Kakvo je tržište osiguranja u RH?

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za lipanj 2019. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 5.796.718.055 kn, što predstavlja rast od 7,69% u odnosu na lipanj 2018. godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 71,05% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 4.118.312.377 kn i viša je 10,59% u odnosu na lipanj prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.187.455.355 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 4,70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 20,49% te 28,83% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.125.036.519 kn i viša je 4,75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih šest mjeseci 2019. sklopljeno je 1.209.156 polica odnosno 52.787. polica (4,56%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 930,43 kn te je 0,18% veća u odnosu na isto razdoblje 2018. kada je iznosila 928,75 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.678.405.678 kn, te bilježi rast od 1,18%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 28,95% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 30,82%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.358.890.306 kn, odnosno premijom većom 5,00% u odnosu na lipanj 2018., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 80,96%, te u ukupnoj premiji s 23,44%.

Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 247.728.387 kn i udjelom u ukupnoj premiji 4,27% uz pad u odnosu na lipanj prethodne godine od 13,69%;

Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 64.078.071 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,11% i padom od 2,84%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 5.722.379 kn i padom od 39,35% u odnosu na lipanj prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 1.986.535 kn i padom od 13,21% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Podijeli

Odgovori

Top