Lorencin: Investitor za Kupare poznat u roku 6 mjeseci! [VIDEO]

Lorencin: Investitor za Kupare poznat u roku 6 mjeseci! [VIDEO]

Ministar turizma Darko Lorencin predstavio je Prijedlog odluke o pokretanju postupka za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari i u Općini Župa Dubrovačka.

Kao vlasnik je upisano Ministarstvo obrane, a nekretnina je bez tereta, što znači da nema prepreke za pokretanje projekta. Naime, pet hotela i pratećih objekata čeka privatizaciju već više od 20 godina.

[infopunkt 7648 1]

Ministar turizma Darko Lorencin izvijestio je kako je njegov resor dostavio zahtjev za pokretanje projekta Kupari Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.

„U naravi su hoteli u bivšem vojnom vlasništvu. U tijeku je postupak nove izmjere za nove zemljišne knjige“, kaže Lorencin.

Mogući investitori su kako kaže ministar – Rixos grupa, Karizma, Hyatt, investitorima iz Azarbajdžana.

“Svi mogući investitori imat će isti tretman”, kaže Lorencin.

[infopunkt 7648 2]

Ministar je dodao kako je natječaj za projekt Brijuni gotov.

[infopunkt 7648 4]

Podijeli

Odgovori

Top