Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Financije

Izmijenjen pravilnik o porezu na dohodak – što je novo?

Na snagu su 01.06. stupile izmjene i dopune pravilnika o porezu na dohodak i trebate upoznati što one donose za Vaše poslovanje. U nastavku donosimo sažetak najznačajnijih promjena. Za Profitiraj.hr piše Andrija Garofulić iz tvrtke Cinotti.

Na snagu su 01.06. stupile izmjene i dopune pravilnika o porezu na dohodak i trebate upoznati što one donose za Vaše poslovanje. U nastavku donosimo sažetak najznačajnijih promjena. Za Profitiraj.hr piše Andrija Garofulić iz tvrtke Cinotti.

Na snagu su 01.06. stupile izmjene i dopune pravilnika o porezu na dohodak i trebate upoznati što one donose za Vaše poslovanje. U nastavku donosimo sažetak najznačajnijih promjena.

Oporezivanje dohotka od kapitala

Izuzetak za ESOP Programe

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, definirano je da dohotkom od kapitala nisu oporezivi primici ostvareni u okviru ESOP programa (programi radničkog dioničarstva) pod sljedećim uvjetima:

– radnici su dionice na temelju kojih se vrši isplata dividendi stekli odlukom Vlade ili Fonda za privatizaciju u procesu pretvorbe ili privatizacije;

– dionice su radnicima prodane ili dodijeljene mimo uređenih tržišta (Zagrebačka burza), prema posebnom planu koji je omogućavao svim radnicima da postanu stjecatelji udjela;

– fizička osoba je u radnom odnosu sa isplatiteljem dividende;

– oslobođenje se ne porezne obveznike koji su dionice na temelju kojih primaju dividendu stekli na uređenom tržištu.

Isplata „nepokrivenih“ predujmova dobiti

Nove izmjene i dopune Pravilnika su također pobliže definirale da se dohotkom od kapitala smatra i isplaćeni predujam udjela u dobiti ako se istekom tog razdoblja za koji je predujam isplaćen, a najkasnije u roku za podnošenje prijave poreza na dobit utvrdi da ostvarena dobit nije dostatna za pokriće takvog predujma, odnosno dohotkom se smatra razlika između isplaćenog predujma i ostvarene dobiti.

Isplate dividendi i udjela u dobiti u naravi

Dividende i udjeli u dobiti koji se ne isplaćuju u novcu, sukladno posebnom propisu, smatraju se primicima u naravi, a predujam poreza na dohodak utvrđuje se i plaća od osnovice koju čini tržišna vrijednost primitka (s uključenim porezom na dodanu vrijednost).

Ostale izmjene

Oporezivanje nasljedstva

Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak su već prije definirali da je fizička osoba dužna platiti i porez na dohotke koje stječe na nasljedstvom, jer u biti predstavlja pravnog sljednika koji preuzima sva prava i obveze pravnog prednika (ostavitelja).

Navedeno pravilo se primjenjuje samo na one primitke koji se inače smatraju oporeziv dohotkom sukladno Zakonu o porezu na dohodak (npr. mirovine na koje već prije nije plaćen porez i sl.).

Pravilnik je sada pobliže definirao da se na oporezivanje dohotka kod nasljednika primjenjuje isti tip poreza, kao i kod prednika.

Na primjer, ako je prednik primio dohodak koji bi bio oporeziv kao dohodak od nesamostalnog rada, nasljedniku će se navedeni dohodak također tretirati kao dohodak od nesamostalnog rada (a ne kao drugi dohodak ili slično).

Ostali primici koji se ne smatraju dohotkom

U neoporezive primitke su izmjenama i dopunama poreza na dohodak dodane i sljedeće skupine:

• novčana naknada nezaposlenima isplaćena na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno posebnom propisu;

• naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad isplaćena na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog proračuna i centara za socijalnu skrb

• Nakon upornog inzistiranja dijela poreznih stručnjaka, Ministarstvo financija je prilagodilo porezne propise, te napokon uvrstilo u neoporezivi dohodak i troškove putovanja u programima mobilnosti financirani iz fondova EU.

Zaključak

Hrvatski porezni propisi su često podosta nedefinirani, te ostavljaju široke prostore za tumačenje pojedinih odredbi. Iz navedenog razloga se često događa da je porezna uprava pretrpana zahtjevima za mišljenjem, koja iz navedenog razloga često ostaju neodgovorena.

U tom svijetlu, svaki korak prema pobližem objašnjenju pojedinih odredbi zakonski propisa treba svakako pozdraviti.


Andrija Garofulić je prve godine svoje poslovne karijere proveo je u revizorskoj kući KPMG na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Tokom rada u računovodstvenom odjelu KPMG-u, bio je zadužen za sveukupno poslovanje nekoliko klijenata te povezane računovodstvene procedure.

U poreznom odjelu KPMG-a bavio se poslovima poreznog savjetovanja, poreznih nadzora u sklopu revizije te izradom studija o transfernim cijenama.

Od zaposlenja u Cinotti savjetovanju d.o.o. bavi se prvenstveno poreznim pregledima, poreznim savjetovanjem, te transfernim cijenama. Kao popratne aktivnosti ističemo procjene društava, reviziju statusnih promjene te povremeno računovodstveno savjetovanje klijenata.

Andrija trenutno polaže ispite za stjecanje certifikata za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA).


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Ljudski resursi

Uvijek imajte na umu da vam je cilj postići dogovor. Svakako ne pristajte na prvu ponudu, no pazite a vaše ne u konačnici ne...

Lifestyle

Ako želite napredovati u životu, morate se riješiti određenih stvari i trebate zamijeniti trenutne životne poglede novima.

Lifestyle

Svijetu ne treba još jedan loš vođa koji negativno utječe na zaposlenike, njihovo zdravlje, klijente i tvrtku.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.