Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Najavljene porezne promjene od 1. siječnja 2019. godine

Iduća nam 2019. godina donosi nastavak poreznih reforma te nekoliko najavljenih promjena koje bi se trebale primjenjivati od 01. siječnja 2019. godine.

Iduća nam 2019. godina donosi nastavak poreznih reforma te nekoliko najavljenih promjena koje bi se trebale primjenjivati od 01. siječnja 2019. godine. Neke od najavljenih promjena su sljedeće:

POREZ NA DOHODAK

 • porezni razred 17.500,00kn povećava se na 30.000,00kn što znači da će se stopa od 24% primjenjivati na poreznu osnovicu do 30.000,00kn, a porezna stopa od 36% primjenjivat će se na osnovicu iznad 30.000,00kn
 • godišnji porez na dohodak plaćat će se po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna
 • ukidaju se doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7%) i doprinos za zaštitu na radu (0,5%) dok se povećava doprinos za zdravstveno osiguranje sa 15% na 16,5%
  • (ukupan trošak doprinosa na plaću za poslodavce bit će manji za 0,7% nakon ovih promjena)
 • Utvrđivanje paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu prenosi se na jedinice lokalne samouprave koje će moći utvrditi visinu poreza u rasponu od 150,00 – 1.500,00 kn po krevetu odnosno smještajnoj jedinici (reforma za iznajmljivače u turizmu) – oni gradovi i općine koji ne donesu odluku o visini tog paušala on će iznositi 750,00 kuna
 • primitak u naravi s osnove dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnim uvjetima više se neće smatrati dohotkom od nesamostalnog rada već dohotkom od kapitala ali po stopi od 24% te bi za nju umjesto dohotka od 17.500 kuna prag bio 30.000 kuna mjesečno, dok bi sve iznad toga bila primijenjena stopa od 36%.
 • primitci po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi oporezivat će se po stopi od 12% kao konačan drugi dohodak
 • širenje prava na osobni odbitak za uzdržavane članove obitelji (stipendije učenika i studenata do 15.000,00kn, što je sada slučaj, ne bi uzimali pravo na olakšicu kod roditelja)
 • pri utvrđivanju osobnih odbitaka za uzdržavane članove obitelji neće se više uzimati u obzir odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti
 • član uprave , izvršni direktor trgovačkog društva i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj (umnožak prosječne plaće u RH i koeficijenta 0,65 što je za 2019 godinu 5.491,20 kn) i doprinosa temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba. Navedeno će se postići godišnjim obračunom u kojem će se utvrditi eventualna razlika doprinosa za uplatu po rješenju Porezne uprave. Za člana uprave zaposlenog u društvu u kojem tu dužnost obavlja obveznik plaćanja doprinosa po osnovi radnog odnosa je trgovačko društvo kao poslodavac (na osnovicu određenu kao i do sada) dok je za obveze doprinosa utvrđene prema godišnjoj osnovici obveznik plaćanja sam član uprave
 • neoporezivi primici povećavaju se sa 2.500 na 7.500 kuna na godišnjoj razini (od 01. prosinca 2018. godine) – *pričekati izmjenu Pravilnika o porezu na dohodak
 • briše se odredba kojom je bilo propisano da se dohotom od osiguranja smatraju i primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovisnkog osiguranja a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost bile porezno priznati rashod odnosno izdatak
 • primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorne niže i stope kamata od 2% godišnje (do sada 3%)

