HGK i Ured za sprječavanje pranja novca educiraju o upisu u Registar stvarnih vlasnika

Hrvatska gospodarska komora i Ured za sprječavanje pranja novca provode edukacije o usklađivanju sa Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine 53/19). Kako bi što veći broj pravnih subjekata pravodobno i pravilno unio potrebne podatke u Registar, edukacije će se, putem multimedijskog sustava Ministarstva financija, održavati u županijskim komorama.

Nakon edukacija održanih u lipnju i srpnju (ŽK Pula, ŽK Rijeka, ŽK Varaždin, ŽK Split, ŽK Požega, ŽK Bjelovar, ŽK Osijek, ŽK Slavonski Brod, Komora Zagreb, ŽK Zadar) nastavlja se s edukacijama prema slijedećem rasporedu:

Registar stvarnih vlasnika središnja je  elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova, ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma  (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19). Vodi ga Fina, u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Tko je stvarni vlasnik?

Pod pojmom stvarnoga vlasnika misli se na svaku fizičku osobu, ili njih više, a koji su konačni vlasnici stranke, kontroliraju stranku, odnosno upravljaju njome. U taj opis pripadaju i fizičke osobe koje provode krajnju kontrolu nad pravnom osobom.

Informacije o Registru dostupne su ovdje, a pravni subjekti koji su dužni upisati gore opisane podatke u Registar jesu:

  • trgovačka društva,
  • podružnice stranih trgovačkih društava,
  • udruge,
  • zaklade,
  • fundacije,
  • ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Uz njih, upravitelj trusta također je dužan unijeti podatak o stvarnim vlasnicima trusta kojim upravlja u slučaju kada je taj trust obveznik osobnoga identifikacijskog broja.

Rokovi upisa počinju teći od 3. lipnja 2019. godine, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. godine. Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019.

Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta, a upravitelj trusta dužan je za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od dodjele OIB-a.

Ovlaštena osoba bez naknade može upisati podatke u Registar korištenjem internetske aplikacije Fine uz korištenje poslovnoga certifikata ili u Fininim poslovnicama putem za to predviđenih obrazaca (pri čemu valja obratiti pozornost na razlike u sadržaju obrazaca).

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podatci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužne učiniti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.


Obrtnici nisu obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika te stoga nisu ni dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).

 

Podijeli

Odgovori

Top