Organiziranje humanitarne akcije za neprofitne organizacije

Početkom studenog 2015. godine, točnije 1. studenog na snagu je stupio novi Zakon o humanitarnoj pomoći. Osim novog Zakona donijeti su i novi provedbeni propisi što uključuje šest novih točaka, a to su pravilnik o razvrstavanje humanitarnih akcija, pravilnik o izgledu logotipa, o obrascima za prikupljanje, o evidencijskoj oznaci, o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći te pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad.

Podsjećamo vas da se humanitarna pomoć može prikupljati i pružati na dva načina – u obliku stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija.

U slučaju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći to mogu neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je djelatnost prikupljanja i pružanja humanitarna ovlast propisana posebnim zakonom; neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva organizirala najmanje pet humanitarnih akcija ili manji broj ako su trajale ukupno najmanje 180 dana ili da joj je rješenjem odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći; zaklada odnosno fundacija čija je zakladna svrha sukladna čl.2 Zakona o humanitarnoj pomoći.

Od dokumentacije za podnošenje zahtjeva su potrebni Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (obrazac 1) i trogodišnji program rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (obrazac 2). Također su potrebni i obrasci za izvještaje koji uključuju Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (obrazac 3) te godišnje izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći (obrazac 4).

Humanitarna akcija je vremenski ograničena na najduže 90 dana. Organizirati je mogu stalni prikupljači humanitarne pomoći te neprofitne pravne osobe koje imaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Organizator humanitarne akcije nadležnom uredu podnosi zahtjev za održavanje same akcije najmanje 15 dana prije samog datuma održavanja humanitarne akcije.

Kako bi vam humanitarna akcija bila odobrena potrebni su vam Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije (obrazac 5), plan provođenja humanitarne akcije (obrazac 6) te plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći (obrazac 7).

Po završetku humanitarne akcije potrebno je predati izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (obrazac 8) najkasnije mjesec dana nakon dana održavanja humanitarne akcije ili 14 dana nakon posljednje transakcije s računa.

Nemojte zaboraviti otvoriti poseban podračun tijekom humanitarne akcije koji će se koristiti samo za akciju te svakako pogledajte na obrascima još potrebne dokumente.

Anja Mihaljević

http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=82338
http://www.uduvz.hr/humanitarna.htm

Podijeli

Odgovori

Top