Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Edukacija

Glavni ciljevi i karakteristike strateškog planiranja

Strateški plan predstavlja objedinjeni skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, potrebnih da bi tvrtka u budućnosti ostvarila željeni poslovni rezultat.

strateško planiranje

Temeljni cilj strateškog planiranja je jasno i precizno utvrđivanje prirode i karakteristika kompanije te grane djelatnosti u kojoj ona posluje ili namjerava poslovati u budućnosti. Tijekom tog procesa utvrđuju se prioritetni i ključni ciljevi, oblikuju strategije koje će dovesti do ostvarenja tih ciljeva, definiraju aktivnosti koje će se poduzeti, te mjere i pokazatelji koji će se pratiti kako bi se mogla procijeniti uspješnost ostvarenja.

Strateški plan dakle predstavlja objedinjeni skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, potrebnih da bi tvrtka u budućnosti ostvarila željeni poslovni rezultat. Taj finalni rezultat često se definira kao “misija” ili “vizija” društva. Strateški plan podrazumijeva i izradu godišnjih planova koji detaljnije definiraju kratkoročne godišnje ciljeve, grupnu i pojedinačnu odgovornost vezanu uz njihovo izvršenje, rokove izvedbe, sve potrebne resurse i prema potrebi organizacijske i operativne promjene koje treba napraviti da bi se postigli ciljevi definirani strateškim planom.

Osnovne karakteristike strateškog planiranja su sljedeće:

  • Analiza okruženja u kojem tvrtka posluje, a na koje ona sama ima izuzetno malo utjecaja vrlo je važna. Razlog tome je što različiti faktori iz okoline, mogu značajno utjecati na poslovne rezultate. Primjeri takvih utjecaja su makroekonomska situacija, politička situacija, zdravstvena situacija (epidemija), demografski trendovi (iseljavanje) i različite druge okolnosti koje se ne mogu sa sigurnošću predvidjeti, ali detaljnom analizom postoji mogućnost uočavanja nekih ranih znakova ili promjena koje mogu ukazati na to.
  • Strateški plan je srednjoročni okvir rada i smjera poslovanja tvrtke. On se, između ostalog, radi iz razloga postizanja kontinuiteta i usklađenosti aktivnosti koje se poduzimaju. Gledajući na stalne promjene u okruženju, ali i globalno, strateški planovi zahtijevaju fleksibilnost jer dug period planiranja smanjuje preciznost plana i ostvarivanja zadanih ciljeva. Zbog toga, optimalan izbor vremenskog okvira strateškog planiranja je 3-5 godina.
  • Strateško planiranje je dinamičan i kontinuiran proces. Plan svakako mora sadržavati komponente mogućnosti prilagodbe. Zbog vrlo brzih promjena sve češće se koriste metode strateškog planiranja uz predviđanje više scenarija s definiranim adekvatnim odgovorima i rješenjima za svaki od njih. Prilagođavanje plana novim okolnostima nužno je obavljati svake godine.
  • Strateški plan temelj je za alokaciju resursa tvrtke. Da bi bio ostvariv, nužno je da sam proces planiranja bude objedinjen s procesom budžetiranja. Na taj način finalna alokacija resursa odražava izbor prioriteta tvrtke koji će pridonijeti njenom razvoju u željenom smjeru uzimajući u obzir i analizu okruženja u kojoj ona djeluje.

Sama kvaliteta strateškog plana ovisi o načinu na koji je organiziran sam proces planiranja u kompaniji. Neki od temeljnih elemenata tog procesa su svakako snažno vodstvo i vizija, konzultacije s velikim brojem različitih zaposlenika kao i vanjskim konzultantima koji su dio procesa strateškog planiranja. Upravo vanjski konzultanti kao neovisna objektivna strana mogu omogućiti realnu procjenu stanja i raspoloživih resursa, sagledavanje stvarnih prioriteta i opravdanost uvažavanja neke nove ideje.

Autorica Dubravka Lacić iz BASIS savjetovanja d.o.o.


Pročitajte još:

Ekonomija

Bilo da želite uvesti neke promjene u svoju firmu ili tek razmišljate o njenu osnivanju, kao prvo morate imati konkretnu viziju.

Financije

Postoji dobar način zaštite imovine u doba recesije pomoću kojeg se svatko može pripremiti na vrijeme te od recesije možda i zaraditi, tvrdi Josip...

Lifestyle

Koncentracija je, najjednostavnije rečeno, sposobnost osobe da usredotoči misli u jednom smjeru na duže vrijeme, bez da je ometaju ostali signali iz okoline. Nemogućnost...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.