Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Oporezivanje usluga prijevoza dobara izvršenih osobama koje nisu porezni obveznici

Oporezivanje usluga prijevoza osobama koje nisu porezni obveznici, uređeno je odredbama članaka 48. do 52. EU PDV Direktive 2006/112/EC, te odredbama članka 20. Zakona o PDV-u. Prilikom istoga, potrebno je zasebno analizirati prijevoz dobara koji se obavlja osobama koje nisu porezni obveznici, pomoćne usluge u prijevozu obavljene osobama koje nisu porezni obveznici, te prijevoz putnika kao zasebnu kategoriju.

Oporezivanje usluga prijevoza osobama koje nisu porezni obveznici, uređeno je odredbama članaka 48. do 52. EU PDV Direktive 2006/112/EC, te odredbama članka 20. Zakona o PDV-u. Prilikom istoga, potrebno je zasebno analizirati prijevoz dobara koji se obavlja osobama koje nisu porezni obveznici, pomoćne usluge u prijevozu obavljene osobama koje nisu porezni obveznici, te prijevoz putnika kao zasebnu kategoriju.

Za razliku od oporezivanja usluga prijevoza osobama koje su porezni obveznici, (o kojima smo pisali ranije) gdje se primjenjuje opće pravilo oporezivanja usluga prema mjestu odredišta, kod usluga prijevoza osobama koje nisu porezni obveznici primjenjuju se specifični izuzeci.

Oporezivanje usluga prijevoza osobama koje nisu porezni obveznici, uređeno je odredbama članaka 48. do 52. EU PDV Direktive 2006/112/EC, te odredbama članka 20. Zakona o PDV-u.

Prilikom istoga, potrebno je zasebno analizirati prijevoz dobara koji se obavlja osobama koje nisu porezni obveznici, pomoćne usluge u prijevozu obavljene osobama koje nisu porezni obveznici, te prijevoz putnika kao zasebnu kategoriju.

Prijevoz dobara osobama koje nisu porezni obveznici

Prijevoz dobara osobama koje nisu porezni obveznici zakonski je uređen članak 20. st. 2. Zakona o PDV-u koji navodi da se mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara, osim prijevoza dobara unutar Europske unije, osobama koje nisu porezni obveznici smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima.

S druge strane, isti članak navodi da se mjestom obavljanja usluga prijevoza dobara unutar Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici smatra mjesto početka prijevoza.

Prilikom istoga, bitno je naglasiti da se prijevozom dobara unutar Europske unije smatra prijevoz dobara kod kojeg se mjesto početka prijevoza i mjesto završetka prijevoza nalaze na područjima dviju različitih država članica. Mjesto početka prijevoza je mjesto u kojemu stvarno započinje prijevoz dobara, bez obzira na udaljenost prijeđenu do mjesta gdje su dobra smještena, a mjesto završetka prijevoza je mjesto u kojemu stvarno završava prijevoz dobara.

Kao generalno pravilo koje je u skladu s gore navedenim zakonskim okvirom, PDV se ne obračunava osobama koje nisu porezni obveznici na dio prijevoza dobara unutar Europske unije koji se obavlja na vodama koje ne pripadaju području Europske unije.

U nastavku donosimo nekoliko primjera koji bi trebali objasniti gore navedena pravila oporezivanja:

Primjer 1.: Hrvatski prijevoznik Transport d.o.o. prevozi dobra fizičkoj osobi iz Njemačke na relaciji Slovenija – Belgija

U navedenom primjeru, porezni obveznik Transport d.o.o. isporučuje prijevoznu uslugu osobi koja nije porezni obveznik, što znači da se na navedenu transakciju primjenjuju odredbe članka 20. Zakona o PDV-u.

S obzirom da je prijevozna usluga u potpunosti obavljena unutar Europske unije (mjesto polaska i završetka je unutar EU), takva usluga prijevoza pružena fizičkoj osobi je oporeziva slovenskim porezom na dodanu vrijednost jer je mjesto početka prijevoza Slovenija, a sve u skladu sa čl. 20. st. 3. Zakona o PDV-u.

Jako je bitno pri tome napomenuti da se Transport d.o.o. mora prijaviti u slovenski sustav PDV-a kako bi bio u stanju na računu iskazati slovenski PDV (DDV).

Primjer 2.: Slovenski prijevoznik Maribor d.o.o. prevozi dobra udruzi koja nije porezni obveznik iz Hrvatske na relaciji Zagreb – Split

U ovoj situaciji, s obzirom da slovenski prijevoznik obavlja prijevoz udruzi koja nije porezni obveznik unutar EU, takav prijevoz je oporeziv tamo gdje je početak prijevoza, tj. u Republici Hrvatskoj.

Slovenski porezni obveznik je dužan na prijevoznu uslugu zaračunati hrvatski PDV, te se za navedene potrebe registrirati u hrvatski sustav PDV-a.

Primjer 3.: Hrvatski prijevoznik Šofer d.o.o. obavlja prijevoz općini koja nije porezni obveznik na relaciji Beograd – Zagreb

S obzirom da hrvatski prijevoznik obavlja transport općini koja nije porezni obveznik, potrebno je primijeniti odredbe članka 20. Zakona o PDV-u.

