Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Računovodstvo i financije

Godišnji odmori – kako ih izračunati prema novom Zakonu o radu?

Uskoro počinje sezona godišnjih odmora. Svakodnevno dobivamo pitanja o tome kako ih računati i kojih pravila se pri tome moramo držati. Kako uskladiti pravilnike i koliki minimalan broj radnih dana moramo uzeti kao polazište za računanje godišnjih odmora?

TriPAdvisor proglasio najbolje hotele na svijetu

 

Godišnji odmori 2011. – koliki je maksimalni regres, mora li se isplatiti?

Od 01.01.2010. na snagu je stupio novi izmijenjeni Zakon o radu koji nam kaže da svaki zaposleni ima pravo za svaku kalendarsku godinu koristiti godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri (4) tjedna. Što to znači u praksi?

Radni tjedan od 5 i 6 dana

U svakodnevici imamo slučajeve kada je zaposlenom radni tjedan raspoređen na pet (5) radnih dana te slučajeve gdje je radni tjedan raspoređen na šest (6) radnih dana. Budući da u Zakonu izričito stoji kako godišnji odmor mora trajati najmanje četiri tjedna, doći će do određenih razlika pa će neki zaposleni dobiti 20,a drugi 24 radna dana godišnjeg odmora na korištenje. Pri obračunu godišnjeg odmora to svakako treba uzeti u obzir budući da obračune ne možemo temeljiti na tjednima već na točnom broju radnih dana, najmanje 20 tj. 24 dana u spomenutom slučaju.

Razlozi zbog kojih Vas pozivamo na oprez su sljedeći:

1) Pravilna primjena autonomnih izvora radnog prava kojima smo npr. uredili duži godišnji odmor (dodatak na godine staža, zdravstveno stanje zaposlenog, socijalne prilike zaposlenog, dodatak za djecu, invalidnost i drugi razlozi). Nije isto da li se predviđeni dodatak dodaje na osnovicu od 20 ili 24 radna dana.

2) Pravilno praćenje korištenja godišnjih odmora kada se u razdoblju korištenja godišnjeg odmora nalazi praznik.

3) Pravilno praćenje korištenja godišnjeg odmora kada unutar razdoblja korištenja godišnjeg odmora imamo npr. bolovanje.

4) Izračun godišnjeg odmora kada djelatnik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora (tj. djelomični godišnji odmor )

Broj dana godišnjeg odmora te raspored radnih dana (5 ili 6 tjedno) utvrđuje se kod svakog poslodavca sukladno autonomnim izvorima radnog prava, a to su Pravilnici o radu, Ugovori o radu ili Kolektivni ugovori. Moderni su trendovi u razvijenom svijetu da poslodavci pokušavaju maksimalno uravnotežiti raspored radnih dana u tjednu kako bi što je moguće više zaposlenih imalo radni tjedan koji traje pet dana.

Kako odrediti godišnji odmor duži od 4 tjedna?

Kao što smo spomenuli godišnji odmor u trajanju dužem od 4 tjedna uređuje se Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu te Kolektivnim ugovorom koji zakonski obvezuje poslodavca koji ih je potpisao ili je na njih proširena primjena. Kroz ove autonomne izvore radnog prava dužina godišnjeg odmora određuje se na način da na određeni zakonski minimum trajanja godišnjeg odmora dodajemo broj dana koji su unaprijed određeni prema određenim kriterijima (npr. godine staža, složenost poslova, otežani uvjeti rada i sl.). Svi spomenuti kriteriji moraju biti jasno naznačeni u spomenutim autonomnim izvorima radnog prava.

Uslijed donošenja novog Zakona koji je u primjeni od 01.01.2010. kojim je izmijenjen minimalan period trajanja godišnjeg odmora, često se ovih dana mogu čuti pitanja o tome kako primijeniti odredbe autonomnih izvora radnog prava koji su doneseni u vrijeme kad je u primjeni bio stari Zakon koji je određivao kao polaznu veličinu minimalno 18 radnih dana? 01.07.2010. postavljen je kao rok za usklađivanje Pravilnika o radu i ostalih autonomnih izvora s novim Zakonom, a pri tome valja voditi računa da i raspored korištenja godišnjih odmora treba donijeti prije tog roka.

Minimum 20 dana

Svi poslodavci koji u svojim Pravilnicima i Ugovorima o radu imaju polaznu veličinu određenu na najmanje 18 dana, na taj broj dana i dalje dodaju dane koji su unaprijed određeni po točno utvrđenim kriterijima. Ukoliko za nekog od zaposlenika ukupan broj dana godišnjeg odmora bude manji od 4 tjedna, u tom slučaju treba zaposleniku dati najmanje četiri tjedna tj.20 ili 24 radna dana (ovisno kako se računa broj dana u tjednu).

Problem se javlja kod onih poslodavaca koji u svojim autonomnim izvorima imaju definirano da je godišnji odmor za kalendarsku godinu postavljen na zakonski minimum bez točno definiranog broja dana. Razlog tome je što sada zakonski minimum iznosi 4 tjedna i to postaje polazna veličina za dodavanje slobodnih dana po posebnim kriterijima. Zato pozivamo sve zaposlene da prouče svoje Ugovore o radu, Interne pravilnike i Kolektivne ugovore i upoznaju se sa svojim pravima.


Napisao

Pročitajte još:

Ljudski resursi

U prilogu donosimo 7 koraka pomoću kojih ćete djelovati uvjerljivo, te se prezentirati i pokazati kako ste osoba koja posjeduje integritet.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komentari

S eksplozijom e-trgovine raste i broj skladišta diljem svijeta. Naime, s procijenjenih 151.000 skladišta u 2020. očekuje se rast na 180.000 skladišta do 2025....

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.