„Očistimo Europu” 10. svibnja

„Očistimo Europu” 10. svibnja

Svake godine milijuni tona otpadaka završe na cestama, u oceanima, na plažama, u šumama i prirodnim područjima širom Europe. Isto tako, svake godine milijuni Europljana sudjeluju u dobrovoljnim akcijama čišćenja okoliša u svom susjedstvu. Cilj je inicijative „Očistimo Europu” potaknuti još više ovakvih akcija, osvijestiti javnost o razmjerima problema izazvanih bacanjem otpadaka i otpada te potaknuti promjenu ponašanja. Koordinator događanja je inicijativa „Europski tjedan za smanjenje otpada.”

Povjerenik za okoliš Janez Potočnik izjavio je: „Građanski pokreti čišćenja okoliša u Europi sve su češći, a naša je želja građanima prenijeti osjećaj da sudjeluju u zajedničkom europskom događanju. Uspostavili smo mrežu nacionalnih kontaktnih točaka u 21 zemlji kako bismo ljude upoznali sa stanjem u njihovom susjedstvu i objasnili kako se mogu uključiti. Budući da je riječ o praktičnoj inicijativi, obucimo čvrste cipele i stavimo rukavice Svi želimo živjeti u čistom okruženju, stoga očistimo Europu zajedno.”

U cilju rješavanja problema stvaranja otpadaka, proteklih je godina u Europi organiziran niz akcija čišćenja. Inicijativom „Očistimo Europu!” te će se akcije objediniti u jedno događanje koje će se istog dana održati širom europskog kontinenta i tako okupiti što je moguće veći broj građana.

Događanje „Očistimo Europu” uistinu se kreće odozdo prema gore , a cilj mu je pružiti informacije građanima i potaknuti ih na čišćenje okoliša zbog sebe samih. Iskustvo pokazuje da ljude često iznenadi količina otpada koja se stvara i baca u njihovom susjedstvu. A otpaci mogu biti vrijedni: ako se prikupljaju, papir, staklo, metal i plastika mogu se ponovno iskoristiti ili reciklirati. Time se smanjuju njihove posljedice za okoliš, stvaraju prilike u gospodarstvu i novi poslovi te pridonosi usmjeravanju Europe prema kružnom gospodarstvu.

Ovo događanje promiče Komisija, ali su akcije čišćenja potpuno neovisne i lokalne, a vode ih građani. U mnogim slučajevima u njih će se uključiti ili ih koordinirati lokalne vlasti, nevladine udruge, poduzeća i škole. Događanja se odvijaju u 15 država članica EU-a te u Andori, Bosni i Hercegovini, Norveškoj, Srbiji i Turskoj. Kako biste pronašli lokalnu akciju u vašoj državi članici, potražite web-mjesto nacionalnog organizatora u vašoj državi članici.

Pozadina inicijative

„Očistimo Europu” projekt je u okviru programa LIFE, koji koordinira Udruga gradova i regija za recikliranje i održivo upravljanje resursima, organizacija koja je odgovorna i za Europski tjedan smanjenja otpada. Organizatori su razvili skup komunikacijskih alata koje će koordinatori staviti na raspolaganje svim sudionicima.

Globalni građanski pokret „Let’s Do It! World”, sa sjedištem u Estoniji, koordinirao je u 2012. akciju pod nazivom „Svjetsko čišćenje 2012.”, u kojoj je tijekom 84 jednodnevnih akcija čišćenja provedenih u Aziji, Africi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Europi sudjelovalo 7 milijuna dobrovoljaca. Slične aktivnosti uslijedile su u 2013. Te se inicijative prvenstveno temelje na umrežavanju dobrovoljaca preko društvenih mreža, a uključuju i prikupljanje financijskih sredstava te pokroviteljstva.

Europska zaklada daskaša (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) okuplja 1 500 dobrovoljaca, 10 000 članova, oko 40 lokalnih skupina i više od 40 000 pristaša. Njihove akcije čišćenja plaža u međuvremenu su se proširile i na jezera i rijeke. Zaklada je pokrenuta 1984. u Malibuu u Kaliforniji, gdje su daskaši pokušavali zaštititi omiljena mjesta za surfanje od lokalnog zagađenja. U Europi djeluje od 1990. Europska Komisija vjeruje kako su osviještenost javnosti i promjena stava o otpadu važni za ispunjenje ciljeva europskog zakonodavstva o otpadu. Sprečavanje nastanka otpada i upravljanje otpadom područja su od posebne važnosti za Komisiju u 2014., koja će ovog ljeta kao dio šireg paketa mjera za poticanje kružnog gospodarstva preispitati svoje ciljeve u području recikliranja i odlaganja otpada.

Podijeli

Odgovori

Top