Na ovaj način fizičke osobe i obrtnici mogu zatražiti reprogram poreznog duga

Na ovaj način fizičke osobe i obrtnici mogu zatražiti reprogram poreznog duga

Fizičke osobe – građani te obrtnici čiji je obrt prestao, moći će zatražiti reprogram svoga poreznog duga, odnosno duga za poreze i doprinose, pri čemu bi im se otpisao dug s osnova kamata, a glavnica duga bi im se reprogramirala i mogli bi je otplatiti u mjesečnim obrocima u roku od tri do najviše pet godina, prijedlog je zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba o kojemu je Ministarstvo financija otvorilo javnu raspravu.

Nacrt prijedloga tog zakona Ministarstvo je objavilo na svojim internet stranicama, a javna rasprava o tom prijedlogu trajat će do 15. veljače, nakon čega će ići u vladinu i saborsku proceduru i njegova se primjena očekuje s početkom travnja.

Predloženi bi se zakon, kako je objasnila ravnateljica Porezne uprave Nada Čavlović Smiljanec, odnosio na građane te obrtnike koji su imali obrte koje su zatvorili, a iza kojih su im ostali dugovi. Zakon bi se odnosio na dospjeli, a nenaplaćeni porezni dug, odnosno dug s osnova poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i naplata u nadležnosti poreznog tijela (osim za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, odnosno drugog stupa mirovinskog osiguranja).

Riječ je o oko 400 tisuća fizičkih osoba, građana čiji se dugovi procjenjuju na oko 13 milijardi kuna, od čega se, po riječima ravnateljice Porezne uprave, najveći dio odnosi na dugovanje za doprinose, više od 9 milijardi kuna, a slijedi PDV s iznosom od 1,5 milijardi kuna.

Za svoj bi porezni dug fizičke osobe mogle zatražiti otpis duga s osnova kamata, uz istodobno reprogramiranje glavnice duga.

Tako reprogramiranu glavnicu građani bi vraćali u mjesečnim obrocima, a rok otplate bi ovisio o visini poreznog duga – ako im je dug do 50 tisuća kuna rok bi im bio do 36 mjeseci, dug u iznosu od 50 do 100 tisuća kuna mogli bi vraćati u roku od 42 mjeseca, u slučaju duga od 100 do 200 tisuća kuna rok bi im bio do 48 mjeseci, za dug od 200 do 500 tisuća kuna do 54 mjeseca, a ako im je porezni dug veći od pola milijuna kuna mogli bi ga vraćati u 60 mjesečnih obroka.

Prema zakonskom prijedlogu koji je u javnoj raspravi, na reprogramiranu glavnicu poreznog duga primijenila bi se kamatna stopa u visini od 4,5 posto.

Nakon što zakon stupi na snagu, a očekuje se da bi to bilo početkom travnja, građani i obrtnici koji imaju porezni dug bi u roku od tri mjeseca trebali nadležnoj Poreznoj upravi dostaviti pisani i obrazloženi zahtjev za otpis duga s osnove kamata, uz istovremeno reprogramiranje glavnice duga.

Podijeli

Odgovori

Top