Novac čeka, projekata – nema

Novac čeka, projekata – nema

U odnosu na Sloveniju, Hrvatska je za razvoj zdravstva iskoristila vrlo malo sredstava iz fondova Europske unije, pogotovo kada je riječ o zdravstvenom turizmu. Jedina dva projekta koja smo uspjeli otkriti u zdravstvenom sektoru a koji se odnose na jačanje državnih investicija su pripremni projekt iz IPA – prekogranične suradnje te Healthy Eco Life projekt Željka Mavrovića, financiran iz programa zajednice. Iz programa IPA Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 96 milijuna eura za razvoj poslovne infrastrukture, u sklopu čega se našla i javna turistička infrastruktura, i to za razvoj zdravstvenog, kulturnog i aktivnog turizma.

No, nažalost, nema podataka o tome koliko je raspoloživih sredstava IPA-e povukao turistički sektor. U Ministarstvu zdravlja kažu da tom ministarstvu od 2010. nije odobren ni jedan projekt iz IPA-programa koji je do sada uglavnom koristila država i njezine ustanove za “jačanje kapaciteta i izgradnju institucija”.

Od 1. srpnja 2013. investicije u zdravstveni turizam moći će se financirati sredstvima ERDF-a (Europski fond za regionalni razvoj), a već bi u drugoj polovici 2013. trebao biti raspisan natječaj koji će se odnositi na sufinanciranje izgradnje ili dogradnje smještajnih kapaciteta, tematskih parkova, golfa, wellnessa, bazena, akvarija, vučnica te za revitalizaciju kulturnih dobara i njihove prenamjene u turističke svrhe. Ukupno će u toj komponenti biti raspoloživo 14 milijuna eura, a s 50 do 70 posto sufinancirat će se turistički projekti u vrijednosti od 200.000 do 7,5 milijuna eura. Vrlo je izgledno da će zdravstveni sektor propustiti priliku za povlačenje tih sredstva jer nije pripremio ni jedan projekt.

Financiranje iz strukturnih fondova temelji se na operativnim programima koji su definirani Nacionalnim strateškim referentnim okvirom 2012. – 2013. (to je glavni strateški dokument za fondove EU-a). Međutim, “u tom razdoblju nisu planirani projekti iz sektora zdravstva”, potvrdili su nam u Ministarstvu zdravlja.

bankamagazine/poduzetnistvo.org

Podijeli

Odgovori

Top