Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Najavljene snažnije aktivnosti projekta ‘Činim dobro svaki dan’

Danas su u Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, u Zagrebu predstavnici Privredne banke Zagreb d.d. i PBZ Carda najavili nove, snažnije aktivnosti svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“.

Danas su u Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek, u Zagrebu predstavnici Privredne banke Zagreb d.d. i PBZ Carda najavili nove, snažnije aktivnosti svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“.

Tom prigodom potpisana su dva značajna ugovora: Ministarstvo socijalne politike i mladih, PBZ i PBZ Card potpisali su Ugovor o suradnji u projektu „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi“; dok su Ministarstvo zdravlja, PBZ i PBZ Card potpisali Ugovor o suradnji u projektu „Praćenje djece s neurorizicima“. U skladu s potpisanim ugovorima PBZ i PBZ Card će sredstva prikupljena putem projekta „Činim dobro svaki dan“ donirati spomenutim projektima ministarstava. Nakon potpisivanja uručena je i prigodna donacija Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek u iznosu 215.000 kuna za kupnju tiflotehničkih pomagala za slijepe, informatičke opreme te namještaja za učionice i sobe štićenika ovoga centra.

Ovom svečanom događanju prisustvovali su: Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih; prim.mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med., zamjenik ministra zdravlja; Maja Sporiš, zamjenica ministrice socijalne politike i mladih; Božo Prka, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb; Diana Kralj, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje; Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda i drugi uzvanici.

 Projekt „Činim dobro svaki dan“ pokrenut je još 2008. godine kada je predstavljena humanitarna American Express kartica sa srcem. Svrha ove kartice je dugoročno pomaganje projekata važnih za daljnji razvoj društvene zajednice. Tako je za svaku transakciju koja je napravljena ovom karticom PBZ Card izdvajao 40 lipa, bez dodatnog troška za korisnike, za projekt Ministarstva zdravlja pod nazivom „Praćenje djece s neurorizicima“. Putem ovog projekta tvrtka je do sada prikupila i donirala sredstva za ukupno šesnaest bolnica diljem Hrvatske za kupnju potrebne medicinske opreme.

„Zadovoljni  smo našim humanitarnim projektom „Činim dobro svaki dan“ i American Express karticom sa srcem. Podaci s kojima danas raspolažemo, pet godina nakon pokretanja ovog projekta, od prikupljenih sredstava, brojnih bolnica kojima smo pomogli i značajne opreme koja je kupljena kao i velikog broja novorođenčadi i djece kojima je omogućena bolja zdravstvena skrb, ispunjavaju nas ponosom. Stoga smo odlučili unaprijediti ovaj projekt i na taj način pomoći još većem broju djece i mladih kojima je pomoć društva neophodna“, istaknuo je Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda.

Kako bi pomogli sve veći broj djece i mladih, kojima je potrebna pomoć društva, i prikupili što više sredstva, Privredna banka Zagreb i PBZ Card su odlučili dodatno unaprijediti projekt „Činim dobro svaki dan“, prvenstveno kroz snažnije uključivanje PBZ-a u ovaj projekt.

“Biti društveno odgovoran temeljno je načelo poslovanja cijele PBZ Grupe i spremno se odazivamo kada je riječ o pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Osobito smo proteklih godina bili usmjereni na područje zdravlja i socijalne skrbi donirajući različitim ustanovama i bolnicama u Hrvatskoj neophodnu opremu i uređaje za rad. Sa željom da se prikupi što više sredstva i pomogne što većem broju bolnica i ustanova, Privredna banka Zagreb je odlučila dodatno osnažiti projekt „Činim dobro svaki dan“, uključujući veća sredstva koja ćemo za njega ubuduće izdvajati“, istaknuo je  među ostalim Božo Prka,  predsjednik Uprave PBZ-a.

Tako će umjesto dosadašnjih 40 lipa, koliko je izdvajano za svaku transakciju napravljenu putem American Express kartice sa srcem, sada PBZ i PBZ Card zajedno izdvajati 1 kunu. Osim Ministarstva zdravlja putem American Express kartice sa srcem ubuduće će se pomagati i projekt Ministarstva socijalne politike i mladih „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi“, pri čemu će se prikupljena sredstva donirati u omjeru 50:50.