Međutim, u ovoj situaciji, sukladno čl. 20. st. 2. Zakona o PDV-u, hrvatskim porezom na dodanu vrijednost oporeziv je samo dio prijevoza od granice Republike Hrvatske do Zagreba, dok je dio prijevoza Beograd – granica Republike Hrvatske van obuhvata hrvatskog Zakona o PDV-u.

Prilikom istoga, dio naknade koji se oporezuje hrvatskim PDV-om se utvrđuje sukladno razmjernom broju kilometara koji je prijevoznik prošao u RH u odnosu na ukupan broj kilometara prijevozne usluge.

Kao primjer, Šofer d.o.o. je za usluge prijevoza na gore navedenoj lokaciji općini naplatio neto iznos od 1.300 kuna. Prilikom istoga, cestovna udaljenost od Beograda do Zagreba iznosi približno 395 km, a udaljenost od GP Bajakovo do Zagreba iznosi približno 280 kilometara.

S obzirom da je hrvatskim PDV-om oporeziv samo dio puta unutar RH, proizlazi da porezna osnovica za primjenu hrvatskog PDV-a iznosi 921 kunu (kao 1.300 x 280 / 395).

Primjer 4.: Hrvatski kurir „Brza dostava“ dostavlja pismo za fizičku osobu iz Zagreba na relaciji Frankfurt – London

Kao uvodna napomena, usluge dostave pošiljaka se također mogu smatrati uslugama prijevoza dobara, osim u situacijama ako se ne radi o univerzalnim poštanskim uslugama.

S obzirom da je riječ o uslugama prijevoza obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici, ponovno se primjenjuje članak 20. Zakona o PDV-u.

Samim time, usluga dostave pisma za fizičku osobu iz Zagreba (naručitelja) na relaciji Frankfurt – London je oporeziva njemačkim PDV-om iz razloga što je dostava obavljena unutar teritorija EU, a početak prijevoza je u Njemačkoj.

Kao napomena, hrvatski porezni obveznik se mora registrirati u njemački sustav PDV-a.

Prijevoz dobara prilikom izvoza roba za osobe koje nisu porezni obveznici

U skladu sa čl. 45. st. 1. točki 4. Zakona o PDV-u, PDV-a su oslobođene obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge, uz iznimku dobara koje se izvoze radi dorade ili obrade van Republike Hrvatske, nakon čega će se ponovno vratiti u RH.

Primjer 5.: Hrvatski prijevoznik Franjo d.o.o. obavlja prijevoz hrvatskom građaninu na relaciji Zagreb – Sofija

S obzirom da hrvatski prijevoznik obavlja transportnu uslugu koja je vezana za izvoz, neovisno o tome što se usluga pruža fizičkoj osobi, ista je oslobođena PDV-a u skladu s čl. 45. st. 1. t. 4. Zakona o PDV-u.

Prilikom toga, jako je bitno naglasiti da je Franjo d.o.o. odgovoran osigurati dokaze da je zaista riječ o prijevoznoj usluzi koja je vezana za izvoz, a što se dokazuje izvoznim JCD-om, teretnim listom i sličnom dokumentacijom.

Zaključak

Novi Zakon o PDV-u je donio dosta novina u oporezivanju prijevozničkih usluga, a novine se odnose na mjesto oporezivanja prijevoznih usluga.

Kao generalno pravilo, bitno je zapamtiti da se usluge prijevoza između dva porezna obveznika oporezuju prema sjedištu primatelja neovisno o ruti prijevoza (uz određene izuzetke vezane za uvoz i izvoz), dok oporezivanje usluga prijevoza koje je pruženo osobi koja nije porezni obveznik počiva na načelu proporcionalnosti, tj. svaka država ima pravo oporezivati svoj dio kolača.

Za kraj je bitno napomenuti da hrvatski porezni obveznik svakako mora voditi računa o sljedećem prilikom određivanja poreznog tretmana:

– kome se isporučuje uslugu prijevoza, tj. da li isporučuje takvu uslugu fizičkoj ili pravnoj osobi. Navedeno se kao i za ostale usluge i isporuke potvrđuje kontaktom s kupcem i VIES bazom podataka;

– što se isporučuje – da li se isporučuje prijevoz dobra ili prijevoz putnika, o čemu direktno ovisi i porezni tretman;

– gdje se obavlja prijevozna usluga – prvenstveno bitno kod isporuka prijevoza osobama koje nisu porezni obveznici.

Na temelju gore navedenih temeljnih pitanja, olakšano je određivanje poreznog položaja usluga koje smo obradili u ovom članku.

 

Napisao

Preporučujemo

Računovodstvo i financije

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj...

Poduzeća

U Vodotehnici sada možete odabrati artikle snižene od 25% pa sve do 70% bez obzira na način plaćanja.

Financije

Od ulaska Hrvatske u EU, investicijsko je zlato u potpunosti oslobođeno svih poreza, tako da se pri kupnji ne plaća PDV, ali ni pri...

Komentari

Slavonija je jedinstvena destinacija, svima nama u regionalnim turističkim zajednicama jasno je da pojedinačno ne možemo postići puno, stoga je zajednički nastup jedini logičan...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.