Najveće plaće u regiji u Sloveniji, najmanje u Makedoniji

novac, EU

Slovenija je s ostvarenom mjesečnom neto plaćom od 1.077,77 eura za svibanj ove godine država je u regiji s najvećim primanjima, javlja Anadolu Agency (AA).

Istovremeno, to je jedina plaća u regiji koja premašuje iznos od 1.000 eura.

Prosječna plaća u Hrvatskoj za svibanj dostigla je nivo od 866,95 eura (6.352 kune), u Crnoj Gori ona je za lipanj iznosila 511 eura, u Bosni i Hercegovini je prosječna plaća u petom mjesecu bila na nivou 448,59 eura (881 KM), a u Srbiji 426 eura (50.377 dinara), prema podacima također, za svibanj ove godine.

Najmanja plaća isplaćena u petom mjesecu ove godine bila je u Makedoniji i to 399, 28 eura (24.509 denara).

Kada je u pitanju Crna Gora interesantno je da je prosječna neto zarada u lipnju ove godine u odnosu na mjesec ranije, zabilježila pad od 0,2 posto, dok je prosječna neto zarada u lipnju 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast od 0,2 posto.

Istovremeno ako, se ima u vidu da su potrošačke cijene u lipnju 2018. godine u odnosu na svibanj 2018. godine zabilježile rast od 0,2 posto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,4 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj je nominalno veća za 2,1 posto, a realno za 1,7 posto u odnosu na travanj ove godine.

Interesantno je da je prosječna isplaćena plaća u regiji u ovoj u odnosu na kraj prošle godine najviše porasla u Hrvatskoj i to za 71,42 eura (bila 795,53 eura).

Prosječna plaća u Srbiji u ovoj u odnosu na prošlu godinu porasla je za 29,71 euro (bila 396,29 eura), te Sloveniji za 21,30 eura (bila 1.056,47 eura).

Prosječna plaća porasla je i u Makedoniji u odnosu na prošlu godinu i to za 17,38 eura (bila 381,90 eura), a u Bosni i Hercegovini za 12,46 eura (bila 436,13 eura).

Zanimljivo je da se nivo prosječne plaće jedino nije mijenjao u Crnoj Gori, te da se zadržao na iznosu od 511 eura.

Podijeli

Odgovori

Top