horváth izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću INA, d.d.
• Osoba Domokos Szollár ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću INA, d.d.
• Osoba Gabriel Szabó ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću INA, d.d.
• Osoba ZSUZSANNA EVA ORTUTAY ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću INA, d.d.
• Osoba Zsolt Pethő izašla je s pozicije član uprave u poduzeću INA, d.d.
• Osoba Ákos Székely izašla je s pozicije član uprave u poduzeću INA, d.d.
• Osoba Ferenc Zoltán Horváth ušla je na poziciju član uprave u poduzeću INA, d.d.
• Osoba JÓZSEF FARKAS SIMOLA ušla je na poziciju član uprave u poduzeću INA, d.d.
• Osoba Rudolf Andreas Staudinger izašla je s pozicije predsjednik nadzornog odbora u poduzeću SPAR Hrvatska d.o.o.
• Osoba Paul Klotz ušla je na poziciju predsjednik nadzornog odbora u poduzeću SPAR Hrvatska d.o.o.
• Osoba Friedrich Poppmeier ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću SPAR Hrvatska d.o.o.
• Osoba Marcus Wild ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću SPAR Hrvatska d.o.o.
• Osoba Gracijela Balaban izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću MEDIKA, d.d.
• Osoba Antonio Samaržija ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću MEDIKA, d.d.
• Osoba DRAGUTIN DRK izašla je s pozicije direktor u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
• Osoba Alan Mravlinčić ušla je na poziciju član uprave u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
• Osoba DUBRAVKA DRK – MRAVLINČIĆ ušla je na poziciju član uprave u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
• Osoba Tamara Drk-Vojnović ušla je na poziciju član uprave u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
• Osoba Saša Vojnović ušla je na poziciju član uprave u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
• Osoba Nenad Klepač ušla je na poziciju predsjednik uprave u poduzeću VINDIJA d.d. Varaždin.
• Osoba Vlasta Zanki izašla je s pozicije predsjednik nadzornog odbora u poduzeću HEP ELEKTRA d.o.o.
• Osoba Vanja Varda ušla je na poziciju predsjednik nadzornog odbora u poduzeću HEP ELEKTRA d.o.o.
• Osoba Ivan Jukić ušla je na poziciju član uprave u poduzeću PEVEX d.d.
• Osoba KREŠIMIR BUBALO izašla je s pozicije član uprave u poduzeću PEVEX d.d.
• Osoba JURICA LOVRINČEVIĆ izašla je s pozicije predsjednik uprave u poduzeću PEVEX d.d.
• Osoba KREŠIMIR BUBALO ušla je na poziciju predsjednik uprave u poduzeću PEVEX d.d.
• Osoba Željko Marić izašla je s pozicije član uprave u poduzeću PETROKEMIJA, d.d.
• Osoba Krešimir Rendeli ušla je na poziciju član uprave u poduzeću PETROKEMIJA, d.d.
• Osoba MARIN PUCAR izašla je s pozicije predsjednik uprave u poduzeću PODRAVKA d.d.
• Osoba Martina Dalić ušla je na poziciju predsjednik uprave u poduzeću PODRAVKA d.d.

Pročitajte još:

Ekonomija

Prema analizi Global Bankrupcy Report 2016 koju izdaje tvrtka Dun & Bradstreet, najveći svjetski ponuđač poslovnih informacija i partner tvrtke Bisnode, broj stečajeva je,...

Novosti

Nakon što su apsolvirani poslovni procesi izlaska iz stečaja hotela Pula u Puli te zagrebačkog Holidaya, aktualni poslovni pokazatelji prikazuju sjajne prodajne rezultate koji...

Novosti

Od danas je na snazi Novi Stečajni zakon, koji je, kako kažu, ogroman korak naprijed u uvođenju reda u ovdašnju ukorijenjenu nekulturu plaćanja.  Jasno...

Komentari

Primjenom novog Stečajnog zakona od 1. rujna ove godine, kojim je predviđeno automatsko pokretanje stečaja nad pravnim osobama čiji su računi blokirani više od...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.