Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Isporuke dobara između poduzeća iz različitih država članica EU

Punopravnim članstvom Hrvatske u EU 01.07.2013. stupa na snagu Novi zakon o PDV-u koji je usklađen s PDV-om u drugim zemljama EU. U nastavku je prikazana primjena PDV-a u praksi prilikom isporuka između poreznih obveznika iz različitih zemalja članica Europske unije

Punopravnim članstvom Hrvatske u EU 01.07.2013. stupa na snagu Novi zakon o PDV-u koji je usklađen s PDV-om u drugim zemljama EU. U nastavku je prikazana primjena PDV-a u praksi prilikom isporuka između poreznih obveznika iz različitih zemalja članica Europske unije

Isporuke dobara između poreznih obveznika iz različitih država članica

Za isporuke dobara unutar EU, između dvaju poreznih obveznika (B2B) sa sjedištem u različitim državama članicama 01.07. 2013. godine više neće trebati carinska odobrenja.

Generalno pravilo je da prodavatelj ne zaračunava PDV pri takvim isporukama. Društvo koje stječe dobra dužno je evidentirati transakciju u obrazac stjecanja, a poduzeće koje isporučuje dobra dužno je evidentirati transakciju u obrazac zbirnih prijava. Bitno je istaknuti da prodavatelj mora biti siguran da će dobra biti otpremljena iz države članice prodavatelja, jer je u protivnom dužan zaračunati PDV svoje države.

Mogući načini otpreme su da dobra preveze prodavatelj, kupac ili treća osoba. S aspekta poreznih vlasti najsigurnija opcija je kad otpremu vrši treća osoba. U slučaju da kupac sam otprema dobra postoji značajna mogućnost prevare (u vidu da se dobra ne otpreme iz zemlje prodavatelja), te se prodavatelj treba zaštititi od iste. U protivnom može biti odgovoran za sudjelovanje u prijevari zbog nezaračunavanja PDV-a za isporuke u zemlji.

Prodavatelju se preporuča da prilikom prve prodaje novom kupcu (društvu iz druge države članice), za kojega nije siguran da će otpremiti dobra, traži tovarni list i/ili izjavu odgovorne osobe kojom ista jamči da će kupac (ili netko u njegovo ime) dobra izvesti i koristiti u drugoj državi članici. U slučaju da kupac ne dostavi tražene dokumente, prodavatelju preporučamo da zaračuna PDV na fakturi, kako bi izbjegao potencijalno zaračunavanje dodatnih poreznih obveza.

Kupac će ostvariti povrat PDV-a podnoseći zahtjev putem elektroničkog portala države članice u kojoj ima sjedište ili će se naknadno (sukladno dogovoru) stornirati prvotna faktura s PDV-om, te kupcu izdati nova oslobođena od PDV-a.

Isporuke dobara u lancu između društava iz različitih država članica

Za isporuke dobara koja se prevoze direktno iz prve države članice (Mađarska u primjeru) u zadnju državu članicu (Hrvatska), prva isporuka (isporuka Rumunjskom društvu) je oslobođena PDV-a, a svaka slijedeća isporuka je oporeziva PDV-om u zemlji gdje transport završava, te se ostali sudionici u lancu trebaju registrirati za potrebe PDV-a u zemlji gdje transport završava jer u toj zemlji stječu dobra.

Za pravilno obračunavanje PDV-a prilikom isporuka u lancu, ključno za sudionika lanca je da zna u kojoj zemlji članici se dobra nalaze, te sudionik lanca koji vrši prodaju obračunava PDV te zemlje. Isporuke u lancu karakterizira suprotan smjer kretanja fakture od kretanja robe.

Trostrani posao – pojednostavljenje

Trostrani posao je transakcija između tri porezna obveznika iz triju različitih država članica od kojih je svaki registriran za potrebe PDV-a u svojoj zemlji. Između takvih poreznih obveznika trostrani posao se može primijeniti ako se radi o dobrima za preprodaju, a koja se prevoze direktno od prvog društva (Slovačka) prema krajnjem primatelju (Hrvatsko društvo). Smatra se da preprodavatelj iz Rumunjske stječe dobra u zemlji krajnjeg kupca (Hrvatska), te naknadno obavlja preprodaju hrvatskom poduzetniku.

Pojednostavljenje je u tome što se porezni obveznik iz Rumunjske (preprodavatelj) ne mora registrirati za potrebe PDV-a u zemlji stjecatelja (Hrvatska) jer je primatelj oporezive isporuke (krajnji kupac) obvezan platiti PDV. Primatelj je dužan kod trostranog posla primijeniti „reverse charge“, odnosno samozaračunati PDV. Preprodavatelj je dužan u Zbirnoj prijavi navesti vlastiti PDV identifikacijski broj pod kojim je dobra stekao i obavio daljnju isporuku, PDV identifikacijski broj osobe kojoj je obavljena daljnja isporuka te zbroj naknada za isporuke u zemlji u kojoj otprema ili prijevoz završava. U slučaju da preprodavatelj ima poslovnu jedinicu u zemlji primatelja, trostrani posao se ne bi mogao primijeniti iz razloga što bi smatralo da je dobra stekla poslovna jedinica u zemlji primatelja.

Zaključak

Promjene vezane uz PDV koje stupaju na snagu ulaskom RH u Europsku uniju uvelike će promijeniti poslovanje hrvatskih društava i inozemnih društava u Hrvatskoj koja su ostvarivala razmjenu dobara s zemljama EU. Dosadašnji uvoz i izvoz iz EU, ulaskom Hrvatske u EU se počinje smatrati stjecanjem i isporukom na zajedničkom tržištu EU.

Osim promjena u vezi mjesta oporezivanja, poreznih oslobođenja, te promjena u definiciji samih poreznih obveznika, dogodile su se i brojne promjene u vidu novih PDV obrazaca i registracija za potrebe PDV-a u zemljama EU, a o tome možete pročitati u našim budućim člancima.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara, stojimo Vam na raspolaganju i pozivamo Vas da nas kontaktirate.

Vaš Cinotti tim

 


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komunikacija

Taj početni dojam nije uvijek najtočniji, ali ga je obično teško preokrenuti ili poništiti i često bude temelj za daljnji odnos između dvije osobe.

Lifestyle

Poradite na koncentraciji jer samim time ćete bolje raditi i osjećat ćete se zadovoljniji zbog rezultata. Evo nekoliko savjeta za bolju koncentraciju!

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.