Nakon predstavljanja novosti u projektu „Činim dobro svaki dan“ uslijedilo je i potpisivanje ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih te Ministarstvom zdravlja, za čije projekte će PBZ i PBZ Card prikupljati sredstva.

“Raduje me da privredni subjekti kao što su Privredna banka Zagreb i PBZ Card imaju ovako visoku razinu društvene odgovornosti i želju da pomognu najranjivijim slojevima društva. Ovakva vrsta pomoći u teškim gospodarskim vremenima nam je dragocjena, a projekt PBZ-a sjajan primjer suradnje između javnog i privatnog sektora na ostvarivanju važnih društvenih ciljeva. Kao ministrici socijalne politike i mladih veliko mi je zadovoljstvo sklopiti sporazum s Privrednom bankom Zagreb i PBZ Cardom, koji će rezultirati boljom kvalitetom života djece o kojima skrbe domovi socijalne skrbi“, istaknula je Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih.

„Suradnja između Ministarstva zdravlja i PBZ Carda, u koju se sada uključuje i Privredna banka Zagreb, ima izuzetnu vrijednost za projekt „Praćenje djece s neurozicima“. Sudjelovanjem u ovom projektu PBZ Card je proteklih pet godina, donirajući značajna sredstva, omogućio kupnju potrebne medicinske opreme za 16 bolnica. Potpisom novog sporazuma donacije financijskih sredstva, uz hvalevrijedu aktivnu pomoć Privredne banke Zagreb i PBZ Carda, omogućit će brže postizanje krajnjeg cilja projekta –  realizaciju jedinstvenog sustava aktivnog praćenja djece s neurorizicima u cijeloj Hrvatskoj, a samim time i aktivnog preventivnog rada ujednačavanjem kvalitete zaštite zdravlja naše djece“, istaknuo je prim.mr.sc. Marijan Cesarik, dr.med., zamjenik ministra zdravlja.

Namjeru pomaganja zajednici u kojoj posluju kao i novosti u projektu „Činim dobro svaki dan“ PBZ i PBZ Card su potvrdili odmah na konferenciji za medije uručenjem donacije od 215.000 kuna Centru za odgoj i obrazovanje Vinko Bek. Ovo je prvi dom socijalne skrbi kojem su PBZ i PBZ Card donirali sredstva u sklopu pomaganja projekta „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi“ Ministarstva socijalne politike i mladih.

Centar Vinko Bek je ustanova socijalne skrbi koja se bavi odgojem, obrazovanjem i rehabilitacijom slijepe i slabovidne djece, od najranije dobi, mladeži i odraslih. Centar ukupno ima 355 korisnika, uključujući štićenike smještene na dvije lokacije u Zagrebu te integraciju u osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske. „Najljepše zahvaljujem PBZ-u i PBZ Cardu na ovoj vrijednoj donaciji kao i našem ministarstvu koje nas je uključilo u projekt „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi“. Ova donacija nam je omogućila da namještajem opremimo desetak soba u našim domovima u Zagrebu, na lokacijama Nazorova 53 i  Kušlanova 59a, da u cijelosti opremimo informatički kabinet naše srednje škole računalima prilagođenim slijepima te nabavimo tiflotehnička pomagala. Kupljena oprema omogućit će veću udobnost i sigurnost u svakodnevnom životu naših štićenika te lakše buduće uključivanje u svijet rada“, istaknula je Diana Kralj, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek.

