Kosor: Ljetnu saborsku stanku treba smanjiti na mjesec dana! [Video]

Kosor: Ljetnu saborsku stanku treba smanjiti na mjesec dana! [Video]

Skraćenje ljetne parlamentarne stanke sa sadašnjih dva na mjesec dana, prijedlog je s kojim će, krene li se u promjene Ustava, izaći naš saborski Klub, najavila je danas novinarima nezavisna zastupnica Jadranka Kosor.

Stanka od mjesec dana uobičajena je u europskim parlamentima, kaže Kosor, držeći da bi Sabor trebao raditi više i tako, možda, poboljšati ugled u očima javnosti.

[infopunkt 6951 2]

Kosor se slaže da poluprazne saborske klupe i nedolazak zastupnika na sjednice nisu dobra slika u očima javnosti. Stoga bi, kaže, trebalo razmisliti da se u zastupničkim plaćama utvrdi fiksni i varijabilni dio, koji bi ovisio o tome koliko i kako koji zastupnik radi.

Na novinarsku primjedbu da ni članovi njezinog kluba (Željko Kerum i Nevenka Bečić) nisu redoviti u Sabornici, Kosor odgovara “mislim da će od jeseni biti bolje”.

O razlozima njihova nedolaska nije govorila, a na ustrajavanje da kaže zašto ne dolaze, novinarima je preporučila da isto pitanje postave i predstavnicima drugih klubova i zastupnika koji također ne dolaze redovito na sjednice.

[infopunkt 6951 7]

Kosor se požalila i da je njen klub bio zaobiđen u konzultacijama o sastavu novog saborskog tijela – Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora.

Naš klub samo je dobio obavijest o članovima Odbora, to je praksa koja se mora promijeniti, kaže Kosor i najavljuje da će tim povodom na jesen predložiti sazivanje saborskog Predsjedništva sa svim klubovima kako bi se dogovorila pravila rada.

[infopunkt 6951 3]

Svi zastupnici su jednaki po Ustavu i zakonu, o osnivanju novog odbora, sa novim, većim moćima, moraju biti obavješteni svi klubovi i zastupnici, rekla je Kosor.

Najavila je da će njezin klub na jesen tražiti i novu preraspodjelu članstva u odborima. Među zastupnicima sam koji nisu ni u jednom odboru, a željela bih raditi, iako se taj posao ne plaća dodatno, rekla je Kosor.

[infopunkt 6951 5]

Krene li se u najavljene promjene Ustava kojima bi se ukinula zastara za politički motivirana ubojstva, Klub Jadranke Kosor i HGS-a će ih podržati, iako se tim izmjenama, upozorava Kosor, neće promijeniti problem nastao izmjenama zakona o europskom uhidbenom nalogu.

[infopunkt 6951 4]

Taj problem ostaje, jer ostaje činjenica da je Hrvatska promijenila neke odredbe tog zakona nakon ratifikacije pristupnog ugovora, kaže Kosor.

Podijeli

Odgovori

Top