Organizacije koje ugrade pitanje kibernetičke sigurnosti u svoju poslovnu strategiju postižu bolje rezultate od konkurencije

Organizacije koje u svoj pristup digitalnim inicijativama uključe pitanje kibernetičke sigurnosti motivirano poslovnim potrebama, postižu bolje rezultate od konkurencije, zaključak je PwC-ovog istraživanja o povjerenju u digitalno okruženje Digital Trust Insights Survey iz svibnja 2019.

Globalno istraživanje u kojemu je sudjelovalo više od 3.000 rukovoditelja i IT stručnjaka iz cijelog svijeta pokazalo je da najboljih 25 % svih ispitanika – predvodnika na tržištu (na engl. trailblazers)– ne samo da predvode na području kibernetičke sigurnosti, već stvaraju veću vrijednost i ostvaruju bolje poslovne rezultate.

Među ispitanicima koji smatraju da je povećanje prihoda najvažnija vrijednost koja se očekuje od digitalne transformacije, gotovo 90 % predvodnika izjavilo je kako povrat koji ostvaruju ispunjava ili nadilazi njihova očekivanja (u usporedbi sa 66 % ostalih ispitanika).

Ti predvodnici su također i znatno optimističniji po pitanju potencijalnog rasta prihoda i profitne marže svojih tvrtki, pri čemu ih 57 % očekuje porast prihoda za 5 % ili više, dok ih 53 % očekuje porast profitne marže za 5 % ili više.

Istraživanje je otkrilo ključne demografske informacije o predvodnicima. Mnogi od njih su velika društva: 38 % ispitanika iz tvrtki čija je vrijednost najmanje 1 milijardu američkih dolara su takvi predvodnici. Sektor financijskih usluga i sektor tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT) osobito su dobro zastupljeni u skupini vodećih. Trideset tri posto ispitanika iz sektora financijskih usluga i 30 % ispitanika iz sektora TMT su predvodnici, u usporedbi s otprilike četvrtinom baze ispitanika u ostalim sektorima.

Gledano geografski, samo 21 % ispitanika s područja Europe, Bliskog istoka i Afrike su predvodnici, u usporedbi s 30 % s u obje Amerike i 30 % u regiji Azije i Pacifika.

Glavne karakteristike po kojem se predvodnici izdvajaju od svoje konkurencije u korporativnom svijetu uključuju usklađivanje vlastitih poslovnih i kibernetičkih strategija, primjenu pristupa koji analizira rizike i koordinaciju svojih timova s ciljem upravljanja rizicima. Ključni rezultati PwC-ovog istraživanja o povjerenju u digitalno okruženje, Digital Trust Insights, pokazuju koje to prednosti predvodnici imaju na sva tri područja:

  • Povezanost kroz strategiju: 65 % predvodnika izrazito se slaže s tvrdnjom da je njihov tim za kibernetičku sigurnost uklopljen u poslovanje, da dobro poznaje poslovnu strategiju organizacije i ima razvijenu strategiju kibernetičke sigurnosti koja podržava poslovne imperative (naspram 15 % ostalih)
  • Povezanost kroz pristup koji u obzir uzima rizike: 89 % predvodnika izjavilo je da postoji dosljednost uključivanja njihovih timova za kibernetičku sigurnost u upravljanje rizicima povezanim s poslovnom transformacijom organizacije ili digitalnim inicijativama (naspram 41 % ostalih).
  • Koordinacija u provedbi: 77 % predvodnika izrazito se slaže s tvrdnjom da njihov tim za kibernetičku sigurnost u dovoljnoj mjeri komunicira s višom upravljačkom razinom da može razumjeti stav svoje organizacije prema preuzimanju rizika na području osnovnih poslovnih aktivnosti (naspram 22 % ostalih).

„Stavljanjem naglaska na izgradnju povjerenja u digitalno okruženje, predvodnici potiču na poduzimanje proaktivnijih, preventivnih reakcija kojima se ove strategije uklapaju u poslovanje, za razliku od ostalih koji prvenstveno nastoje na reaktivan način umanjiti učinke kibernetičkih prijetnji na poslovanje“, komentira TR Kane, voditelj usluga strategije, transformacije i upravljanja rizicima u PwC-u u SAD-u.

Više od 80 % predvodnika kaže kako su predvidjeli novi kibernetički rizik za digitalne inicijative i ograničili ga prije nego što je mogao utjecati na njihove partnere ili korisnike (u usporedbi sa 60 % ostalih).

„Organizacije koje proaktivno pristupe kibernetičkoj sigurnosti i uklope je u svaku korporativnu aktivnost imat će najbolje izglede za iskorištavanje prednosti digitalne transformacije, ograničavanje povezanih rizika i izgradnju povjerenja“, dodaje Grant Waterfall, voditelj Odjela za usluge kibernetičke sigurnosti i privatnost za područje Europe, Bliskog istoka i Afrike iz PwC-a iz Ujedinjene Kraljevine.

„Naše istraživanje ističe potrebu da organizacije uključe svoje timove za kibernetičku sigurnost u poslovanje kako bi podržali strateške ciljeve. Nije riječ samo o zaštiti imovine – ključno je imati strateške partnere unutar organizacije“, dodaje Paul O’Rourke, voditelj Odjela kibernetičke sigurnosti i privatnosti za regiju Azije i Pacifika iz PwC-a Australija.

Podijeli

Odgovori

Top