___________________________________________________________

Projekt Činim dobro svaki dan i American Express kartica sa srcem

American Express kartica sa srcem tržištu je predstavljena sredinom 2008. godine. Kartica je kreirana kako bi se pomoglo projektima od iznimnog značaja za daljnji rast i razvoj zajednice. Za svaku kupnju ovom karticom PBZ Card izdvaja 40 lipa u korist svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“, a putem kojeg pomaže projekt Ministarstva zdravlja pod nazivom „Praćenje djece s neurorizicima“. Kartica je bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja, a od druge godine korištenja kartice PBZ Card donira i 15 kuna od svake članarine za osnovnog i 10 kuna od svake članarine za dodatnog korisnika. Svoj doprinos projektu mogu dati i ostali korisnici American Express kartica donirajući mu prikupljene Membership Rewards bodove. Osim toga, mogućnost doniranja dostupna je i na internetskim stranicama www.cinimdobro.hr korisnicima svih American Express te svih MasterCard, Maestro i Visa kartica, bez obzira na banku izdavatelja. Do sada je putem projekta „Činim dobro svaki dan“ i American Express kartice sa srcem tvrtka prikupila više od 2,5 milijuna kuna te je donirala sredstva 16 bolnica diljem Hrvatske, od Vukovara, Virovitice, Čakovca, Zagreba, Karlovca, Rijeke, Splita, Dubrovnika i drugih gradova, za kupnju potrebne medicinske opreme. Svjesni sve većeg broja bolnica i raznih drugih ustanova kojima je potrebna pomoć društva te u želji da prikupi što više sredstva i pomogne što većem broju bolnica i ustanova, PBZ i PBZ Card u 2014. godini su odlučili dodatno unaprijediti projekt „Činim dobro svaki dan“, što prvenstveno podrazumijeva jače uključivanje Privredne banke Zagreb u projekt te će umjesto dosadašnjih 40 lipa, za svaku transakciju napravljenu American Express karticom sa srcem donirati ukupno 1 kunu. Osim toga, putem projekta „Činim dobro svaki dan“ pomagat će i projekt Ministarstva socijalne politike i mladih RH pod nazivom „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi“, a prikupljena sredstva donirat će projektu Ministarstva zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih u omjeru 50:50.

Projekt „Praćenja djece s neurorizicima“ –  djece s rizikom za rano oštećenje mozga pokrenulo je Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske 2007. godine. Cilj projekta je organizirati praćenje djece s neurorizicima u cijeloj Hrvatskoj, ranu dijagnostičku obradu te što ranije uključivanje djece u habilitaciju. Djeca s neurorizicima su djeca koja su imala različite komplikacije u trudnoći, porodu ili neposredno poslije poroda. Oko 10% novorođenčadi ima te komplikacije, te se zbog toga ubrajaju u grupu neurorizične djece. Zbog toga je potrebno rano, već u rodilištu, prepoznati neurorizičnu djecu, a na temelju rizičnih čimbenika i UZV mozga izdvojiti visoko i nisko neurorizičnu djecu. Oko 3% neurorizične djece čine visokoneurorizična djeca. Kod takve djece postoji opasnost od razvoja cerebralne paralize, mentalne retardacije, poremećaja u govoru, motorici, koncentraciji i učenju. Rano otkrivanje poteškoća i uključenje u habilitaciju mogu čak i spriječiti razvoj bolesti ili barem postići maksimalni potencijal kod oboljelog djeteta.

Projekt „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi“ pokrenut je 2014. a od samog početka u njega se uključuju PBZ i PBZ Card. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu življenja djece i usluga koje im se pružaju u domovima socijalne skrbi te stvoriti uvjete za pružanje novih usluga. Posebna važnost u sustavu socijalne skrbi pridaje se djeci iz socijalno ugroženih obitelji, djeci bez roditeljske skrbi ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s problemima u ponašanju kao i djeci s teškoćama u razvoju. PBZ i PBZ Card pomagat će ovom projektu donirajući domovima socijalne skrbi za djecu prikupljena sredstva potrebna za kupnju informatičke opreme, nabavku vozila za prijevoz djece, opremanje stambenih zajednica, obnovu i uređenje dječjih igrališta i sportskih dvorana, uređenje senzornih soba za terapiju djece s teškoćama u razvoju, opremanje rehabilitacijskih kabineta, nabavku edukacijsko rehabilitacijske (didaktičke) opreme, uređenje školskih radionica, uređenje okoliša i unutarnjih prostora domova, poludnevnih i dnevnih  boravaka, savjetovališta, kreativnih radionica i drugo. Detalje o projektima „Činim dobro svaki dan“, „Praćenje djece s neurorizicima“, „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi“ te American Express kartici sa srcem potražite na www.cinimdobro.hr!

Napisao

Pročitajte još:

DOP

PBZ Grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, u sklopu svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem realizirala je svoju 68....

DOP

Iako je u Republici Hrvatskoj registrirano više od 50.000 udruga, razvoj civilnog društva i istinski neovisnih, aktivnih i održivih neprofitnih organizacija tek nas očekuje.

DOP

Hrvatske tvrtke koje su donirale najviše hrane u prošloj, 2021. godini su Sana delikatese, Dukat i Konzum

DOP

Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac pruža socijalne usluge djeci i mladima s teškoćama u razvoju.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.