Novi studij – održivi razvoj i međunarodni odnosi!

Studenti vole profesore s praktičnim znanjem

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu nakon osam uspješnih akademskih godina prva pokreće novi studij, i to studij koji je među najmodernijima u Europi – studij održivog razvoja i međunarodnih odnosa. Nedvojbeno je da je jedno od najperspektivnijih područja za studij i karijeru pitanje održivog razvoja u nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Zato je Visoka škola sa svojim uglednim partnerima Institutom Ruđer Bošković i Institutom za razvoj i međunarodne odnose u okviru projekta sufinanciranoga od strane Europskog socijalnog fonda Europske unije pripremila te nakon uspješnog postupka akreditacije pokrenula preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij održivog razvoja i međunarodnih odnosa. Na taj je način Hrvatska postala jednom od rijetkih zemalja u Europi i svijetu koja na akademskoj razini ima moderan, perspektivan i privlačan studij koji u konačnici osigurava tržišnu mogućnost za razvoj uspješne karijere u zemlji i inozemstvu.

Studij obuhvaća područja politike, zaštite okoliša, razvoja, ekonomije i energetike te će pripremati stručnjake sposobne za analize i programe održivog razvoja te specijalistički kadar koji nastale spoznaje može pretvoriti u konkretne politike i projekte u zemlji i inozemstvu.

Preddiplomski stručni studij održivog razvoja i međunarodnih odnosa traje tri godine te se njegovim završetkom stječe 180 ETCS bodova i stručni naziv prvostupnik/prvostupnicaodrživog razvoja i međunarodnih odnosa te – specijalistički diplomski stručni studij održivog razvoja i međunarodnih odnosa traje dvije godine te se njegovim završetkom stječe 120 ETCS bodova i stručni naziv specijalist/specijalistica održivog razvoja i međunarodnih odnosa.

Novi je studijski program interdisciplinaran i slijedi načela održivog razvoja te je zanimljiv mladima koji upravo traže buduće zanimanje, ali i profesionalcima koji žele dopuniti svoje školovanje kompetencijama čija će najviša vrijednost u sadašnjosti i budućnosti biti nezamjenjiva. Potencijalni korisnici znanja i vještina budućih završenih studenata uključuju sve suradnike diplomatskih predstavništava, vlada, ministarstava, javnih i privatnih poduzeća koji u svome krugu djelovanja imaju i suradnju s međunarodnim akterima, predstavništvima tvrtki u inozemstvu i središnjicama u Hrvatskoj koje posluju s inozemstvom; raznorodne (društvene i prirodoslovne) znanstvene organizacije te sve nevladine udruge koje imaju ili namjeravaju imati suradnju s inozemstvom.

Program preddiplomskog stručnog studija možete pogledati OVDJE

Program specijalističkog diplomskog stručnog studija možete pogledati OVDJE

Uvjeti upisa dostupni su na: Preddiplomski studij Specijalistički studij

Plan početka studija je 11. 12. 2017. godine.

Dokument natječaja za upis studenata na studij Održivog razvoja i međunarodnih odnosa dostupan je u PDF formatu na dnu članka.

Planirajte upis studija ispred svog vremena za svjetsku karijeru već danas!

JESTE LI ZNALI?

  • Sustav javnih politika održivog razvoja koje Europska unija planira provesti otvorit će 170 tisuća novih radnih mjesta
  • Ulaganja u sustav održivog razvoja donose rastu BDP-a od čak 3%
  • Predviđene mjere ponovne upotrebe otpada na razini Europske unije mogu donijeti uštede od 600 milijardi eura godišnje, odnosno čak 8% ukupnog godišnjeg prometa, a emisija stakleničkih plinova bi se smanjila za 2 – 4 %
  • Europska unija za predviđeni paket Kružnog gospodarstva izdvaja čak 650 milijuna eura u istraživanje i inovacije (Obzor 2020.) te 5,5 milijardi eura iz strukturnih fondova za gospodarenje otpadom
  • Europa trenutačno svake godine u otpadu gubi oko 600 milijuna tona materijala koji bi se mogli reciklirati ili ponovno iskoristiti. Reciklira se samo oko 40 % otpada koji nastaje u kućanstvima EU-a, pri čemu stopa recikliranja u nekim područjima iznosi čak 80 %, a u drugima je niža od 5 %.
  • U sektorima ponovne upotrebe, ponovne proizvodnje i popravaka, primjerice, trošak ponovne proizvodnje mobilnih telefona mogao bi biti upola niži kad bi ih bilo lakše rastaviti. Kad bi se prikupilo 95 % mobilnih telefona, to bi moglo stvoriti uštede od više od milijarde eura na troškovima materijala u proizvodnji.
  • Prelaskom s recikliranja na tvorničko obnavljanje lakih gospodarskih vozila, koja se već prikupljaju u velikoj mjeri, moglo bi se uštedjeti do 6,4 milijardi eura godišnje na unosu materijala, što odgovara oko 15 % predviđenih troškova za materijal, te 140 milijuna eura na troškovima energije, uz smanjenje emisija stakleničkih plinova od 6,3 milijuna tona.

Europa traži stručnjake koji će moći prepoznati i razumjeti problematiku i  agende održivog razvoja te ih provoditi kroz nacionalna i europska tijela vlasti te privatne tvrtke. Posao budućnosti počinje na studiju Održivog razvoja i međunarodnih odnosa!

Podijeli

Odgovori

Top