Kvaliteta poslovnog izvještavanja o ciljevima održivog razvoja se poboljšava

Prema novoj PwC-ovoj studiji, gotovo tri četvrtine organizacija (72 %) spominje globalne ciljeve održivog razvoja u svojim godišnjim korporativnim izvještajima ili izvještajima o održivosti, što predstavlja porast od 10 % u odnosu na prošlu godinu. Ali konkretne mjere i integracija su i dalje nedostižni za brojne organizacije jer je mnogima teško kvalificirati aktivnosti koje su izvan okvira poslovanja kao uobičajene aktivnosti.

PwC-ovo istraživanje Od obećanja do ispunjenja ispituje korporativno izvještavanje i izvještavanje o održivosti više od 700 kotiranih tvrtki u 21 državi i šest sektora, kako bi se testirala integracija ciljeva održivog razvoja u poslovnu strategiju, planiranje i izvještavanje.

Ciljevi održivog razvoja (COR) usvojeni su 2015. godine, obuhvaćaju 17 ciljeva i povezane mjerljive pokazatelje te pokazatelje uspjeha. Tim ciljevima se utvrđuje plan koji pomaže organizacijama u rješavanju glavnih ekoloških, društvenih i gospodarskih izazova s kojima se svijet suočava.

Procjenjuje se da u smislu samih novih poslovnih prilika, COR-ovi mogu potencijalno staviti u optjecaj bilijune dolara mogućih prihoda i ušteda troškova te stvoriti stotine milijune novih radnih mjesta.[1]

Istraživanje kaže da bez obzira što su COR-ovi već više od tri godine dio globalnih poslovnih rasprava, a značajan broj tvrtki obvezuje se na ispunjenje ciljeva, ipak postoji raskorak između iskazanih namjera tvrtki i njihove sposobnosti ugradnje COR-ova u stvarnu poslovnu strategiju i izvještavanje o njoj.

  • 72 % tvrtki u istraživanju spominje COR-ove – većina (60 %) u izvještajima o održivosti, a ne u glavnim financijskim ili integriranim izvještajima.
  • 50 % tvrtki utvrdilo je prioritetne COR-ove.
  • Samo 28 % objavljuje značajne ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) vezane uz ciljeve COR-ova.
  • 27 % svih tvrtki spominje COR-ove kao dio njihove poslovne strategije.
  • Samo 19 % izjava izvršnih direktora ili predsjednika uprava u sklopu godišnjih izvještaja spominje COR-ove.
  • Prosječna ocjena kvalitete izvještavanja onih tvrtki koje su imale posložene COR-ove po prioritetima bila je 2,71 od 5.
  • Širi sektori tehnologije, medija i telekomunikacija i energije, komunalnih usluga i rudarstva predvode druge industrije koje su ispitane u pogledu spominjanja COR-ova u svojim izvještajima.

Louise Scott, PwC-ova voditeljica odjela za usluge povezane s ciljevima globalnog održivog razvoja komentirala je:

„Napredak u širem shvaćanju i integraciji pozitivan je korak za COR-ove, ali to je samo mali korak. Za svaki od 17 navedenih ciljeva postoje gorući problemi u stvarnom svijetu koji direktno utječu na svijet poslovanja. Iako postoji jasno izražena težnja za prihvaćanjem COR-ova, brojnim organizacijama i dalje nedostaju strategija, alati i kultura potrebna za preoblikovanje tih obveza u opipljive poslovne aktivnosti.“

Nema promjene u najpopularnijem odabiru u ovogodišnjem istraživanju prioritetnih ciljeva – Dostojan rad i gospodarski rast (COR8), klimatske mjere (COR13) i odgovorna potrošnja i proizvodnja (COR12). U nekim slučajevima čini se da tvrtke izvještavaju o COR-ovima koji odgovaraju postojećim aktivnostima i mjerilima koja već imaju.

[1]  http://report.businesscommission.org/

Podijeli

Odgovori

Top