Kako biti uspješan?

Naiđete li na problem u poslu, razumijevanju nečega ili odnosu s drugima, prihvaćate li situaciju ili pokušavate riješiti problem, čak i ako znate da to neće biti jednostavan zadatak?

Psiholozi kažu, postoje dva stava. Jedan dolazi u formi ‘fiksnog’, a drugi u formi ‘razvoja’ i upravo oni određuju koliko ćemo biti uspješni, a ne samo vaši talenti, vještine ili inteligencija.

Stavovi su naša uvjerenja o nama samima i našim temeljnim kvalitetama. Fiksan stav je kada ljudi vjeruju da su njihovi talenti i osobine urođeni te ne vjeruju da se talenti ili stupanj inteligencije mogu promijeniti.
Imaju li puno, tada su zadovoljni međutim, ako nemaju, ljudi s ovakvim stavom brinu o tome koliko su adekvatni. Imaju potrebu dokazati nešto sebi i drugima. Takvi ljudi izazove nerijetko vide kao rizike, jer znaju da mogu doživjeti neuspjeh, što znači da bi njihove temeljne sposobnosti bile dovedene u pitanje. Kada se suoče s problemom ili kritikom, to im samo potvrđuje da nisu imali osobine za koje su smatrali da ih posjeduju.

Nasuprot tome, postoji razvojni stav. Ljudi s ovakvim stavom vjeruju da svoje kvalitete i privilegije mogu razvijati kroz rad i trud. Možda su svjesni svoje inteligencije, ali ne ostaju samo na tome već idu naprijed i rade na poboljšanju svojih vještina.

Ti ljudi razumiju da ni slavni ljudi kojima se danas divimo (npr. Mozart ili Darwin) nisu ostvarili velika postignuća bez godina marljive vježbe i učenja.

Učenici kod kojih je uočen razvojni stav i sami prepoznaju kako su određeni izazovi unaprijedili njihove sposobnosti: shvaćaju da kritike i povratne informacije nisu tu na račun njihovih sposobnosti, već da je riječ o informacijama koje se mogu iskoristiti u procesu učenja.

Stav ne utječe samo na obrazovanje i karijeru, kako se obično misli, već i na međuljudske odnose, moral i osobnost pojedinca. Što se romantičnih odnosa tiče, ljudi s fiksnim stavom vjeruju da će im partner poklanjati pažnju i činiti ih sretnima svakoga dana. Oni koji imaju razvojni stav prepoznaju da partner ili odnos s partnerom imaju mana i da je ponekad potrebno uložiti trud kako bi se vidjelo poboljšanje.

Razvojni stav sugerira da se sve može unaprijediti: vi, vaš partner ili veza sposobni ste za rast i promjenu. Za razliku od toga, fiksni stav smatra da je idealna situacija trenutno dostupna, savršena i konstantna. Kao da je tako nešto bilo ‘suđeno’.

Iako se ove dvije vrste stavova prilično razlikuju, malo koga krasi samo jedan od njih. Ljudi su obično kombinacija fiksnih i razvojnih stavova, a neki od njih dominirat će ovisno o situaciji ili će pak pojedine situacije u životu biti ‘okidači’ za jedan od ta dva stava.

MojPosao.net

Podijeli

Odgovori

Top