Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Naplate poreznih dugovanja – nova prilika ili pucanj u prazno?

Uzimajući u obzir stanje nelikvidnosti u koje je znatan dio poduzetnika dospio zbog poremećaja na tržištu u zemlji, ali i utjecaja gospodarske krize na globalnoj razini, nametnula se potreba za promjenama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom.

Uzimajući u obzir stanje nelikvidnosti u koje je znatan dio poduzetnika dospio zbog poremećaja na tržištu u zemlji, ali i utjecaja gospodarske krize na globalnoj razini, nametnula se potreba za promjenama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom.

Reprogramom duga poduzetnicima se ide na ruku da državi plate zaostale obveze od PDV-a, poreza na dobit i dohodak, trošarina, carina, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Porezni dug

Porezni dug, u smislu ovog Zakona, jest dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug  nastao do 31.siječnja 2012. godine s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, a sastoji se od glavnice i kamata.

Zakonom se uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012. godine.

Postupak naplate omogućen je kroz dva modela:
1)    reprogramiranjem naplate poreznog duga i
2)    otpisom duga s osnove kamata

Subjekti primjene

Zakon se isključivo primjenjuje na naplatu poreznog duga poduzetnika ili duga nastalog iz poduzetničke djelatnosti. Poduzetnik u smislu ovog Zakona jest poduzetnik definiran Općim poreznim zakonom.

Zakon se ne primjenjuje na financijske institucije, uključujući kreditne institucije, kreditne unije, investicijska društva, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac.

1) Naplata poreznog duga reprogramom

Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 36 mjeseci.  Uvjeti da Vaš zahtjev bude prihvaćen su:

•    da ste nakon 31. siječnja 2012. godine uredni porezni obveznik
•    da u razdoblju od 1. listopada 2008. niste vršili isplatu dividendi, udjela u dobiti ili predujma dobiti uz postojeći porezni dug

Za potrebe ovog Zakona poduzetnik će se smatrati urednim poreznim obveznikom nakon 31.siječnja 2012. ako su njegove uplate od 01. veljače 2012. do dana podnošenja Zahtjeva jednake zaduženju obveza u istom razdoblju ili je do podnošenja Zahtjeva u cijelosti podmirio zaduženje.

Zahtjev sadrži:
•    prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,
•    osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,
•    poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,
•    razloge zbog kojih je nastao porezni dug,
•    podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,
•    podatke o povezanim društvima,
•    podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,
•    prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznog duga, a sukladno Općem poreznom zakonu.

2) Otpis otplate duga s osnove kamata

Ukoliko poduzetnik podnosi zahtjev za otpis duga s osnove kamate, dužan je stanje duga uskladiti s nadležnim tijelom.
Kamate će se prema Zakonu otpisati ako poduzetnik u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna i obveznih doprinosa uplati glavnicu poreznog duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata, dospjelu za plaćanje do 31. siječnja 2012.
Svakako treba voditi računa i o tome da:

1)    Zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga i zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata poduzetnici mogu podnijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

2)    Zakon stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“

3)    Poduzetnik koji podnese zahtjev za otpis duga s osnova kamate ne može istovremeno podnijeti zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga.

4)    Zahtjev zaprimljen nakon isteka roka od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona neće se uzeti u razmatranje.

Izmjena Zakona se svakako čini pozitivnom stvari u vidu da bi mogla omogućiti određenom broju poduzetnika da reprogramiranju svoje obveze i poprave likvidnost. Međutim, postavlja se jedno logično pitanje? Zašto poduzetnici nisu dosada platili dugove i izbjegli zatezne kamate koje im porezna uprava zaračunava.  Još logičniji odgovor glasi – jer nisu imali financijskih sredstava, kao što ih nemaju ni sada…

Tekst je u suradnji s portalom www.profitiraj.hr/beta pripremio Cinotti Revizija/Savjetovanje/Računovodstvo

Pratite nas na portalu i Facebook, Twitter i LinkedIn profilu!

Napisao

Preporučujemo

Novosti

Svjetsko tržište aplikacija za mobilne uređaje iz godine u godinu rapidno raste. Do 2014. godine predviđa se kako će dosegnuti nevjerojatnih 58 milijardi dolara.

Izdvojeno

Kratice su u poslovnom svijetu postale dio svakodnevne komunikacije, a engleske skraćenice gotovo su u potpunosti zamijenile nekadašenje nazive kojima smo se koristili prije...

Financije

Većini ljudi primamljiva je pomisao da iz svog naslonjača mogu pratiti tržište, ulagati i, naravno, zarađivati.

Izdvojeno

Malo čiji sandučić elektronske pošte ne krije barem jednu odbijenicu poslanu nakon testiranja ili razgovora za posao.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.