Forenzika Prima nastavlja diktirati računovodstvene trendove

Nakon što je prije tri godine osnovala društvo Forenzika Prima, prvo u Hrvatskoj na području provođenja forenzičkog ispitivanja i nadzora poreznih i računovodstvenih aspekata poslovanja državnih institucija i privatnih društava, jedna od vodećih hrvatskih stručnjakinja na području računovodstvene forenzike i poreznog savjetovanja Diana Antičić nastavlja inovacijama jačati poziciju svog društva na tržištu. Tako Antičić među prvima u Hrvatskoj nudi usluge outsourcinga pozicije voditelja računovodstva, restrukturiranja računovodstvenog odjela te pronalaženje adekvatnih kadrova isključivo za računovodstvene poslove. Premda usluge head huntinga naravno postoje, činjenica je da procjena kadrova od strane stručnjaka za to vrlo važno područje ima dodatnu težinu.

Diana Antičić, direktorica društva Forenzika Prima istaknula je: „Budući da svoje poslovanje temeljim na konstantnom osobnom usavršavanju te unaprjeđenju usluge, uvođenje novih djelatnosti u redovito poslovanje zapravo su logičan slijed događanja. Stalni upiti klijenata pomogli su mi prepoznati potrebu za određenim uslugama na tržištu te samim time i osmisliti tri nove djelatnost koje će bitno poboljšati kvalitetu računovodstvene usluge“ zaključila je Antičić.

Outsourcing pozicije voditelja računovodstva

Svako srednje ili veliko društvo nastoji organizirati svoj vlastiti računovodstveni odjel smatrajući to rješenjem optimalnim, međutim nije uvijek tako. Premda se često ističe veliki broj nezaposlenih mladih stručnjaka, ponekad adekvatne zaposlenike iz raznih razloga nije moguće naći, pa se pribjegava alternativnim rješenjima. Neka društva angažiraju zaposlenike niže razine znanja što podrazumijeva i nižu razinu plaće, pa postoji potreba angažiranja vanjskog stručnjaka kako bi se pokrila najosjetljivija područja vezana uz poreze te provjeru ispravnog vođenja računovodstva i iskazivanja točnog i istinitog financijskog stanja društva. Iskustvo pokazuje da je znanje računovođa različito, a njihova (ne)kvaliteta postani vidljiva kada se pojavi neki problem, a tada je u pravilu prekasno da se šteta izbjegne. U takvim situacijama se jasno dokazuje da je kvaliteta zaposlenika zadnja stavka na kojoj bi se trebalo štedjeti. Upravo se kroz prizmu uštede može govoriti o outsurcingu voditelja računovodstva; naime ponekad je nemoguće za određeni iznos naći stalnog zaposlenika, pa je vanjski suradnik financijski povoljno rješenje koje jamči kvalitetu usluge.

Restrukturiranje računovodstvenog odjela

Budući da se računovodstveni odjeli u pravilu restrukturiraju unutar cjelovitog restrukturiranja nekog društva, specijalizirano restrukturiranje računovodstvenog odjela posebna je usluga na tržištu. Potrebu za takvom vrstom usluge imaju srednje i velike tvrtke čiji su interni računovodstveni odjeli zbog promjene djelatnosti ili veličine postali neprikladni i neusklađeni sa potrebama društva.
Restrukturiranje računovodstvenog odjela je složeni proces koji podrazumijeva sljedeće mjere:

  • snimanje postojećeg stanja organizacije računovodstvenog sektora
  • intervjue sa zaposlenicima
  • utvrđivanje stvarnih potreba društva u domeni računovodstva
  • postavljanje optimalne organizacijske strukture
  • izbor kadra za novu organizacijsku strukturu; bilo iz postojećeg kadra, bilo kroz preporuke za zapošljavanje novog kadra. Ukoliko je potrebno predlaže se i otpuštanje dijela postojećeg kadra

Pronalaženje adekvatnih računovodstvenih kadrova

Posljednja djelatnost usko je povezana s prethodne dvije te u skladu s tim često nadopunjuje, ovisno o potrebama klijenta. Premda zvuči nevjerojatno, ponekad je poslodavcima jednako teško naći pravog zaposlenika, kao što je nezaposlenima pronaći pravo radno mjesto. Treba uzeti u obzir da poslodavci dolaze iz različitih djelatnosti, od kojih im većina ne pruža dovoljnu potkovanost da izaberu adekvatan računovodstveni kadar, pa im treba pomoć stručnjaka kako ne bi pogriješili pri popunjavanju jedne od najdelikatnijih pozicija. Proces pronalaženja obuhvaća nekoliko faza; od davanja oglasa i prikupljanja kandidata, evaluacija te pismeno i usmeno ispitivanje prihvatljivih kandidata te u konačnici i rang lista kandidata koji su se kroz navedene faze pokazali kao najbolji.

Podijeli

Odgovori

Top