Kako napuniti proračun? [VIDEO]

Kako napuniti proračun? [VIDEO]

Članovi oporbenih i vladajućih stranaka komentirali su ulazak Hrvatske u prekomjerni deficit. Tako je laburist Dragutin Lesar rekao kako mu nije jasno na koji način će ministar financija Slavko Linić posegnuti u mirovinski fond.

“Da li će to biti novac ili uzimanje dionica koje su mirovinski fondovi kupili od države”, rekao je Lesar naglašavajući kako ne razumije kako će se taj Linićev plan izvesti.

[infopunkt 7713 1]

Haenesovac Srđak Gjurkovć je na tu temu pak rekao da je puno toga izvedivo međutim, po njemu je ključna stvar način na koji će se izvesti smanjenje deficita.

“Rashodi unutar proračuna ne smiju zadirati u osnovnu potrošnju građana i gospodarski razvitak”, kaže Gjurković.

Više toga će se uskoro znati.

[infopunkt 7713 2]

Podijeli

Odgovori

Top