Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Edukacija

Glavni ciljevi i karakteristike strateškog planiranja

Strateški plan predstavlja objedinjeni skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, potrebnih da bi tvrtka u budućnosti ostvarila željeni poslovni rezultat.

strateško planiranje

Temeljni cilj strateškog planiranja je jasno i precizno utvrđivanje prirode i karakteristika kompanije te grane djelatnosti u kojoj ona posluje ili namjerava poslovati u budućnosti. Tijekom tog procesa utvrđuju se prioritetni i ključni ciljevi, oblikuju strategije koje će dovesti do ostvarenja tih ciljeva, definiraju aktivnosti koje će se poduzeti, te mjere i pokazatelji koji će se pratiti kako bi se mogla procijeniti uspješnost ostvarenja.

Strateški plan dakle predstavlja objedinjeni skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, potrebnih da bi tvrtka u budućnosti ostvarila željeni poslovni rezultat. Taj finalni rezultat često se definira kao “misija” ili “vizija” društva. Strateški plan podrazumijeva i izradu godišnjih planova koji detaljnije definiraju kratkoročne godišnje ciljeve, grupnu i pojedinačnu odgovornost vezanu uz njihovo izvršenje, rokove izvedbe, sve potrebne resurse i prema potrebi organizacijske i operativne promjene koje treba napraviti da bi se postigli ciljevi definirani strateškim planom.

Osnovne karakteristike strateškog planiranja su sljedeće:

  • Analiza okruženja u kojem tvrtka posluje, a na koje ona sama ima izuzetno malo utjecaja vrlo je važna. Razlog tome je što različiti faktori iz okoline, mogu značajno utjecati na poslovne rezultate. Primjeri takvih utjecaja su makroekonomska situacija, politička situacija, zdravstvena situacija (epidemija), demografski trendovi (iseljavanje) i različite druge okolnosti koje se ne mogu sa sigurnošću predvidjeti, ali detaljnom analizom postoji mogućnost uočavanja nekih ranih znakova ili promjena koje mogu ukazati na to.
  • Strateški plan je srednjoročni okvir rada i smjera poslovanja tvrtke. On se, između ostalog, radi iz razloga postizanja kontinuiteta i usklađenosti aktivnosti koje se poduzimaju. Gledajući na stalne promjene u okruženju, ali i globalno, strateški planovi zahtijevaju fleksibilnost jer dug period planiranja smanjuje preciznost plana i ostvarivanja zadanih ciljeva. Zbog toga, optimalan izbor vremenskog okvira strateškog planiranja je 3-5 godina.
  • Strateško planiranje je dinamičan i kontinuiran proces. Plan svakako mora sadržavati komponente mogućnosti prilagodbe. Zbog vrlo brzih promjena sve češće se koriste metode strateškog planiranja uz predviđanje više scenarija s definiranim adekvatnim odgovorima i rješenjima za svaki od njih. Prilagođavanje plana novim okolnostima nužno je obavljati svake godine.
  • Strateški plan temelj je za alokaciju resursa tvrtke. Da bi bio ostvariv, nužno je da sam proces planiranja bude objedinjen s procesom budžetiranja. Na taj način finalna alokacija resursa odražava izbor prioriteta tvrtke koji će pridonijeti njenom razvoju u željenom smjeru uzimajući u obzir i analizu okruženja u kojoj ona djeluje.

Sama kvaliteta strateškog plana ovisi o načinu na koji je organiziran sam proces planiranja u kompaniji. Neki od temeljnih elemenata tog procesa su svakako snažno vodstvo i vizija, konzultacije s velikim brojem različitih zaposlenika kao i vanjskim konzultantima koji su dio procesa strateškog planiranja. Upravo vanjski konzultanti kao neovisna objektivna strana mogu omogućiti realnu procjenu stanja i raspoloživih resursa, sagledavanje stvarnih prioriteta i opravdanost uvažavanja neke nove ideje.

Autorica Dubravka Lacić iz BASIS savjetovanja d.o.o.

Pročitajte još:

Edukacija

Strateški plan dakle predstavlja objedinjeni skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, potrebnih da bi tvrtka u budućnosti ostvarila željeni poslovni rezultat.

Edukacija

Ako sugovornicima postavite pitanje imaju li vlastiti strateški plan, većina će ih odgovoriti da nemaju te da ne znaju zašto bi ga imali.

Energetika

Jučer smo naišli na jedan zanimljiv Facebook komentar s kojim bismo se nekako i morali složiti. [box style=”0″] Kako nešto imena Industrija NAFTE što...

Novosti

Svojim velikim iskustvom i stručnošću dr. Škreb je na mjestu glavnog ekonomiste i stratega PBZ-a u proteklih sedam godina dao značajan doprinos u ostvarenju...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.