Najavljeno osnivanje Komore prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista

Na 3. Međunarodnom kongresu nutricionista, održanom proteklog vikenda u Zagrebu, kojeg je popratilo preko 300 aktivnih sudionika, Ministarsvo poljoprivrede najavilo je osnivanje Komore prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista. 

Potaknuto spoznajom o nastalim preprekama pri zapošljavanju prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista ukazala se potreba za reguliranjem spomenutih djelatnosti osnivanjem Komore i uspostavom sustava ovlašćivanja stručnjaka prehrambenog, biotehnološkog i nutricionističkog obrazovnog profila čime bi se stvorili dodatni uvjeti za ostvarenje gospodarskog oporavka Republike Hrvatske te omogućila konkurentnost na tržištu rada. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo važnost ove problematike te je napravilo prvi korak kroz Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine”, broj 30/2015) kojim je dana ovlast za osnivanje Komore prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista posebnim zakonom čija je izrada u tijeku.

Kongres je otvoren stručnim predavanjem prof.dr.sc. Irene Colić Barić s Prehrambeno- biotehnološkog fakulteta kojim se prikazao aktualni status nutricionista kao struke u Hrvatskoj te se raspravljalo o nutricionizmu kao znanosti, ali i kao o dijelu životnog užitka te održivog razvoja. Na samom otvorenju istaknut je cilj ovogodišnjeg Kongresa, a to je udruživanje nutricionista, ali i svih ostalih stručnjaka koji se u svom radu susreću s problematikom prehrane te prikazivanje širokog spektra djelovanja nutricionističke struke u praksi.

Podijeli

Odgovori

Top