Kako odabrati poslovnu banku

Jedan od koraka prilikom pokretanja biznisa je otvaranje transakcijskog računa, odnosno odabir poslovne banke. Iako se nekome može učiniti da je riječ o manje važnoj odluci, u pitanju je uspostavljanje partnerskog odnosa. Možda ne tako čvrstog kao nekada, jer danas je jednostavnije i brže promijeniti poslovnu banku nego prije nekoliko godina, ali važno je odabrati pouzdanog partnera.

Usredotočili smo se na potrebe malih i mikro poduzetnika, onih koji – za sada – nemaju u planu tako kompleksne poslovne zahvate. Većini njih najvažnija je brzina, jednostavnost i dostupnost, odnosno raširenost bankarske mreže, poslovnica i bankomata. Cijena je važan, ali ne i presudan kriterij odabira.

U istraživanju ponuda obuhvaćene su banke koje su se odazvale na našu anketu:  Addiko, Erste banka, Hrvatska poštanska banka, Karlovačka banka, Kent banka, OTP, PBZ, RBA i Zagrebačka banka.  Pri tome treba napomenuti da BKS i J&T banka svojom ponudom (više) ne pokrivaju segment malih i mikro poduzetnika te obrtnika.

Otvaranje i vođenje transakcijskog računa

Naknade za otvaranje i vođenje transakcijskog računa
Naziv bankeOtvaranje
računa
Održavanje
računa
Zatvaranje
računa
Evidencija
osnivačkog pologa
Promjene u registru
računa banke
Promjena
potpisnika
Addiko50,0029,00*200,0030,0050,00
Erstenema naknade20,00150,0050,0050,0010,00
HPB50,0015,00150,00n.p.40,00
KABA50,0018,00*100,0010,0040,00
Kentbank50,0020,00150,00n.p.45,0030,00
OTP50,0020,00*150,0010,0045,00
PBZ50,0020,00100,0010,0040,00
RBAnema naknade30,00*150,00n.p.40,0010,00
ZABA50,0020,00nema naknaden.p.40,0010,00

 

Banke danas nude multivalutni transakcijski račun koji omogućava gotovinske i bezgotovinske platne transakcije u kunama i drugim valutama. U tablici smo usporedili naknade vezane uz otvaranje i vođenje transakcijskog računa.

Elektroničko i mobilno bankarstvo

Uz otvaranje i vođenje transakcijskog računa mogu se dogovoriti i druge usluge, na primjer elektroničko ili mobilno bankarstvo, koje pojednostavljuju svakodnevno poslovanje. One općenito omogućavaju praćenje stanja, plaćanje računa i potpisivanje transakcija te niže naknade za veliki broj usluga platnog prometa.

Većina banaka poduzetnicima nudi manje ili više složene pakete usluga uz jedinstvenu mjesečnu naknadu koja je povoljnija od pojedinačnih naknada za sve usluge obuhvaćene paketom.

Naknada za bezgotovinske transakcije naplaćuje se ovisno o kanalu i mediju zadavanja transakcije, ali ovisi i o tome je li riječ o internom ili eksternom nalogu. Eksterni nalozi su uplate na račune u drugim bankama, a interni unutar banke.

izvor portal tockanai.hr

Podijeli

Odgovori

Top