POREZ  NA DODANU VRIJEDNOST

 • Smanjenje opće stope PDV-a sa 25% na 24% (od 01. siječnja 2020. godine)
 • proširenje primjene stope PDV-a od 13% na isporuku:
  • živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
  • svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
  • svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
  • žive ribe;
  • svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
  • svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
  • svježeg ili rashlađenog povrća, korjena i gomolja;
  • svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
  • svježih jaja peradi, u ljusci;
 • PDV-om od 5% poporezivat će se svi lijekovi bez obzira sa receptom i bezreceptni
 • smanjenje stope PDV-a n a usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika sa 25% na 13% onih koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo
 • propisuje se ulazak u sustav PDV-a u tijeku godine ako se ostvare isporuke veće od 300.000,00kn (neovisno o mjesečnom ili kvartalnom poduzetniku)-trenutno se upisuju po isteku sljedeće kalendarske godine
 • predlaže se ukidanje obrasca INO-PPO
 • porezni obveznici uz prijavu PDV-a elektroničkim putem podnosit će i posebnu evidenciju o primljenim računima (URA) u svrhu sprječavanja poreznih prijevara
 • pojednostavljenje: uvođenje praga od 77.000,00 kuna kako bi se poreznim obveznicima koji isporučuju elektroničke usluge u druge države članice u vrijednosti manjoj od 77.000,00 kuna pojednostavilo poslovanje; izdavanje računa prema pravilima o izdavanju računa države članice u kojoj porezni obveznik ima sjedište (prije; prema propisima svake države članice potrošnje u koju obavljaju isporuke elektroničkih usluga)
 • usklađivanje sa zahtjevima Europske komisije u pogledu ukidanja odbitka pretporeza kod osobnih automobila (neovisno o vrijednosti 400.000,00 kn) i prava na pretporez za plovila i zrakoplove. Iznimno, porezni obveznik može odbiti ukupni pretporez ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara..

POREZ NA NEKRETNINE

 • ukidanje prijenosa porezne obveze za isporuke nekretnina koje prodaje ovršenik u postupku ovrhe
 • smanjenje stope poreza na promet nekretnina na 3% na sve ugovore sklopljene od 01. siječnja 2019. godine

OPĆI POREZNI ZAKON

 • obrazac OPZ-STAT predavat će se jednom godišnje i to u roku za podnošenje poreznih prijava za porez na dohodak ili porez na dobitak

FISKALIZACIJA

 • u slučaju da obveznik izdaje dokument na kojem se navode podatci za plaćanje prije nego se izdaje račun, potrebno je na dokumentu napisati ”Ovo nije fiskalizirani račun”
 • za postupanje u slučaju nemogućnosti izdavanja računa zbog potpunog prestanka rada naplatnog uređaja produljuje se rok sa dva na pet dana kada je obveznik dužan uspostaviti rad naplatnog uređaja
 • ukida se iznimka od obveze fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvaruju promet u djelatnosti prodaje robe ili usluga putem samoposlužnih uređaja stoga će oni morati imati pristup internetu i istaknutu obavijest o fiskalizaciji (stupa na snagu od 2021. godine)

TROŠARINE

 • pojednostavljenje administrativnog postupanja, odnosno smanjenje obveze trošarinskih obveznika prema Carinskoj upravi
 • predlaganje dodatnih normativnih rješenja:
  • uvođenje instituta povrata trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz robe
  • fleksibilizaciju roka plaćanja trošarine za alkohol i alkoholna pića
  • ukidanje obveze obračunavanja razlike trošarine na zalihe cigareta koje se nalaze u prometu na teritoriju RH i to u slučaju povećanja trošarine na cigarete i/ili povećanje maloprodajne cijene cigareta, a u skladu s određenjima pravne stečevine EU
  • uvođenje e-poslovanja u kretanju trošarinskih proizvoda između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenih korisnika
  • uvođenje dodatnih mjera posebnog nadzora kod prodaje energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo

POREZ NA DOBIT

 • porez po odbitku po stopi od 20% obveza plaćanja proširila bi se i na kamate, dividende, autorska prav a i druge naknade ako se isplate osobama s područja nekooperativnih država

 

*Napomena:

Navedene promjene primjenjuju se u trenutku njihova stupanja na snagu Zakonom ili Pravilnikom objavljenim u Narodnim novinama!

Autor: Tea Vrbka, mag.oec.

Kako biste uvijek bili u toku registrirajte se na:

https://registracija.dashofer.hr/index.php?wa=W18PROF

Pročitajte još:

Novosti

Peti krug porezne reforme, čija se vrijednost procjenjuje na oko dvije milijarde kuna, definiran je istim brojem zakona - izmjenama i dopunama zakona -...

Novosti

Po podacima koje je iznio potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, ukupni učinak dosadašnja četiri kruga porezne reforme (od 2017. do 2020. godine)...

Ekonomija

Porezna reforma koja stupa na snagu iduće godine potaknula je brojne rasprave. Je li reforma pravedna, MojPosao je istražio u anketi provedenoj na više...

Novosti

U cilju smanjivanja negativnih učinaka globalne ekonomske krize, posebice brzo rastuće nezaposlenosti, većina članica Europske unije (EU) mijenjala je svoj porezni sustav, i to...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.