Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Edukacija

Građevinske usluge sukladno novom Zakonu i Pravilniku o PDV-u

U novom Zakonu, obvezu i pretporez iskazuje isključivo investitor. Graditelju prema tome „ostaju“ ulazne fakture za materijal (cement, ciglu i sl.) i ostaje mu potraživati velike svote pretporeza od države. Upravo (pokušaj) povlačenja novca po pretporezu (ili „prebijanje“ sa drugim porezima ili doprinosima) donosi sa sobom i izgledni nadzor Porezne uprave.

U novom Zakonu, obvezu i pretporez iskazuje isključivo investitor. Graditelju prema tome „ostaju“ ulazne fakture za materijal (cement, ciglu i sl.) i ostaje mu potraživati velike svote pretporeza od države. Upravo (pokušaj) povlačenja novca po pretporezu (ili „prebijanje“ sa drugim porezima ili doprinosima) donosi sa sobom i izgledni nadzor Porezne uprave.

Možemo kazati da su novi Zakon i Pravilnik o PDV-u polučili velike promjene u graditeljskoj djelatnosti. Europski mislioci su radi sprečavanja prijevarnih radnji u građevini (i nekim drugim gospodarskim djelatnostima) kojima su se nanosile štete središnjim proračunima, posebno definirali uvjete oko PDV-a u građevinskim uslugama. Više o tome i ostalim detaljima vezanim za građevinu, pročitajte u nastavku. 

Lokalni prijenos porezne obveze

Lokalni (domaći) prijenos porezne obveze (Local Reverse Charge – LRC) je novi pojam u okviru hrvatskog Zakona o PDV-u i kao takav izaziva posebnu pažnju svih koji se na neki način bave porezom na dodanu vrijednost. Što znači domaći prijenos porezne obveze u građevini? To znači da je za građevinske usluge koje su izvršene između dva tuzemna porezna obveznika, obveznik obračuna PDV-a primatelj usluge. Drugim riječima, pružatelj građevinskih usluga će za obavljene usluge tuzemnom poreznom obvezniku ispostaviti fakturu bez iskazanog PDV-a.

Bitno je naglasiti da je LRC moguć isključivo ako su oba subjekta u sustavu PDV-a. Dakle, navedeno se ne odnosi na situaciju kada se građevinske usluge pružaju npr. fizičkim osobama.

Što se smatra građevinskim uslugama?

Zakonom je u članku 75. stavku 3. definirano da se građevinskim uslugama smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Člankom 152. Pravilnika je (pobliže) definirano što se smatra uslugama u građevini. Neke od promatranih usluga su: usluge projektiranja, usluge geodeta, instalacijski radovi, postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina, održavanje, renoviranje i popravak objekta ili njegovih dijelova, uključujući čišćenje, keramičarske, tapetarske i parketarske radove i ostalo.

Usluge čišćenja

Nakon donošenja Pravilnika, postavilo se nekoliko pitanja što su se ticali formulacije iznesenih u istom. Npr. na što se točno odnose usluge čišćenja, odnosno da li se uslugama čišćenja mogu smatrati i čišćenje trgovačkih centara? Porezna uprava se izjasnila da se čišćenje odnosi isključivo na usluge čišćenja gradilišta.

Usluge održavanja

Nadalje, pod kojim uvjetima se LRC primjenjuje kada je riječ o uslugama održavanja? Da bi se došlo do odgovora, potrebno je utvrditi da li se radi o održavanju opreme koja je sastavni dio objekta, odnosno nepokretne imovine, te se tada može primijeniti prijenos porezne obveze.

Što se sve smatra nepokretnom imovinom, odnosno pokretnom imovinom koja ugradnjom u nekretninu postaje nepokretna?

U ovoj situaciji nije sve „crno-bijelo“. Porezna uprava je u jednom od svojih odgovora zakomplicirala situaciju sa mišljenjem da se postavljanjem klima uređaja, isti ne postaje nepokretna imovina. Ipak, postoje neke indicije da bi se takvo mišljenje Porezne uprave moglo promijeniti.

S druge strane, dosta je čišća situacija sa npr. cijevima koji se postavljaju na ili pod zemlju, te u slučaju popravljanja istih. U ovom slučaju, primjenjuje se LRC, odnosno izvođač radova (postavljanja ili popravljanja) izdaje fakturu bez PDV-a. Naravno, ukoliko su oba subjekta tuzemni porezni obveznici.

