HZZ predstavlja novi portal „e-Usmjeravanje”

Hrvatski zavod za zapošljavanje predstavlja novi portal „e-Usmjeravanje“.

e-Usmjeravanje je namijenjeno svima: učenicima, studentima, nezaposlenima i zaposlenima koji planiraju budućnost, traže svoju priliku ili pak žele promijeniti karijeru. Na predstavljanju će nazočiti i sami korisnici nove usluge kojima će tim HZZ-a detaljno pojasniti na koji način koristiti portal i njegove sastavnice poput, primjerice, alata za samoprocjenu.

Portal e-Usmjeravanje nastao je kao rezultat druge komponente projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“, nanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.049.500,00 €, a svrha mu je unaprijediti kapacitete HZZ-a u pružanju usluga klijentima na području posredovanja i pripreme za zapošljavanje.

Podijeli

Odgovori

Top