Lovrić: Ulaskom u EU – bolji nadzor nad kemikalijama

Lovrić: Ulaskom u EU – bolji nadzor nad kemikalijama

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping Zdravko Lovrić rekao je sinoć na tribini Zelene akcije da će Hrvatska ulaskom u Europsku uniju imati puno bolji nadzor nad kemikalijama, pa time i u zaštiti zdravlja i okoliša, jer će na snazi biti regulativa EU o kontroli kemikalija – REACH.

“Sve ono što vrijedi u Europskoj uniji u potpunosti će se moći preslikati u Hrvatskoj – znači puno bolji nadzor nad kemikalijama, zaštita tržišta, zaštita ljudskog zdravlja i zaštita okoliša”, naglasio je Lovrić govoreći o REACH-u.

REACH znači – Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals). Taj dokument sa zakonskom snagom automatski se primjenjuje u svim zemljama članicama EU. REACH regulativa stupila je na snagu 1. lipnja 2007. čime se uspostavlja jedan sasvim novi pristup u kontroli proizvodnje, uvoza i upotrebe kemikalija u EU, rekao je, uz ostalo, Lovrić.

Izrazio je bojazan da svi mali i srednji poduzetnici u Hrvatskoj nisu obaviješteni o toj regulativi, koja će nas u potpunosti zahvatiti nakon ulaska u EU. Dodao je da je REACH već primjenjuju hrvatske tvrtke koje izvoze na tržište EU. Smatra da poglavito Hrvatska gospodarska komora treba obavijestiti sve tvrtke kako bi ulaskom Hrvatske u EU mogle ispuniti obveze koje nalaže REACH.

Predavanje u prostorijama Zelene akcije održano je u sklopu projekta “Utjecaj hrvatskog pridruživanja EU na zdravlje i okoliš”, koji se bavi utjecajem pridruživanja Europskoj uniji (i, naročito, usklađivanja s EU zakonodavstvom) na one aspekte okoliša koji imaju direktan utjecaj na ljudsko zdravlje.

U ponedjeljak, 16. siječnja u 20 sati u prostorijama Zelene akcije bit će održano predavanje “Zakonodavstvo EU o genetski modificiranim organizmima – sadašnjost i perspektive za budućnost”, u utorak, 17. siječnja u 11 sati okrugli stol “Što pristupanje EU znači za hrvatsku politiku prema GMO-ima”, dok je za četvrtak, 19. siječnja u 20 sati najavljeno predavanje “Zakonodavstvo EU o kontroli pesticida”.

Portal croenergo.eu

Podijeli

Odgovori

Top