Koliko je Hrvatskoj važno hotelijerstvo [VIDEO]

Koliko je Hrvatskoj važno hotelijerstvo [VIDEO]

Forum, koji se održava do 13. veljače, okuplja više od 250 sudionika i predstavlja najnovije svjetske hotelske trendove, ukazuje na važnost inovacija i stalne edukacije te mogućnosti za povećanje investicija i konkurentnosti hrvatskog hotelijerstva.

Ministar turizma Darko Lorencin istaknuo je važnost hotelijerstva u Hrvatskoj.

“Hotelijerstvo je katalizator na koji računamo u postsezonskom i predsezonskom razdoblju jer svima nam je jasno da je obrnuto proporcionalna popunjenost hotelskog u odnosu na privatni smještaj”, rekao je Lorencin i dodao da je hotelijerstvo ključno u daljnjem razvoju.

Ocjenivši da je u zadnje dvije godine dosta učinjeno za pripremu investicija i razvoj destinacije te novih turističkih proizvoda te da je sada vrijeme za akciju i realizaciju, Lorencin je istaknuo i da je cilj do 2020. omogućiti da se povrat investicija u hrvatskom turizmu sa sadašnjih 15 do 17 smanji na 10 do 12 godina.

Ministar je na Forumu zamolio i ključne igrače u hotelijerstvu da jače surađuju s destinacijama u kreiranju proizvoda jer se jedino tom interakcijom može jačati pred i posezona, a upozorio je i da hrvatski turizam čeka još veliki posao s ljudskim resursima i edukacijom bez čega nema ni kvalitetnog upravljanja.

[infopunkt 7776 6]

Podijeli

Odgovori

Top