Kako dizajnirati press kit?

Kako dizajnirati press kit?

Press kit je po definiciji zapravo skup dokumenata kojim se prezentira neka tvrtka svojim klijentima. Da bi ispunio tu važnu promotivnu  funkciju koja je vrlo značajna kao instrument u tvrtke za odnose s javnošću (engl. Public Relations) u maksimalnoj mjeri, press kit mora dakako biti  na adekvatan način dizajniran.

Promotivni instrumenti

Po strukturi svog sadržaja on mora uključivati sve promotivne prezentacijske instrumente koji zaokružuju prezentaciju tvrtke i iz kojih se vide sve relevantne informacije o njoj. Stoga press kit najčešće sačinjava slijedeće komponente: sadržaj, objave za tisak – press release, brošura, uzorak proizvoda, press clipping- zadnje napise o tvrtki, tablice sa financijskim i drugim kvantitativnim pokazateljima, povijesne informacije o tvrtki, životopise rukovodećih osoba tvrtke, citate izjava klijenata o tvrtki, fotografije, te materijale snimljene na CD-u , DVD-u odnosno video materijale.

U sadržaju navode se  materijali od kojih je sastavljen press kit.

U pogledu objava za tisak u pravilu je dovoljna samo jedna, najaktualnija, međutim, ovisno o potrebama i važnosti  može ih se uključiti i više.

Brošura se može koristiti primjerice, za predstavljanje novog proizvoda/ usluge i slično gdje se navode informacije o načinu korištenja proizvoda, njegovim karakteristikama i dr.

Uzorak proizvoda, ukoliko za to postoji mogućnost s obzirom na karakteristike proizvoda, također je dobro uključiti u press kit jer to omogućuje  urednicima i novinarima da ga sami isprobaju tj. testiraju.

Kod press clippinga vrijedi isto pravilo kao i u pogledu objava za tisak,  dakle u press kit uključuju se najaktualniji odnosno najvažniji novinski izresci o tvrtki.

Financijski i drugi kvantitativni podaci sadrže primjerice tabele sa fianncijskim pokazateljima poslovanja tvrtke, broju zaposlenih, kvantitativne informacije vezane za proizvod/uslugu tvrtke  i slične  kvantitativne pokazatelje.

Povijesne informacije o tvrtki sadrže osnovne podatke o njezinom osnivanju i povijesti njezinog poslovanja. Isto tako može se uključiti i starije novinske članke o tvrtki i sl.

U okviru životopisa čelnih osoba tvrtke navode se osnovni biografski podaci o rukovodećim osobama tvrtke (direktoru, članovima uprave i drugim ključnim osobama u tvrtki). Citati klijenata  uključuju izjave  klijenata o njihovom iskustvu prilikom korištenja proizvoda/usluga tvrtke.

Fotografije, odnosno CD, DVD, i video materijali važni su za kvalitetno prezentiranje tvrtke u javnosti kao popratni materijal.

Podijeli

Odgovori

Top