Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Kada i kako možete ostvariti povrat poreza na dohodak?

Uvjeti za obveznu predaje godišnje porezne prijave definirani su u članku 39. Zakona o porezu na dohodak.

porezi, kalkulator

Godišnja porezna prijava često predstavlja veliki administrativni teret za građane, ali isto tako je i uvijek rado viđen alat „dodatnih“ novčanih primitaka koji povećavaju kućni budžet.

Predajom prijave, zbrajaju se svi ostvareni primici, a od istih se oduzimaju osobni odbici na koje imate pravo i dobiva se porezna osnovica koja se raspoređuje u porezne razrede (12%, 25% i 40%). Na taj način, dobiva se iznos poreza koji je bilo potrebno platiti u toku prethodne godine. Ako je taj iznos manji od onoga kojeg ste uplatili tokom prethodne godine, tada ostvarujete pravo na povrat poreza. U suprotnom, imat ćete obvezu za uplatu, ali je pritom važno imati na umu da niste obvezni predati poreznu prijavu u svim situacijama.

U nastavku donosimo odgovore na najčešća pitanja koja si postavljaju fizičke osobe.

Kada obvezno moram podnijeti poreznu prijavu?

Uvjeti za obveznu predaje godišnje porezne prijave definirani su u članku 39. Zakona o porezu na dohodak. Godišnju poreznu prijavu obavezno je predati u situacijama kada je:

 1. plaća isplaćena kod dvaju ili više poslodavaca u istom mjesecu (najčešće se događa kada mijenjate posao);
 2. više mirovina isplaćena istodobno – od više isplatitelja u tuzemstvu ili od tuzemnog i inozemnog isplatitelja mirovine;
 3. dohodak ostvaren iz inozemstva – ukoliko predujmovi poreza na dohodak nisu plaćeni u tuzemstvu ili su plaćeni u manjem iznosu, osim ako sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Republika Hrvatska izuzima taj dohodak od oporezivanja;
 4. ostvaren dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga (obrt, slobodno zanimanje i sl.);
 5. ako poslodavac nije obračunao i platio porez i prirez;
 6. ako isplatitelj drugog dohotka (autorska naknada, ugovor o djelu i dr.) nije obračunao i uplatio porez i prirez;
 7. pomorci koji su ostvarili primitke na osnovi međunarodne plovidbe;
 8. ako Porezna uprava naknadno zatraži poreznu prijavu.

Građani koji prijavu predaju po sili zakona, u istu nisu dužni iskazati cjelokupni dohodak. Dakle, u prijavi iskazujete samo one primitke zbog kojih ste dužni predati prijavu te dohodak od nesamostalnog rada.

U slučaju da ste ostvarili jedan od prethodno navedenih uvjeta, ne predajom porezne prijave morat ćete platiti i zatezne kamate i novčanu kaznu zbog kršenja Zakona.

U kojim situacijama nisam obvezan podnijeti poreznu prijavu?

S druge strane, člankom 40. Zakona definirane su fizičke osobe koje nisu obvezne predati predmetnu prijavu, a to su fizičke osobe koje ostvare sljedeće primitke/dohotke:

 1. plaća ostvarena kod jednog poslodavca ili više njih – samo pod uvjetom ako se ne koristi više od jednog osobnog odbitka unutar mjeseca (nije priznato više od 12 osobnih odbitaka u prethodnoj godini);
 2. dohodak od kapitala na koje je plaćen porez na dohodak;
 3. mirovine koje su primljene samo od HZMO-a;
 4. primici od najamnine i zakupnine – samo ako se porez plaća po rješenju Porezne uprave, a to znači da se u tom slučaju ne vode poslovne knjige;
 5. dohodak od osiguranja – u slučaju da su premije priznavane u izdatke zbog povrata poreza;
 6. drugi dohodak – na temelju ugovora od djelu, ugovora o autorskom ili umjetničkom honoraru i ostalo u okviru drugog dohotka, ako je za isti plaćen porez od strane isplatitelja.

Tko ne može predati poreznu prijavu?

Sukladno članku 41., godišnju poreznu prijavu ne može podnijeti porezni obveznik:

 1. za drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa;
 2. za dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu; te
 3. za drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.

Što kada dobrovoljno odlučim predati godišnju poreznu prijavu?

Pod pretpostavkom da niste dužni predati prijavu, ali ipak odlučite, važno je znati da je u tom slučaju potrebno prijaviti sav oporezivi dohodak koji ste primili u 2014. godini, neovisno po kojoj osnovi ste ga ostvarili.

Povrate poreza vjerojatno ćete ostvariti ako za Vas, između ostalog, vrijedi i jedna od navedenih situacija:

 1. Zaposlili ste se u toku godine te niste iskoristili svih 12 osobnih odbitaka na koje imate pravo. Pretpostavka je da niste imali drugih primitaka.
 2. U toku 2014. godine ostvarili ste primitke koji su se oporezivali u okviru drugog dohotka (konzultanti, predavači, autorske naknade i slično). Prilikom obračuna poreza na drugi dohodak, ne uzima se u obzir osobni odbitak. Ovisno o iznosima, realna je mogućnost da se dio poreza preplatio pa će se ostvariti i pravo na povrat dijela istog.
 3. Stanovnik ste područja od posebne državne skrbi ili brdsko – planinskog područja. U tom slučaju, imate pravo na povećani osobni odbitak, kojeg možete ostvariti predajom godišnje porezne prijave poreza na dohodak.

Zaključak

Ako ste u 2014. godini primili neki od dohodaka za koje morate predati poreznu prijavu, tada po sili zakona preporučamo da to i učinite, kako bi izbjegli dodatne novčane kazne. Nadalje, ako ste u situaciji da niste obvezni predati godišnju poreznu prijavu, ali se odlučite za isto, izračunajte najprije ostvarujete li pravo na povrat ili imate obvezu za uplatu poreza. Rok za predaju poreznih prijava poreza na dohodak je 2.ožujka 2015.godine.

Prema najnovijim izmjenama zakonskih propisa, za primitke ostvarene u 2015. godini, obveza predaje godišnje porezne prijave više neće bit na poreznim obveznicima, već će isto čini Porezna uprava. Fizičke osobe koje inače ne bili obveznici predaje godišnje porezne prijave, ukoliko bi im prijava išla na štetu (obveza dodatne uplate poreza), Porezna uprava takvu prijavu neće provoditi. Suprotno, ako osoba ostvari pravo na povrat, Porezna uprava će ga obavijestiti o istome.

Porezna uprava izdala je i Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2014. godinu, dostupnu na sljedećem linku.

 

 

Članak napisao Mazars Cinotti Consulting

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

 

Pročitajte još:

Porezi

Prema planu, Ministarstvo financija bi najkasnije do 1. 1. 2024. ovo pitanje riješilo kroz izmjene tri zakona; Zakona o porezu na dohodak, Zakona o...

Komunikacija

Gotovo dvije trećine građana (62%) smatra da svi zaposleni trebaju plaćati isti porez, bez obzira rade li od kuće ili ne u ovoj situaciji.

Novosti

Po podacima koje je iznio potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, ukupni učinak dosadašnja četiri kruga porezne reforme (od 2017. do 2020. godine)...

Izdvojeno

Većina građana ne mora samostalno podnositi godišnju poreznu prijavu, no treba voditi računati o nekim novostima.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.