Razlika između „starog“ Zakona i „novog“ Zakona o PDV-u s aspekta pretporeza

Prije daljnje obrade ove teme, smatramo bitnim da se cijela priča promotri s aspekta pretporeza na relaciji pružatelja (graditelja) usluga u graditeljstvu i primatelja (investitora) istih. Dakle, radi se o situaciji kada su oba subjekta u sustavu PDV-a i oba su „tuzemci“.

Poslovni proces u praksi ide na način da graditelj (pružatelj usluge) nabavlja materijal (cement, ciglu, drvo, pločice i ostalo) i za to, naravno, prima fakture po kojima u svojim knjigama prikazuje pretporez.

U starom Zakonu, pružatelj usluge je obračunavao i na izlaznoj fakturi iskazivao PDV. Prema tome, graditelj je imao obvezu za PDV, a investitor je imao pretporez. Graditelj je prilikom porezne prijave PDV-a na taj način „prebio“ pretporez od ulaznog građevinskog materijala sa obvezom za PDV prilikom izdavanja računa po pojedinoj situaciji. S druge strane, investitor bi imao isključivo pretporez kojeg potražuje od države (naravno, ako nije dalje prodavao građevinu).

U novom Zakonu, obvezu i pretporez iskazuje isključivo investitor. Graditelju prema tome „ostaju“ ulazne fakture za materijal (cement, ciglu i sl.) i ostaje mu potraživati velike svote pretporeza od države. Upravo (pokušaj) povlačenja novca po pretporezu (ili „prebijanje“ sa drugim porezima ili doprinosima) donosi sa sobom i izgledni nadzor Porezne uprave.

Dakle, vidljivo je da su sada građevinari u nezavidnoj poziciji što se tiče pretporeza, dok su investitori donekle „zaštićeni“ jer im je PDV obračunska kategorija.

Koje bi moglo biti rješenje za građevinare i ostale koji pružaju usluge vezane za graditeljstvo, odnosno koji izdaju račune s naznakom LRC-a? Jedno od rješenja koje npr. graditelj može napraviti je da angažira kooperante koji će upravo tom graditelju (koji je u ovom slučaju glavni izvođač) pružiti usluge građenja, te pritom na kooperanta „prebaciti“ cjelokupnu (ili barem djelomičnu) nabavu materijala za građenje i na taj način „izbjeći“ pretporez. Dakle, glavni izvođač bi u tom slučaju imao PDV kao obračunsku kategoriju, a investitoru bi također izdao račun bez PDV-a u okviru domaćeg prijenosa porezne obveze.

Naime, kako razumijemo, Zakon i Pravilnik nisu nikog isključili da može „primiti“ građevinske usluge, pa tako ni glavnog izvođača kojem ovo može biti „prozor“ kako da preko kooperanata izbjegne potraživanje velikog iznosa pretporeza koji za sobom vodi i inspektore Porezne uprave, odnosno kako da svojevrsni „rizik“ istog prebaci na svoje poslovne partnere.

Uz navedeno, opcija je i isporuka osobama koje nisu u sustavu PDV-a kojima je tada potrebno iskazivati PDV na računu te se na taj način može „prebiti“ iznos pretporeza i obveze u obračunskom razdoblju.

Što je sa položajem investitora? Investitorima se, s druge strane, poboljšava „krvna slika“ s aspekta cash-flowa. Kako PDV za njih postaje obračunska kategorija, potrebno je manje za financiranje određenog projekta.

Umjesto zaključka

Usluge graditeljstva zaista otvaraju mnogo (pod)pitanja i zbog toga je ovo područje zanimljivo, ali i potencijalno opasno ukoliko se krivo protumače pojedine odredbe Zakona. Konkretno, ukoliko primijenite prijenos porezne obveze, a Porezna uprava utvrdi da za to niste imali pravo, bit ćete obvezni podmiriti promatrani PDV uvećan za zatezne kamate i (eventualnu) kaznu.

U sljedećem članku biti će govora o ulozi nadzornog inženjera i ovjere radova, odnosno ovjere pojedinih situacija.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Ljudski resursi

Beznačajne sitnice, koju većina ignorira i dopušta da tijekom vremena izblijede, zapravo mogu biti jako važne u građenju karijere.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.